> 2010 mes’e cabudanni 10 | ilMinuto

Archíviu de sa diri 10/09/2010

Aíntru de sa ‘brenti de Foghesu’ cun Danilo Carta. “Portaus s’arti màgica de sa ceràmica a foras de is butegas nostras”

danilo cartaSighit su viàgiu de Formas. Custa cida IlMinuto arribbat in Foghesu, in Ogiastra, in sa butega ASKòS Foghesu de Danilo Carta, tra is prus bravus e is prus connotus strexajus sardus de s’inzénneru nou. In is traballus de s’artesanu ogiastrinu “s’amori po sa creatzioni” imprassat a is cuatru elementus e donat forma a ogetus de una bellessa incredìbili. Sighi a ligi ‘Aíntru de sa ‘brenti de Foghesu’ cun Danilo Carta. “Portaus s’arti màgica de sa ceràmica a foras de is butegas nostras”’

Vol2.0. Presídiu nou de is traballantis de su call center. Su 14 atóbiu tra Regioni e sindacaus

(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e cabudanni – Is óminis e is féminas de bia Montecassino torrant in istrada. Martis chi benit is 470 traballantis de su call center casteddaiu s’ant arrebbellai a fac”e su Palatzu de sa Regioni de viale Trento, candu ddoi at essi s’atóbiu tra sa Giunta regionali e is organizatzionis sindacalis, atóbiu lamau po fai craresa asuba de sa disputa apustis de sa pàusa de su stadiabi.

Sighi a ligi ‘Vol2.0. Presídiu nou de is traballantis de su call center. Su 14 atóbiu tra Regioni e sindacaus’

Violéntzia asuba de is féminas: in Casteddu grupus de traballu cun psicòlogas e operadors socialis

(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e cabudanni – “Favorèssiri unu cumentzu nou in su caminu de s”autostima’ impari a s’abbiléntzia de torrai a progetai cun asséliu sa própriu vida”. Cun custus obbietivus su “Centro Antiviolenza” de s’Assótziu ‘Donne al Traguardo’ aprontat, in Casteddu, grupus de traballu po is féminas vìtimas de violéntzia, matratamentu e abbusu.

Sighi a ligi ‘Violéntzia asuba de is féminas: in Casteddu grupus de traballu cun psicòlogas e operadors socialis’

Primu diri de scola de lota. Su 15 cabudanni in Casteddu manifestada de Cgil, Cisl, Cobas, Snals e Gilda contra a is taglius a sa scola púbblica

manifestazione 15 settembre contro i tagli scuola pubblica(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e cabudanni – In Sardigna s’annu iscolaticu 2010/2011 s’at a oberri cun d’una diri de lota. Is sindacaus Flc Cgil de sa Sardigna, Cisl Iscola, Snals, Gilda e Cobas Iscola Sardigna ant lamau po su 15 de su mes”e cabudanni una manifestada a fac”e su Palatzu de sa Regioni in viale Trento, in Casteddu.
“Sa política de sciàsciu de su cumpartu de sa connoscéntzia bófia de su Guvernu in custus últimus annus a is dannus de s’iscola púbblica – si ligit in d’una nota fatta connosci de is sindacaus – est portendi s’iscola isulana a sa morti.
Unu cumpartu fattu de 217milla scientis e istudiantis, 11milla classis e 26milla dipendentis tra maistu e Ata. Is sindacaus acusant puru a sa Diretzioni iscolastica regionali chi – scrirint – “est fadendi is tàglius in mesura prus manna de cantu tocàt a fai, meda de prus de 1700 postus de traballu in mancu in d’un’annu”.

Sighi a ligi ‘Primu diri de scola de lota. Su 15 cabudanni in Casteddu manifestada de Cgil, Cisl, Cobas, Snals e Gilda contra a is taglius a sa scola púbblica’

Crisi Epolis. Isfratu po sa redatzioni de Casteddu. Assostampa sarda: “Cosa meda grai. Azienda foressia”

(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e cabudanni – A casi ses annus de sa primu bessida de su “Giornale di Sardegna” si fait sèmpiri prus difícili s’acuntéssia de su grupu E Polis. Ariseru a mangianu su cummissàriu s’est presentau in sa sedi de viale Trieste in Casteddu e at donau su dispàciu a sa redatzioni. Is computer de is giornalistas (cun totu is datus fissaus) funti stetius pigaus de is scrianias impari a totu su materiali de sa redatzioni, totu ainnantis de is ogus de is traballantis in assembrea permanenti po difèndiri su postu de traballu.

Ddu denunciat s’Assótziu de imprenta sarda, chi “bit meda grai cantu est acuntéssiu”.

Sighi a ligi ‘Crisi Epolis. Isfratu po sa redatzioni de Casteddu. Assostampa sarda: “Cosa meda grai. Azienda foressia”’