> 2010 mes’e totussantus 22 | ilMinuto

Archíviu de sa diri 22/11/2010

Is prus lígias in língua sadra de cida passada

lingua sarda

“Su tempus benidori no si tocàt”. Istudiantis e pastoris impari in Casteddu po nai no a sa Gelmini

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mes”e totussantus – Torrat a cumentzai de sa Saras sa lota de su Movimento dei Pastori Sardi contra a cussa chi su leader Felice Floris at definiu “una Giunta imboddiosa chi at traíxiu is aspetativas”. ()

Operatzioni “Vega”. Aéreus italianus e israelianus in su celu sardu. Pcl: “Tocat a dd’accabbai cun is giogus de gherra”

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mes”e totussantus – 30 aéreus e prus de 500 sordaus. Fun custus is númerus de s’operatzioni “Vega”, s’esercitatzioni militari italu-israelia chi si tenit in custas diris (e at a finiri oi) in sa basi de Deximu Mannu. ()

Pastoris asuta de processu: sit in a fac”e su Tribbunali. Custa cida forsis manifestada in sa Saras. Solidariedadi de aMpI

Sighi a ligi ‘Is prus lígias in língua sadra de cida passada’

Traballu. Usb. “Rédditu afiantzau po is disimperadus e precàrius”. Cumentzat s’arregorta de is firmas: obbietivu 15milla

usn(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes”e totussantus – Est Cumentzàt uficialmenti sa campagna de s’Usb po mandai ainnantis sa proposta de una lei regionali po su rédditu afiantzau. Po arribbai a is 15 milla firmas necessàrias a presentai su provedimentu in Consillu regionali, in is mesis chi benint su sindacau de basi at a aprontai una fibera de assembreas púbblicas in totu sa Sardigna, cun banchixeddus de arregorta firmas comunu po comunu. Sa proposta de lei po “s’istitutzioni de su rédditu afiantzau po s’agiudu contra a su disimpreu e sa precariedadi de su traballu” esti stetia presentada custu mangianu in Casteddu in sa sedi de s’Usb de bia Maddalena. Su testu previdit unu rédditu afiantzau de 10 milla eurus màssimu a s’annu de donai a is disimperadus, a is precàrius o  a is personis chi comentisiollat pigant unu salàriu meda bàsciu. “Sa Sardigna – at acrarau Antonio Satta – tenit unu disimpreu tra is giòvanus de su 44,7 po centu e s’obbietivu de sa lei est cussu de difèndiri chini su traballu no ddu tenit, bolleus concuistai unu diritu chi assegurit a totu custa genti unu pagu de dignitadi umana”. Sighi a ligi ‘Traballu. Usb. “Rédditu afiantzau po is disimperadus e precàrius”. Cumentzat s’arregorta de is firmas: obbietivu 15milla’

“Cabai is manus de is pensionis de reversibilidadi”. Cumentzat de sa Sardigna s’arregorta de firmas de Spi

cgil(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes”e totussantus – Is pensionis de reversibilidadi no si tocant. Est cantu afirmat su sindacau Spi Cgil chi at cumentzau un’arregorta de firmas de presentai in Parlamentu. S’arregorta de is firmas – acrarat unu comunicau – est cumetzada de sa Sardigna (a oi funt giai 3500 is firmas) e puntàt “a s’abbolitzioni de s’artículu 1 de sa lei 335 de su 1995, chi ndi liat su caranta po centu de is pensionis de reversibilidadi”. Sighi a ligi ‘“Cabai is manus de is pensionis de reversibilidadi”. Cumentzat de sa Sardigna s’arregorta de firmas de Spi’

Referendum po su nucleari: fortuna in Bosa po su cunvegnu de su Cumitau Sinonucle. Sa “Casa del Popolo” fait un’annu

bosa casa del popolo(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes”e totussantus – “Energia nucleare: soluzione insostenibile”. Esti stetiu custu su tema de su dibbàtidu chi sàbudu passau at obertu su mesi de is eventus curaus de sa “Casa del Popolo” de Bosa (círculu Arci-Sinistra Critica) po su prim’annu de atividadi. A s’apuntamentu Gianluigi Deiana (Cummitau Sinonucle – Sinistra Critica) e Mariella Cao (Cumitau Gettiamo le Basi) ant presentau, a fac”e una pratea de casi 50 personis, is arrexonis de su SI a su referendum de su beranu chi benit, candu is sardus ant essi lamaus a arrespundi a sa dimanda: “Sei contrario all’installazione in Sardegna di centrali nucleari e siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate e preesistenti?”. Sighi a ligi ‘Referendum po su nucleari: fortuna in Bosa po su cunvegnu de su Cumitau Sinonucle. Sa “Casa del Popolo” fait un’annu’

Lota de is pastoris, aMpI: “Mps pedit su contu de 50 annus de industrializatzioni coloniali”

movimento pastori sardi(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes”e totussantus – “Cun s’atzioni fatta custu mangianu (cenàbara, ndr) s’Mps pedit difatis su contu de 50 annus de industrialitzazioni grai e foras de contu chi at arruinau fitas importantis de sa terra nostra e chi prusatotu at contribbuiu a sderrocai s’economia agropastorali”. Aici su Diretivu natzionali de a Manca pro s’ Indipendentzia cummentat su blocu de is rastréglius de sa Saras de Sarròccu. Atzioni chi signat su cumintzu nou de sa lota de su “Movimento dei Pastori Sardi” a pustis de “su tradimentu” – fueddus de Felice Floris – de s’acórdiu de su 2 de su mes”e totussantus cun sa Giunta regionali. Sighi a ligi ‘Lota de is pastoris, aMpI: “Mps pedit su contu de 50 annus de industrializatzioni coloniali”’