> 18 « mes’e austu « 2009 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 18/08/2009

Apuntamentus de cras 19 de su mes”e austu

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mes”e austu –

Nùgoro, 19-30 de su mes”e austuo, Bar Majore e Caffé Tettamanzi, mostra de Angelo Montanari

Santa Margherita di Pula, Is Molas, Forte Village Golf Cup 2009

Nùgoro, 19.30, prazza Italia, Notti bianca: rassegna musicali cun sa partecipazioni de su gruppu Smoke (21.30)

Cortoghiana, 20.00, Festa de sa birra e rassegna musicali de band giòvanilis

Biddanòa, 21.00, prazza de sa Domo manna, presentazioni del liburu “Alfabeto di strade” de e cun Alberto Masala

Palau, 22.15, prazza Fresi, contu musicali de “La storia improbabile di un’isola che non c’è” de Gianluca Medas

Pd: Lai, "Seus stetius pagu clarus e achichiadoris"

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mes”e austu . “In su Pd seus stetius pagu clarus e  meda achichiadoris e is eletoris nostrus ant interpretau custa cosa comenti una debbilesa”. Ddu at nau ariseru su candidau a sa segreteria regionali de su Pd, Silvio Lai, in s’atóbiu cun is giornalistas in Pòrtu Turre. “Si bolleus unu partidu forti, uniu e arraixinau in su territoriu – at nau Lai – depeus espressai cuncetus clarus, chi fazant de stimulu a sa participazioni d iscrittus e simpatizantis”. Cussu de Pòrtu Turre est su primu de is 20 atóbius chi Lai, chi sustenit Pierluigi Bersani po sa segreteria nazionali, at a tèniri cun sa stampa de su territoriu po presentai su progaramma cun su cali si presentat a is elezionis primarias de su 25 de su mes”e ledaminis.

Sindacaus: Sa Flaica Cub Casteddu est acanta de su scioglimentu po esprimiri solidariedadi a Carlo Serra

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mes”e austu – Sa Flaica Cub de Casteddu, su sindacau de basi de is traballantis de su cummérciu est acanta de serrai, o casi. 120 iscrittus po unu totali de 147 – segundu cantu si podit liggiri in su comunicau – funt donendi is revocas de is delegas sindacalis po esprimiri solidariedadi a Carlo Serra: “su sindacalista carellau e multau po ai isciopirau”. In sa nota stampa s’organizzazioni de suterritoriu de su sindacau dinunziat sa mancanzia de “signalis fortis” de parti de sa segreteria nazionali de sa Flaica Cub. “Po sa vicenda de s’arribbu de is carabineris su 23 de su mes”e marzu 2007 – narat s’esponenti de su sindacau – vicenda chi at impediu de esercitai su dirittu de isciòpiru, ddoi at essi unu processu s’annu chi benit”. In su fratèmpus Serra parrit intenzionau a lassai s’attividadi de sindacalista. “Primu de s’approvazioni de unu disignu de lei chi tutelit is sindacalistas – narat – no seu intenzionau a mantèniri ancora custu ruolu. Seu diventau una mira fàzili de colpiri.

A pagu mesis de su lissenziamentu de is traballantis sadrus s’Unilever investit 140 milioni de dollarus in su gelau

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mes”e austu – S’Unilever no conoscit crisi. No est passau un’annu de su lissenziamentu de is 67 traballantis de s’istoricu istabilimentu de Casteddu – decìdiu meda primu de su sconquassu de s’economia mondiali – e sa multinazionali de su “cuore di panna” investit in sa produzioni de su gelau in s’Europa orientali. “Su gruppu Unilever – si podit ligi in su periodicu Economia.hu – at decìdiu de allargai su propriu giru in Europa Orientali, cun s’agiudu de su propriu impiantu de gelaus in Veszprem, in Ungheria occidentali. Sa multinazionali tenit intenzioni de aggiungiri una basi produttiva noa (…) cun d’un’investimentu de 140 milionis de dollarus Usa”.

Iscola, tres milionis de eurus po pigai is liburus de iscola

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mes”e austu – Tres milionis de eurus po is liburus de s’iscola superiori de donai in imprèstidu a is istudiantis chi benint de famiglias disvantaggiadas: est su dinai chi at donau sa Giunta regionali cun d’una delibera approvada is primus de su mes”e austu. Is liburus pigaus ant essi usaus de is piciocus chi faint parti de famiglias chi tenint un’indicadori Isee no prus mannu de 20milla eurus. Is tres milionis de eurus ant essi dividius tra is diversas iscolas in basi a su nùmeru de is iscrittus in s’annu iscolasticu 2007/2008.