> 21 « mes’e paschixèdda « 2010 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 21/12/2010

Contienda intradas. Zuncheddu (Rossomori): “Senz”e sa seguresa de is risorsas, s’ocupatzioni de su Consillu at a sighiri senz”e pàsiu”

(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e paschixèdda – “S’opositzioni de su centru-sinistra-identitariu at a ocupai s’àula senz”e pàsiu fintzas a candu custa Giunta de centru destra no at a garentiri sa seguresa de is intradas chi su stadu italianu depit a is sardus, chi sighit a si ferriri cundennendi a totus is cumpartus produtivus de sa Sardigna a sa poberesa”. Est cantu afirmat cun d’una nota in su social network Facebook su consilleri regionali de is Rossomori, Claudia Zuncheddu. Sighi a ligi ‘Contienda intradas. Zuncheddu (Rossomori): “Senz”e sa seguresa de is risorsas, s’ocupatzioni de su Consillu at a sighiri senz”e pàsiu”’

Is “augúrius de bonas festas” de is Oss (bincidoris de cuncursu, ma senz”e traballu) a Cappellacci, Liori, Simeone e Garau

auguri oss(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e paschixèdda – Su presidenti de sa Regioni Sardigna, Ugo Cappellacci, s’assessori regionali de Sanidadi, Antonello Liori, su Cummissariu de s’Asl de Casteddu, Emilio Simeone, su Cummissariu de s’aziendha de s’ispidali Brotzu, Garau, is maladius, is parentis e is famílias insoru: funt po custus is “augúrius de bonas festas” de is Oss de su Cumitau artículu 97. Is personis chi faint parti de su Cumitau – chi agiudant a su sindacau de basi Usb – “puru si ant superau cuncursus e nonostanti sa crónica mancàntzia de custas figuras professionalis in is istruturas sanitarias, a oi funt senz”e traballu”. Sighi a ligi ‘Is “augúrius de bonas festas” de is Oss (bincidoris de cuncursu, ma senz”e traballu) a Cappellacci, Liori, Simeone e Garau’

Contienda Geas: is traballadoris de is cincu stipendius arretraus dd’ant a pigai scéti duus

risoluzione_vertenza(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e paschixèdda – Is traballadoris Geas ant a arriciri primu de Paschixedda scéti duus de is cincu stipendius arretraus, po is àterus ant a depi fai recursu a su giugi. Dd’at acrarau in is diris passadas s’assessori regionali de is Trasportus, Angelo Carta. A contus fattus, is addetus a sa manutenzioni de is trenus sardus ant traballau a gratis po tres mesis. A sa fin”e de una reunioni asuba de sa contienda Geas esti stetiu firmau un’acórdiu chi previdit su trasferimentu de is 104 dipendentis de Geas-Mazzoni a sociedadi noa Medigas-Coop Service. Sighi a ligi ‘Contienda Geas: is traballadoris de is cincu stipendius arretraus dd’ant a pigai scéti duus’

Sport: su Tennistavolo Norghìddo dominat in Belgiu

norbello(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e paschixèdda – Primu bitória europea po sa Tennistavolo Norghìddo. Domínigu a merì is giogadoris sardus ant bintu po 6 a 1 a su Team Hasselt, in Belgiu, concuistendi s’intrada in su terzu turnu de sa TT Intercup. Is atletas norghiddesus ant dominau a is fiammingus, chi no funt mai intraus in partida. Sa trasferta europea no est perou finia in su mellus modu: fintzas a ariseru sa scuadra no est possia torrai in Sardigna: s’aereportu de Dusseldorf, in Germania, furiat difatis serrau po mori de su tempus malu. Sighi a ligi ‘Sport: su Tennistavolo Norghìddo dominat in Belgiu’

Concertus: in Nùgoro sa fantasia de Enzo Favata, Marcello Peghin e Daniele Di Bonaventura

concerto(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes”e paschixèdda – Apuntamentu cun sa grandu música. Lúnis 27 de su mes”e paschixèdda a is 21.00 su teatru Eliseo at a aghilliri sa fortza manna de s’esperiéntzia de tres grandu nòminis de s’iscena internatzionali. Asuba de su palcu nugoresu at a artziai difatis su triu Caracas Cafè, formau de Enzo Favata, Marcello Peghin e Daniele Di Bonaventura. S’aspetadori at a assisti a un’ispetàculu aundi su jazz s’at a abbratzai cun sa música latinu-americana e cun cussa sarda, donendi vida a sonus chi s’ant a movi de su Mediterraneu a su Sud America. Sighi a ligi ‘Concertus: in Nùgoro sa fantasia de Enzo Favata, Marcello Peghin e Daniele Di Bonaventura’