> 13 « mes’e argiolas « 2009 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 13/07/2009

Spostau s’isciòpiru de s’Informazioni

(IlMinuto) – Casteddu, 13 de su mes”e argiolas – Sa diri de su silenziu fissada po cras esti stetia annulada po mori de su rinviu de sa discussioni parlamentari chi tenìat po tema su ddl Alfano.

Apuntamentus de cras 14 de su mes”e argiolas

(IlMinuto) – Casteddu, 13 de su mes”e argiolas -

Casteddu, 11.00, riunioni de su Consillu comunali

Biddanòa, 25°anniversariu de sa Banda musicali

Casteddu
, 20.30, Cineteca Sarda – viale Trieste 126, proiezioni de su film “Religious”

Orgòsolo, 22.00 prazza pubblica, concertu de is Casinò

S.Maria Navarrese, 22.00,  diri de ballu lisciu e latinu

Lanusè, Bar Girilonga,atobiu informativu de A’ Manca pro s’Indipendentzia po chistionai de “Eiskal Erria: unu populu in gherra pro sa libertade”.

Cras est sa diri de s’assébiu de s’informazioni contra a su ddl Alfano

(IlMinuto) – Casteddu, 13 de su mes”e argiolas – IlMinuto at a partecipai cras, impari cun is aterus, a sa diri de s’assébiu de s’informazioni e de s’assébiu de is blog, cun s’obbiettivu de cuntrastai su ddl Alfano po is intercettazionis. S’apuntamentu cun is lettoris est po su mangianu de mèrcuris 15 de su mes”e argiolas.

Ispettaculus: in Casteddu apuntamentu cun sa danza futurista

(IlMinuto) – Casteddu, 13 de su mes”e argiolas – “Disarmanti, ironica e beffadora sa performance de sa danza futurista”. Aicci is organizzadoris definint “Fufffuturismo”, un’ispettaculu chi cun “danza, fueddus e tecnologia portat su pubblicu a castiai a su ‘movimentu’ de una prospettiva noa”. S’apuntamentu est po is 22.15 de mèrcuris in Casteddu, in su Teatru Civico de Castello.

Buoncammino: "Su presoni de su machiori e de sa droga"

(IlMinuto) – Casteddu, 13 de su mes”e argiolas – Is primus diris de austu s’at a tènniri unu controllu uguali in totus is 205 presonis italianus po disegnai unu cuadru cumpletu de is condizionis de vida aintru de is istitutus de pena. Ddu at nau sàbudu in d’una cuferénzia stampa in Casteddu sa Deputada radicali Rita Bernardini. Custa, impari a sa Segretaria nazionali Antonella Casu e a una rapresentanza de su Prc fut torrendi de fai ispezionis in is presonis de Casteddu e Macumère. “Cussa de Casteddu – at ispiegau Loddo de su Prc – est su presoni de su machiori, de sa droga e de sa maladia”. Unu contu cunfirmau de is nùmerus donaus de sa Segrataria Casu. “In Buoncammino – at ispiegau – ddoi funt 514 personas (po unu màssimu de 332 personas). 150 presoneris tenint maladias a conca e 220 funt drogaus”. Funt malas is cundizionis de vida puru in Macumère. “Unu presoni ‘po fai scramentai is presoneris’ e aundi est impedia dognia tipu de socialidadi”, at ispiegau Bernardini. “Is unicas respostas – at finiu su Segretariu federali de su Prc Stocchino – donadas de su stadu a su discómodu soziali funt is scontrórius e su presoni”.