> 22 « mes’e paschixèdda « 2010 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 22/12/2010

Scisma Irs. Franciscu Sedda: “S’atribueus cussu chi ddoi est scritu in is email. Cussu furiat su dibbàtidu internu nostru

fazione sedda(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes”e paschixèdda – “Nos s’atribueus totu cussu chi ddoi est in is email. Furiat su chi si nariaus in su dibbàtidu internu chi teniaus, fattu cun is tonus chi s’impitant in is email”. Est cantu at nau custu mangianu in Casteddu Franciscu Sedda, rapresentanti dimmissionàriu de s’Esecutivu natzionali Irs, in sa cuferéntzia de imprenta in sa sedi de s’organizatzioni indipendentista. Is email – at acrarau Sedda – “funti stetias manixadas e isuladas de su contestu insoru e sa pubblicatzioni de cussas ‘e totu est unu reatu”, ma ddoi furiant, a dógnia modu, “is cosas chi nariaus dógnia borta in s’Esecutivu natzionali e in s’Assembrea de is ativistas”. Sa chistioni Irs at a finiri seguramenti in Tribbunali – Giovanni Sedda at difatis annunciau de ai denunciau a Gavino Sale po sa “fortzadura de sa casella de posta” – ma in s’apuntamentu cun is giornalistas funt bessias a pillu puru diferéntzias meda mannas in sa línia política de is duas “criccas”. Puntu de disacórdiu mannu tra su Presidenti de Irs e s’Esecutivu natzionali esti stetiu, po fai un’esémpiu, su raportu cun su “Movimento Pastori Sardi”. Sighi a ligi ‘Scisma Irs. Franciscu Sedda: “S’atribueus cussu chi ddoi est scritu in is email. Cussu furiat su dibbàtidu internu nostru’

Sla. Salvatore Usala: “Unu pagheddu de otismu in prus apustis de s’atóbiu cun Liori”

sla(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes”e paschixèdda – “Teneus unu pagheddu de otimismu in prus. Nonostanti is arragus de su períodu, eus agatau grandi disponibilidadi e teneus fidi in is impignus pigaus de s’Assessori”. Est cantu at nau in d’unu comunicau de imprenta su segretàriu de s’assótziu “Viva la vita onlus”, Salvatore Usala, a sa fini de s’atóbiu asuba de s’assistu in domu a is maladius de Sla cun s’assessori regionali de sa Sanidadi, Antonello Liori. Sighi a ligi ‘Sla. Salvatore Usala: “Unu pagheddu de otismu in prus apustis de s’atóbiu cun Liori”’

Solidariedadi: in Tàtari su mercau de Paschixedda de Emergency

sassari(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes”e paschixèdda – Arregolli dinai po agiudai a Emergency e informai a sa genti asuba de is progetus fattus in su mundu de s’assótziu. Funt custus is obbietivus de su mercau de paschixedda chi s’assótziu de Gino Strada at aprontau in Tàtari e in Tissi. Medas is apuntamentus aprontaus de is ativistas de Emergency. Oi, po tutu sa diri, at essi possíbbili agatai su banchixeddu in su Centru cummerciali “La Piazzetta”, cras e cenàbara 24 (scéti a su mangianu) Emergency at essi presenti in pratza Azuni e infinis mérculis 29, a cumentzai de is 21.00, su banchixeddu at essi allestiu in s’ExMà de Tissi, po su concertu de Francesco Piu e Paolo Bonfanti. Sighi a ligi ‘Solidariedadi: in Tàtari su mercau de Paschixedda de Emergency’

Massaria, aMpI: “S’Europa sacrificat su cumpartu sardu de is obias a su capitali”

UE(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes”e paschixèdda – “Lotai po s’indipendentzia e sa soverania bollit nai puru lotai contra a is lógicas de su capitali, lógicas fillas de s’Europa chi ponint in genugu a is produsidoris e cuncentrant s’arrichesa in is manus de pagus e mannus manipuladoris de s’economia”. Cun custus fueddus si concluit una nota de imprenta fatta connosci de su Diretivu políticu natzionali de aMpI a pustis de s’aprou de sa norma europea asuba de s’etichetadura de s’ollu de obia. Segundu s’organizatzioni de sa sinistra inidipendentista sarda cun custu provedimentu “s’Europa sacrificat su cumpartu de sa massaria a su capitali”. Sighi a ligi ‘Massaria, aMpI: “S’Europa sacrificat su cumpartu sardu de is obias a su capitali”’

Apuntamentus: gara poética in logudoresu in Serrenti

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes”e paschixèdda – S’at a oberri cun d’una gara poética su 2011de Serrenti. Sàbudu 8 de su mes”e gennàrigiu – a cumentzai de is 18.00 in su Teatru de bia Gramsci – s’at a tenni su primu de is cuatru atóbius aprontaus de su Comunu cun s’iscopu de promovi sa connoscéntzia de is diversas traditzionis poéticas improvisadas de sa Sardigna. Sighi a ligi ‘Apuntamentus: gara poética in logudoresu in Serrenti’