> mes’e marzu « 2010 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e marzu 2010

Mostras e eventus de su 1 de su mes”e arbili

(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mes”e marzu -

 

 

 

 

 

Aristanis e Casteddu, finzas a su 30 de su mes”e arbili, (Aristanis: Lola Mundo, Luky Bar, Bar del Tribunale, Pispisa Ottico, C&D Bar- Casteddu: Gallery Cafè), “Senza parole” – mostra personali de Martina Olla

Casteddu, finzas a su 13 de su mes”e arbili, Galleria d’arti “La Bacheca” – “Faces” – aparada de Carmen Laurio

 

Casteddu, finzas a su 17 de su mes”e arbili, Spazio P, mostra de arti contemporanea “Muse. Inquietanti” de sa fotografa Anna Marceddu

 

Torinu, finzas a su 24 de su mes”e arbili, Bibblioteca comunali Primo Levi, mostra fotografica “Immagina Sardegna”

 

Casteddu, finzas a su 6 de su mes”e arbili, ex Liceu Artisticu, mostra de pintura de Francesco Argiolu e Paolo Demontis

 

Casteddu, finzas a su 7 de su mes”e arbili, S’Umbra Progetus Fotograficus, mostra “Cagliari senza chiedermi un perché”

 

Casteddu, finzas a su 30 de su mes”e maju, Lazzaretto S.Elia, mostra “I percorsi della memoria”

 

Casteddu, finzas a su 20 de su mes”e arbili, Centru comunali de arti e cultura Castello San Michele, mostra “Mini Darwin alle Galapagos

 


Casteddu
, finzas a su 7 de su mes”e arbili, Teatru Civicu de Casteddu ‘e susu mostra “Ovolando” – ous de collezioni

 

Tàtari, finzas a su 21 de su mes”e arbili, Caffè e Teeria Mannoni, Mostra de sa pintora Sebastiana Giorgina Ruggiu

 

Casteddu, finzas a su 4 arbili THotel, mostra collettiva “Carta al T”

 


Nùgoro
, finzas a su 6 de su mes”e làmpadas, Museo Man, mostra “Capolavori del ’900 italiano. Dall’avanguardia futurista al ritorno all’ordine

 

Biddanòa Forru
, finzas a su 5 de su mes”e cabudanni, Museu de su Territoriu, “Ernesto Che Guevara – Rivoluzionario e Icona”

 


Casteddu
, finzas a su 12 de su mes”e arbili, Centru comunali “Il Lazzaretto”, “Stazione temporanea dell’Iperrealismo” – mostra

 

Casteddu, finzas a su 15 de su mes”e làmpadas, Teatru Stabile della Sardegna ” I ritorni – viaggi di formazione”

 


Cuartuciu
, finzas a su 20 de su mes”e làmpadas, Domusart, mostra archeológica “Luce sul tempo

 

Casteddu, finzas a su 31 de mes”e marzu, Cineworld, proiezioni de su film “Distanze” de Pierfrancesco Zappareddu

 

Tàtari, finzas a su 10 de su mes”e arbili, Sosushi, “Onirica” – mostra fotografica de Patrizia Cau

 

Tàtari, finzas a su 9 de su mes”e arbili, “La settimana santa a scoperta dei tesori d’arte e della confraternita”

 

 
Casteddu, finzas a s’11 de su mes”e arbili, Palazu de Citadi, Cida Santa – mostra de is pratas sacras de is cunfrarias

 

Casteddu, finzas a su 2 de su mes”e arbili, rapresentazioni de su “Processo a Gesù” in is cuarteris de Casteddu

 

Cuartu Sant’Alèni, finzas a su 31 de su mes”e marzu, Saba Michelangelo Pira, mostra Polaroid Expressions

 


Nùgoro
, finzas a su 7 de su mes”e arbili, Caffè Tettamanzi, mostra fotografica de Salvatore Madau

 

Barumini, finzas a su 21 de su mes”e cabudanni, Centru culturali Giovanni Lilliu, aparada “Le macchine di Leonardo da Vinci”

 


Casteddu
, finzas a su 30 de su mes”e maju, Exmà, mostra “Passio, Durer, Ronault e la Passione di Cristo”

 


Casteddu
, finzas a su  27 de su mes”e ledàminis, Centru comunali d’Arti e Cultura “Il Ghetto”, mostra de Marc Chagall

Traghetu Terranòa-Civitavecchia de su 20 de su mes”e marzu: clientis arrapignaus de sa gabbina po fai postu a is manifestantis de su Pdl a sa bia de Roma? Sa testimónia de su curridori

(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mes”e marzu – A prus de dexi diris de su viàgiu de su traghetu Terranòa-Civitavecchia de su 20 de su mes”e marzu funt giai casi milla is clientis iscritus a su grupu Facebook nàsciu cun s’iscopu de “donai boxi a totus cussus arrapignaus, cun pagu cuscénzia, de is diritus insoru, e de is próprius gabbinas. Gabbinas pagadas de meda tempus primu, ma liadas po essi donadas a is tesseraus de su Pdl chi furiant andendi a Roma po sa manifestazioni” de 21 de su mes”e marzu. Su grupu, lamau “Traghetto Olbia- Civitavecchia Snav Tirrenia – utenti scippati dei diritti”, bollit “arregolli testimónias e bollit denunciai cussu chi est acontéssiu”.
Sa Tirrenia ‘e totu – segundu cantu scritu in su social network de su giornalista Giovanni Runchina de Radio Sintony – “at amitiu su dannu a su serbíziu mancau” donendi perou is curpas a su guastu de su “sistema informaticu in s’inzénneru de is billetus”.
Si is iscritus a su grupu sfiorant su migliari, a immoi scéti unu clienti, s’atleta Paolo Floris, contat su própriu disdíciu.
“No iat tenni motivu de m’esponni aici – afirmat Floris, cussu merì in viàgiu po Civitavecchia po participai a una maratona – si totu custu no fessit beru.
Isperu ca puru is aterus fazant su própriu e alloghint su billetu comenti apu fattu deu. S’ant liau unu diritu nostru, senz”e contai ca chini nd’at aprofitau siat de destra o de sinistra”.

Vinyls: sighint is fueddus tra Eni e Ramco

(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mes”e marzu – Sa mobilitazioni de is traballantis de sa Vinyls de Pòrtu Turre – chi de prus de 30 diris ocupant s’ex presoni de seguresa in s’isola de S’Asinàra – at otentu unu primu importanti arrasutau. Oi – segundu cantu nau martis a mangianu in S’Asinàra de su presidenti de sa Regioni – iat a depi essi pùbblicau su bandu de còmpora internazionali de s’impresa e “intru cenàbara” s’Eni e sa multinazionali de su Qatar iant a depi arribbai a un’acórdiu po su lassidu de su ciclu de su cròru de Assèmini, a custu iat a depi sighiri sa còmpora de sa Vinyls. Su cuminzu de sa produzioni in s’istabilimentu de Pòrtu Turre parrit immoi prus acanta.

Torrant a crèsciri is prézius. In Casteddu +0,4 po centu in su mes”e marzu

(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mes”e marzu – Torrat a crèsciri sa carestia in sa citadi de Casteddu. In su mes”e marzu s’índixi de is prézius a su consumu, fattu connosci custu mangianu de su Serbíziu “informatica e Statistica” de su Comunu, est difatis cresciu de su 0,4 po centu (a pustis de unu cumenzu, in is primus diris de s’annu, a aumentu de is prézius zeru”). Su nùmeru prus mannu (+0,8 po centu) esti stetiu registrau po sa sezioni “Ricreu, ispetaculus e cultura”. Custu mesi s’índixi est cresciu finzas a arribbai a su 2,0 po centu, in aumentu si castiaus a su mes”e fiàrgiu, candu su furiat firmau a s’1,5.

Unu Campus universitariu po salvai su "Sardinia Radio Telescope": sa lítera oberta de su Comitau

(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mes”e marzu – Fai nasci acanta de su “Radiotelescopio” de Santu ‘Asili ‘e Monti unu Campus universitariu fabbricau segundu is princípius de su rispàrmiu de s’energia. Est custa sa proposta chi s’esponenti de su Comitau “Pro Sardinia Radio Telescope”, Max Cordeddu, at fattu a su presidenti de sa Regioni e a su presidenti de sa “Fondazione Banco di Sardegna” cun d’una lítera oberta.
Su Campus – narant is circa 3milla citadinus chi ant addiriu a su Comitau – iat a podi donai “un’arrespusta diversa a su dinai púbbricu donau totu de sa Srt”.
“Su progetu – iacrarant – fait fronti a sa mancànzia de logus chi iant a podi serbiri po aghilliri is medas turistas chi iant a podi essi interessaus a su “Sardinia Radio Telescope”, e in prus, iat a portai postus de traballu e su dinai necessàriu po fai bivi su ‘radiotelescopio’”.
“In prus – acrarant – po donai dinai a Srt s’iant a podi bendi, in logus precisus, is modellineddus de su ‘radiotelescopio’, is maglietas, is tassas e is cartolinas: unu beru e própriu business”.