> Finantziaria. Costa (Cgil): “Tàglius po 113 millionis. Salvu scéti s’assessorau de La Spisa” « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Finantziaria. Costa (Cgil): “Tàglius po 113 millionis. Salvu scéti s’assessorau de La Spisa”

(IlMinuto) – Casteddu, 12 de su mes”e ledàminis – “Sa Finantziaria 2010 acetat senz”e nai nudda is tàglius e cuncentrat is risorsas a profetu de un’únicu assessorau cussu de sa “Programmazione”. Ddu fait a is dannus de is àterus assessoraus, ma puru de is àterus entis de su territoriu chi non funt coinvoltus in is sceberus”. Cun custus fueddus su segretàriu de Cgil, Enzo Costa, criticat sa manuvra economica scrita de sa Giunta regionali. “Ita fini ant fattu is impignus pigaus in su protocollu de su 4 de su mes”e làmpadas?”, dimandat Costa. “De is documentus chi si funti stetius donaus – acrarat su segretàriu ddoi funt duus cunsidérius: su primu est ca sa manuvra decidit de acetai senz”e nai nudda is tàglius bófius de su Guvernu e si preparat a renuntziai a casi 113 millionis de eurus de intradas a cunfrontu se s’annu primu. Su segundu cunsidériu, est acapiau a sa primu, est a nai ca is intradas prus piticas contabilitzadas creant tàglius a is risorsas de totus is assessoraus atzetuau po cussu de sa ‘Programmazione’: in custu casu, difatis, benint donadas risorsas in aumentu fintzas a casi 293 millionis de euru”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Arrespustas a “Finantziaria. Costa (Cgil): “Tàglius po 113 millionis. Salvu scéti s’assessorau de La Spisa””


Is cummentus funt serraus.