> 17 « mes’e totussantus « 2010 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 17/11/2010

“Su tempus benidori no si tocàt”. Istudiantis e pastoris impari in Casteddu po nai no a sa Gelmini

diritto allo studio(IlMinuto) – Casteddu, 17 de su mes”e totussantus – “Istudiantis e pastoris unius in sa lota. Su tempus benidori no si tocàt”. Esti stetiu custu unu de is slogan tzerriaus custu mangianu in Casteddu de is pagu prus de 800 personis – medas giovuneddus – chi ant atraversau is bias de Casteddu in ocasioni de sa Diri mundialli po su Diritu a s’istudiu. In su corteu de is istudiantis, cumentzau de pratza Garibaldi po arribbai in bia Roma, s’est unia a metadi ‘e camminu una delegatzioni manna de su “Movimento Pastori Sardi”. Su motivu est simpli. “Puru is fillus de is pastoris funt istudiantis – at acrarau un’allevadori Mps a IlMinuto – e isfilant in is manifestadas nostras. Nos cumprendeus ca sa riforma de su Guvernu fait a arrogus s’Universidadi e is fillus nostrus cumprendìnt beni chi, si su lati at a sighiri a essi pagau a 60 centésimus no iaus a tenni su dinai po ddus fai istudiai”. Sa lota de is pastoris – at cunfirmau Felice Floris – at a sighiri cenàbara chi benit cun d’unu presidiu a fac”e sa Saras de Sarròccu. Sighi a ligi ‘“Su tempus benidori no si tocàt”. Istudiantis e pastoris impari in Casteddu po nai no a sa Gelmini’

Sanidadi: manifestada de is Oss in su Brotzu. Usb: “Pigant fissu genti de is agentzias interinalis”

usb(IlMinuto) – Casteddu, 17 de su mes”e totussantus – Un’àtera mobilitada de is oss, sa mobilitada esti stetia aprontada de su sindacau de basi Usb. Ariseru unu gruppu de casi 50 oss, a custus s’est uniu puru calencunu coxineri, at manifestau a fac”e su Brotzu de Casteddu. Is traballadoris dimandant de donai su postu a su personali chi mancat pighendiddu de is graduatórias de is cuncursus e no de is agentzias interinalis. Gióbia a is 9.00 su cummussàriu istraodinàriu de su Brotzu, Antonio Garau (ariseru no furiat disponìbbili a atobiai a is traballadoris, ma furiat prontu prontu a si fai intervistai de sa televisioni) at a arriciri una delegatzioni de is oss e de is coxineris. In sa mantessi diri is precàrius chi ant bintu su cuncursu ant a manifestai torra a fac”e s’ispidali prus mannu de sa Sardigna. Sighi a ligi ‘Sanidadi: manifestada de is Oss in su Brotzu. Usb: “Pigant fissu genti de is agentzias interinalis”’

Pastoris asuta de processu: sit in a fac”e su Tribbunali. Custa cida forsis manifestada in sa Saras. Solidariedadi de aMpI

processo pastori saras(IlMinuto) – Casteddu, 17 de su mes”e totussantus – “Su fueddu donau po su pastori, diversamenti de cussu de chini guvernat, tenit unu valori sacru”. Aici si ligit in s’últimu artículu insertau in su giassu uficiali Mps. Custa cida is pastoris ant a torrai in istrada (gióbia o cenàbara forsis a fac”e s’istabilimentu de sa Saras de Sarròccu, segundu candu arrallatau de su telegiornali de Videolina) po dimandai s’arrespetu de is impignus pigaus de sa Giunta regionali e s’apricu de su pranu in 12 puntus.
“No bolleus prus – precisat Mps – chi s’assessori fazat su bellu bellu in faci, cuedusì apabas de fueddus bellus e fattus mìserus. Is pastoris no si meritant nesciuna pigada po culu”. Custu mangianu in Casteddu s’at a tenni su processu a is tres allevadoris frimmaus su 19 de su mes”e ledàminis. In programma unu sit in Mps a fac”e su Tribbunali. A is pastoris asuta de processu est arribbada sa solidariedadi de a Manca pro s’Indipendentzia. Sighi a ligi ‘Pastoris asuta de processu: sit in a fac”e su Tribbunali. Custa cida forsis manifestada in sa Saras. Solidariedadi de aMpI’

Apuntamentus. De Paglietti a Serra: in Tàtari sa mostra colletiva “Natale 2010″

mostra collettiva 2010(IlMinuto) – Casteddu, 17 de su mes”e totussantus – Puru ocannu Tàtari at a aghilliri sa mostra de Paschixedda de pintura sarda. Ant essi pagu prus de 70 is òperas aparadas in sa Galleria “Arte Spazio”, in d’un’aparada manna chi at abarrai oberta a su púbblicu de su 5 de su mes”e paschixèdda a su 20 de su mes”e gennàrgiu 2011.
Sa pintura chi at a oberri sa mostra, torrendidda a costruiri in su tempus, est un’ollu asuba de masonite de su 1894 òpera de s’artista de Pòrtu Turre Mario Paglietti, retratista e pintori figurativu de sa fin”e s’Otuxentus. Su “Riposo” de Filippo Figari, de su 1909, at essi sa pintura chi at a oberri is ennas de su Noixentus e at a acumpangiai su bisitadori inderetura a sa rapresentatzioni de sa “Figura in Costume”, òpera de su 1920 de Giuseppe Biasi, e de innoi a sa “Roccia del Supramonte” de Ballero e sa “Figura in costume” de Melkiorre Melis. Sighi a ligi ‘Apuntamentus. De Paglietti a Serra: in Tàtari sa mostra colletiva “Natale 2010″’