> 30 « mes’e argiolas « 2009 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 30/07/2009

Apuntamentus de cras 31de su mes”e argiolas

(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mes”e argiolas –

Siddi, Sagra de is maccarronis fibaus

Baunei, festeggiamentus in po Sant’Antiogu

Lanusè
, sfilada de is Boes e Merdules de Otzàna

Guspini, 19.00, The Sleepwalkers club, Here I stay Festival

Biddanòa, 20.00, riba Pogliana, “Onda tour”: concertu

Seddori, 20.30, agriturismu “su Stai”, “Sa notti de s’accabbadora”

Casteddu, 21.00, Anfiteatru romano, 21.00, concertu de is Negrita

Bosa, 21.00, prazza de is Cappuccini, “I primi passi della moda”

Argentiera (Tàtari), 21.00, “Sulla terra leggeri”: Matteo B. Bianchi chistionat cun Geppi Cucciari

Palau, 21.30, piazza Due Palme, memorial “Palau & friends”

Osile, 22.00, Osile Festival: concertu po su “Stop al nucleare”

Sestu, 22.00, prazza Primo maggio, “In progress…one Festival”: concertu de is Van Der Graaf Generator

Bànari, 22.00, Sardinia Reggae Festival

Iscanu, 22.00, viale San Giorgio, ballu lisciu e latinu organizzau de s’associazioni “Fantasy”

Ossi, 22.00, prazza, Papa Winnie e Zaman in concertu

Garteddi, 22.00, parcu comunali, gruppu folk Nugoresas

Guspini, 23.55, The Sleepwalkers club, Arpxo Dj set

Fogus: Regioni, tres millionis po sa còmpora de is musúngius

(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mes”e argiolas – Tres millionis de eurus po sustèniri is impresas colpias de is fogus, is vouchers funt po comporai musúngiu. Est cantu donat un’emendamentu a su “collegato” a sa lei Finanziaria aprovau oi de su Consillu regionali. Ddoi esti stetiu scéti unu votu contràriu. Cun is tres millionis de eurus sa Regioni, po mesu de s’Argea, at a rimbussai is ispesas fattas de is Comunus po agiudai is aziendas colpias de is fogus.

Calciu: Tortuelie, in su Football Summer isfida tra All Black e New Holland

(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mes”e argiolas – At a cumenzai custumerì cun sa sfida tra is All Black e is New Holland sa segunda edizioni de su “Football Summer” 2009: su torneu giovanili de calciu a cincu promoviu de s’amministrazioni comunali de Tortuelie. Sa partida at a principiai a is 22.00, in sa struttura sportiva de Is Cogottis.

Presidiu sociusanitariu nou in Cabudèrra

(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mes”e argiolas – Su consultoriu, su serbiziu de guardia medica e s’istruttura residenziali po is anzianus chi no funt autónomus. Cussus elencaus funt scéti calencunu de is serbizius de su presidiu sociusanitariu chi de pagu diris est ativu in Cabudèrra. S’Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) est in gradu de fai bonu acatu pofinzas a 100 personas chi sufrint de maladias gravis e de patologias invalidantis.

Dpef: Palomba, " Is Parlamentaris Pdl funt fraissinus"

(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mes”e argiolas – “Su Dpef donat a sa Sardigna scéti pimpirinas”. Ddu narat cun d’una nota su parlamentari de s’Idv Federico Palomba. Su Decretu de “programmazione economica e finanziaria” aprovau de pagu de su Parlamentu donat a sa Sardigna 18 millionis po is òperas mannas, e ndi donat in veci a sa Sicilia, cincu milliardus. “Apu intendiu – narat su cordinadori regionali de s’Idv – s’interventu de unu Deputau sadru chi at criticau su Dpef po su tratamentu pagu bellu riservau a sa Sardigna”. “Custu nonostanti – ispiegat Palomba – is parlamentaris sadrus de su Pdl, pagu coerentis cun is crìticas fattas, ant votau a favori. “Insaras nau a custus Parlamentaris e sa stampa ca strapassera est sempri de sa parti insoru: Italia dei Valori at votau contra”