> 16 « gennaio « 2020 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archivio del giorno 16/01/2020

Tenute Sa Conca: s’àrbore, su frore e su sole pro unu binu de una cantina galana

* Dae sa terra a sa butìllia * – 16 ghennàrgiu 2020 – Nàschida a pustis de sa gherra de su ’15-’18, cando in su 1919 Loe Contu aiat postu una bìngia in sa Conca, sa cantina gadduresa “Tenute Sa Conca” s’agatat a sud de su Limbara in su territòriu de Belchìdda. Su nùmene de custa realidade de bingiateris dipendet de sas rocas de granitu in-ue sa famìlia Contu aiat pastinadu sos fundos de sa bide.
Cun dòighi mois e mesu de terra (chimbe ètaros) arados intro de unu sartu bellu meda, inghiriadu de fundos de murta, modditzi e lidone, “Tenute Sa Conca” faghet binu Vermentinu de calidade.

Dae su 1919, in pagu tempus sa cantina gadduresa at cumentzadu a fàghere faeddare de sos binos suos, mescamente de su primu chi at produidu: su Vermentinu Loe. Continua a leggere ‘Tenute Sa Conca: s’àrbore, su frore e su sole pro unu binu de una cantina galana’

Carlufurti a bia a su Parcu Marinu

16 gennàrgiu 2020 – Su Comunu de Carluforti at bòfiu aprofundai e istudiai is oportunidadis acapiadas a s’acumprida de un’Area Marina Amparada in is maris de s’ìsula de Santu Pedru.

“Oi creai unu parcu marinu de importu natzionali in su territòriu nostru – si ligit in nd’una nota de su sìndigu Salvatore Puggioni -  parrit un’isseberu de importu mannu, po afiantzai is presupostus de un’isvilupu econòmicu e sotziali de s’ìsula nostra, duncas est un’oportunidadi chi tocat istudiada cun atentzioni manna. Continua a leggere ‘Carlufurti a bia a su Parcu Marinu’