> 02 « mes’e ledàminis « 2009 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 2/10/2009

Apuntamentus de lùnis 5 de su mes”e ledaminis

(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e ledaminis -

 

 

 

Azos, finzas a su 10 de su mes”e ledaminis, “Rally di sardegna” de motociclismu

 

 

Terràba, ultima giornada de sa II edizioni de sa manifestazioni artistica Agorart

 

 

Serrenti, finzas a su 6 de su mes”e ledaminis, Festa de Santa Vitalia

 

 

Azos, 22.00, prazza pubblica, concertu de Fabrizio Fontana

Apuntamentus de custu fin’e cida

(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e ledaminis -

 

 

sabudu 3 de su mes”e ledaminis

 

 

 Casteddu, parcheggius de Monte Claro, ultima giornada de sa “Festa comunista per l’Unità”

 

Casteddu
, finzas a su 4 de su mes”e ledaminis, Teatro T.Off, II rassegna Danzainmovimento

 

Ollolai
, finzas a su 4 de su mes”e ledaminis, Pastores Tenores 2009

 

Casteddu Sardu, finzas a su 4 mes”e ledaminis, “Giornate medievali”

 

Foghesu, 3-4 de su mes”e ledaminis, “Rally di Sardegna” de motociclismu

 

Sestu, 3-4 de su mes”e ledaminis, “Festival delle Pro Loco”

 

Orane, 3-4 de su mes”e ledaminis, “Autunno in Barbagia”

 

Azos
, 3-10 de su mes”e ledaminis, “Rally di sardegna” de motociclismu

 

Terràba, finzas a su 5 de su mes”e ledaminis, II edizioni de sa manifestazioni artistica Agorart

 

Sòssu
, 9.00, Biblioteca comunali, dibattidu “Su logu e s’industria – pro comprender e poder seberare”

 

Igrèsias, 10.30, Crèsia de San Francesco, “La storia di San Francesco” – contu musicali

 

Sìnnia, 17.15, Pinacoteca comunali, dibattidu po chistionai de “Nucleare, oltre il danno la beffa?”

 

Pòrtu Turre
, 20.00, XL No Limits, inaugurazioni de is lezionis de Tangu argentinu

 

Casteddu, 21.00, Cineteatru Nanni Loy, Rassegna cinematografica glbt “Uno sguardo normale”

 

Sarròccu, 21.30, Villa Siotto, Dr. Drer e Crc posse live in Sarroch

 

Azos
, 22.30, concertou de is Dik Dik

 

 

domìnigu 4 de su mes”e ledaminis

 

 

Casteddu, Teatro T.Off, ultima giornada de sa II rassegna Danzainmovimento

 

Ollolai, ultima giornada de Pastores Tenores 2009

 

Casteddu Sardu, arribbant a sa fini is “Giornate medievali”

 

Foghesu, segundu diri de su “Rally di sardegna” de motociclismu

 

Sestu, ultima giornada de su “Festival delle Pro Loco”

 

Orane, ultima giornada de “Autunno in Barbagia”

 

Azos
, finzas a su 10 de su mes”e ledaminis, “Rally di sardegn” de motociclismu

 

Terràba, finzas a su 5 de su mes”e ledaminis, II edizionei de sa manifestazioni artistica Agorart

 

Serrenti
, 4-6 de su mes”e ledaminis, Festa de Santa Vitalia

 

Santa Margherita di Pula
, Is Molas, The exclusive Golf challenge

 

Santa Justa, boschettu a facc”e su lagu, “Festa della Solidarietà” po Riacho Grande in Brasili

 

Casteddu, Ippodromo del Poetto, Cuncorsu completu de equitazioni

 

Casteddu, 9.00, Marina piccola, X edizioni de sa “Biodomenica”

 

Narbolia, 10.00, Is Arenas – sit in spiaggiasa riba po naino a su parcu eolicu

 

Casteddu, 16.00, prazza del Carmine, I edizioni de su cuncorsu “Randagissimo” 2009

 

Casteddu, 20.30, Sala provinciali San Carlo Borromeo – atobiu po chistionai de “Risorgimento da riscrivere”

Cuncursu "cumpletu" de equitazioni a s’Ippodromu de Casteddu

(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e ledaminis – Dressage, sartidu a is ostàculus e cross country: funt custas is provas de su cuncursu cumpletu de equitazioni organizzau po domìnigu 4 de su mes”e ledaminis a s’Ippodrumu de Casteddu. In occasioni de sa manifestazioni, organizzada de s’Iscola Casteddaia de Equitazioni, at essi puru inaugurau su percursu de cross finiu de pagu.

Sestu, partit cun d’unu do diesis sa marcia mondiali po sa paxi

(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e ledaminis – At essi inaugurada cun d’unu do diesis – sa nota chi produsit sa terra candu fait su giru de su soli – sa marcia mondiali po sa paxi e su no a sa violenzia, promovia de s’associazioni umanista “Un mondo senza guerre”. Is pacifistas s’ant a agatai custumerì in Sestu (Prazza I Maggio, 18.30) po donai cumenzu a su progetu. Chini podit, podit portai un’istrumentu chi – comenti nau – at essi usau a is 19.00 po sonai unu do diesis corali. S’iniziativa s’at a tenni in su propriu momentu de sa marcia mondiali bera e propria, chi cun partenzia oi de Wellington, in Nuova Zelanda, s’at a concludiri su duus de su mes”e gennargiu 2010 in Punta de Vacas, in Argentina.

Is tapas de su percursu sadru ant essi fattas conosci tra pagus tempus.

Diana (Pd): Cappellacci nerit no a su mega depósitu de carburanti de s’Eni

(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e ledaminis – Su presidenti de sa Regioni Ugo Cappellacci nerat no a sa trasformazioni de is impiantus de s’Eni de Pòrtu Turre in d’unu depósitu meda mannu, su prus mannu de Italia po su carburanti. Est cantu pedit cun d’una interpellanza a su Capu de s’Esecutivu su consilleri regionali de su del Partito Democratico, Giampaolo Diana. “S’Eni – spiegat Diana – at propostu unu pianu de investimentu (…) cun s’intenzioni clara de procèdiri a su sbarazu de su petrolchímicu e cun sa cusseguénzia de trasformai s’area marina in d’unu logu de ingruxadura a impatu ambientali mannu”. “Segundu is progetus de s’Eni – sighit su candidau a sa segreteria regionali de su Pd – cun d’unu investimentu de 150 millionis de eurus, a cunfrontu de is 90 millionis po is interventus po is produzionis e de is 550 millionis po is boníficas, s’at a costruiri unu parcu de serbatoius capaci de poderai unu millioni e 650 milla metrus cubus de carburanti, chi iat a podi garantiri su traballu a (scéti n.d.r) 45 personas”. In s’interpellanza Diana pedit a su Presidenti e a is assessoris de s’”Industria” e de s’”Ambiente” de sciri si su progetu at essi sogetu a sa valutazioni de impatu ambientali.