> (Sardu) Cumunista, Contrafassista e Indipendentista. Cumpàngiu de Siqueiros, amigu de Sandino, Farabundo Martì e Mìlliu Lussu | ilMinuto