> 21 « mes’e ledàminis « 2010 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 21/10/2010

In primu pranu: lota de is pastoris. aMpI smincit a su cuestori Mulas. “Tra is arrestaus un’iscritu nostru? No si parrit. A Manca presenti a dógnia manifestada de Mps”

nessun arrestato smentita ampi(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e ledàminis – “Eus scipiu de is fueddus de su cuestori de Casteddu Salvatore Mulas ca tra is arrestaus a sa manifestada de su Mps, ddoi est unu bugoni, est a sciri un’iscritu de A Manca pro s’Indipendentzia. Custu po immoi no s’arresurtat”. Est cantu afirmat in d’una nota su Diretivu políticu natzionali de aMpI, smicendu a is púbblicas dichiaras lassadas ariseru de Mulas. “Eus notau – iat difatis nau ariseru su cuestori – sa preséntzia antipàtica e preocupanti de unus cantu sugetus. Unu esti stetiu puru arrestau, unu chi fait parti de a Manca pro s’Indipendentzia e puru àterus sugetus chi fadiant parti de un’àteru mundu, meda acanta a sa sinistra prus a sinistra”. Sighi a ligi ‘In primu pranu: lota de is pastoris. aMpI smincit a su cuestori Mulas. “Tra is arrestaus un’iscritu nostru? No si parrit. A Manca presenti a dógnia manifestada de Mps”’

In primu pranu: lota de is pastoris. Mps: “S’ocupatzioni sighit fintzas a sa fini. In sa ‘Nuova Sardegna’: noa falsa

(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e ledàminis – Sa reunioni de su noti passau cun s’assessori de s”Agricoltura’ Andrea Prato no esti stetia apagnadora – nesciunu arresurtau asuba de sa de minimis – e s’ocupatzioni de sa Cummissioni Bulànciu de su Consillu regionali, arribbadat asa  tertza diri e at a sighiri fintzas a sa fini. Si ligit custu in d’una nota pubblicada in su giassu de su Mps (aggiornau ora po ora). Nota chi acusat a su giornali tattaresu de su grupu Espresso de ai pubblicau una “nova falsa”. Sighi a ligi ‘In primu pranu: lota de is pastoris. Mps: “S’ocupatzioni sighit fintzas a sa fini. In sa ‘Nuova Sardegna’: noa falsa’

In primu pranu: lota de is pastoris. Su fueddu a is pastoris e a is manifestantis carrigaus de sa politzia. “S’est oberta sa cassa a su bistiri nieddu”

cariche polizia a mps(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e ledàminis – “Manifestu de 20 annus e no iu mai biu fattus comenti cussus de martis. Furiaus manifestendi in paxi. Mi connoscint totus, no seu de seguru una personi arrabbiosa. Parrit ca sa politzia fessat circhendi sa gherra. Ddoi at essi stetiu calencunu ‘arrebecu’, no ddu pongu in dúbbiu. Ma innoi s’est oberta sa cassa a su bistiri nieddu, a su pastori. Furiu ingunis e apu nau: ma ita seis fadendi?”.

Testimónia de Sandro Ibba, pastori de Biddaramosa. Sighi a ligi ‘In primu pranu: lota de is pastoris. Su fueddu a is pastoris e a is manifestantis carrigaus de sa politzia. “S’est oberta sa cassa a su bistiri nieddu”’

In primu pranu: lota de is pastoris. Pillai (Prc): “S’impitu de scuadras bardadas de gherra est marrania”. Gc Tàtari: “Fresu accoau a is pretesas de s’Mps”

pillai vincenzo cariche polizia(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e ledàminis- “S’impitu de scuadras bardadas de gherra in apógiu de is palatzus de is meris chi ponnit in luxi sa cuscéntzia mala de chini fait promissas e normas sballiadas est, giustamenti, bivia comenti una marrania de chini dimandat scéti de bíviri de su própriu traballu”. Cun custus fueddus Vincenzo Pillai, responsàbbili regionali “Problemi del lavoro e dei rapporti con i movimenti sociali” de Rifondazione comunista, espressat solidariedadi a s’Mps a pustis de sa càrriga de martis a merì a fac”e su Consillu regionali.
“Rifondazione comunista – precisat Pillai – pretendit su diritu de is pastoris sardus a s’arreconnoscimentu de is próprius diritus de parti de sa Regioni, de su Stadu e de sa Comunidadi Europea e cundennnat a is sceberus ténnicus e políticus chi funt de meda atesu de is interessus de is allevadoris”. A is pastoris est arribbada puru sa solidariedadi de su cordinamentu de is Giòvanus comunistas de Tàtari, Gabriele Ara, chi ponnit perou in discussioni su pensu de su gruppu dirigenti de su Prc sardu asuba de sa chistioni. Sighi a ligi ‘In primu pranu: lota de is pastoris. Pillai (Prc): “S’impitu de scuadras bardadas de gherra est marrania”. Gc Tàtari: “Fresu accoau a is pretesas de s’Mps”’

“NoEars, immagini dal silenzio”: in Casteddu sa mostra de De Martino dedicada a Terzani

mostra tiziano terzani(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e ledàminis – Sàbudu chi benit s’Hotel Regina Margherita de Casteddu at a aghilliri, scéti po una diri, sa mostra fotogràfica de Max De Martino “NoEars, immagini dal silenzio”. Is fotagrafias funt totu ispiradas de Tiziano Terzani, chi no furiat scéti giornalista, ma puru fotografu chi fatuvatu acumpangiàt is reportage cun is próprius fotografias. Sighi a ligi ‘“NoEars, immagini dal silenzio”: in Casteddu sa mostra de De Martino dedicada a Terzani’