> 15 « novembre « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archivio del giorno 15/11/2013

Po cantu Bidhanoa

Po cantu Bidhanoa
Editzionis Mesuterraneas 2D Castedhu-Tàtari 1987
Primu volùminu, pàginis 54/56

Figuraisia is propietàrius. Po donniunu de issus su chi narat su genneru-maresciallu fut che s’evangéliu: “Sa baraunda de is partidus est acabbàda, dh’at nau génnuru miu”.

“Mancu malli ca nci at pentzau Mussolini a proibbiri is soversivus, chindighinò nci aus a èssiri acabbàus che in Rùssia, ca po su fàmini si pàpanta fintzas is topis, candu no nci pàssat callincunu pipiu puru. Dh’at nau gènnuru miu”.

“Ai contadini ndi dhis anti secuestrau terra e bestiàmini, nd’at pigau totu lo Stato, nemus possidit prus nudha, mancu sa domu acantu biviada”.

“Génnuru miu at nau ca fintzas e i su Paba…”.

Depiat èssiri po custa stòria de su Paba chi su predi puru s’ìat apuntau in sa sutana su distintivu fassista.

Ma sa cosa chi oi mi fàit prus pentzai est ca is pòburus puru, no totus, ma medas, paganta is dexi francus de sa téssera, chi po issus fuanta mannus, senza de si chesciai, senza de murrungiai. E su domìnigu si ponìanta sa camisa niedha e su distintivu, si Su Maistu fiat ghetai su bandu. Dhu fianta po timoria, poita dhis praxìat, o poita? Continua a leggere ‘Po cantu Bidhanoa’

Documentu: Su Fronte indipendentista unidu respundit a s’antropòlugu Giuliu Angioni

In sas dies passadas amus sighidu in sos giornales sardos, cussa chi credimus de pòdere definire una campagna de imprenta contra s’istandardizatzione de sa limba sarda e contra sas polìticas pro su bilinguìsmu chi sunt ligadas a issa. Pro ùrtimu, su 10 de santandria, un’artìculu in sa Nuova Sardegna de s’antropòlogu Giulio Angioni, chi at sustènnidu s’idea chi totu sas initziativas fatas pro mandare a in antis una polìtica linguìstica pro su bilinguìsmu sunt destinadas a fallire, e non podent arribare a sos risultados chi diant dèpere otènnere. Pro proare custa idea su professor Angioni mentovat unas cantas realidades europeas in ue sas limbas istòricas locales nche las ant oprimidas, e at faeddadu fintzas de sa Catalogna e de su Tirolo, mustrende chi no at peruna connoschèntzia de cussas esperièntzias, in ue una polìtica linguìstica sàvia e determinada, a pustis de unos cantos annos at pesadu sotziedades bilìngues in ue sa limba locale no est prus apeigada dae sa limba de s’istadu. Su prof. Angioni, a pustis de annos meda de ambiguidade manna, in contu de custas chistiones, at esprimidu in manera crara una idea contrària a s’ufitzializatzione de sa limba sarda, narende tra sas àteras cosas chi una polìtica linguìstica pro su bilinguìsmu est tropu difìtzile e costat tropu. Un idea chi nois cherimus cuntrastare cun fortza, ca est s’erede legìtima de su chi ant iscritu sos intelletuales sardos in sos ùrtimos chentu chimbanta annos pro giustificare s’italianizatzione linguìstica de sa Sardigna. B’at de nàrrere chi su chi si diat dèpere gastare in tèrmines econòmicos e de energias umanas pro ufitzializare su sardu , diat èssere pagu cosa cunforma a totu su chi ant gastadu finas a oe pro un’istitutzione iscolàstica pensada mescamente pro nche ispèrdere sa limba nostra e pro impònnere s’impreu de sa limba italiana, balangiende comente risultadu de àere pertzentuales intre sas prus artas in Europa de giòvanos chi lassant s’iscola e pertzentuales intre sas prus bassas de laureados e diplomados. Continua a leggere ‘Documentu: Su Fronte indipendentista unidu respundit a s’antropòlugu Giuliu Angioni’