> 27 « mes’e paschixèdda « 2010 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 27/12/2010

Basis militaris: asuta de processu is indipendentistas chi in su 2005 intrànt in su Poligonu de Teulada

cumpostu(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e paschixèdda – Is dexi militantis indipendentistas chi su 20 de su mes”e totussantus de su 2005 intrànt in su Poligonu de Teulada ant a finiri debressi asuta de processu. Ddu fait sciri su cordinadori natzionali de Sardigna Natzione, Bustianu Cumpostu. Segundu su leader de Sni funt difatis in arribbu is decretus de citazioni in giudítziu po essi intraus in modu illegali in su Poligoni Militari de Teulada, “ca est logu de intrada vietada in s’interessu militari de su stadu”. Sa citazioni in giudítziu noa arribbat a tres annus de distàntzia de su decretu penali de cundenna de su 2007, chi bidiàt s’opositzioni de “sos patriotas”. Sighi a ligi ‘Basis militaris: asuta de processu is indipendentistas chi in su 2005 intrànt in su Poligonu de Teulada’

“Don Chisciotte” no est a solu. Sa solidariedadi de partidus e assótzius

cagliari(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e paschixèdda – “Don Chisciotte” no cuaddigat a solu. A pagus oras de s’atentau abbruxadori a sa sedi de bia san Giacomo, acontéssiu in su notu tra su 22 e su 23, funti difatis stetius medas is atestaus de solidariedadi arribbaus a s’assótziu de Matteo Murgia. Un’assótziu – scririt su círculu Laboratorio28 – “símbulu importanti po is assótzius de sa citadi, un’assótziu de importu mannu po s’impignu civili e sociali. Unu logu in sa citadi de Casteddu aundi ddoi est unu dibbàtidu culturali e políticu biu”. “S’atzioni abbruxadora de s’àtera noti – precisat Enrico Lobina, segretàriu de su Círculu Prc Togliatti, chi, comenti s’assótziu Don Chisciotte, tenit sedi in su cuarteri Biddanoa – presentat totus is carateristicas de un’atacu covardu de arrastru fascista, ma Matteo Murgia e cumpàngius tenint tèmpera e coràgiu cantu bastat po torrai a costruiri cuss’arrichesa manna”. Sighi a ligi ‘“Don Chisciotte” no est a solu. Sa solidariedadi de partidus e assótzius’

Caligaris (Sdr): “In Buoncammino is presoneris renuntziant a su decretu ‘buida presonis’”

buoncammino(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e paschixèdda – Su decretu “buida presonis” no funtzionat. A pugus diris de s’aprou, funt diversus difatis is presoneris in su presoni de Buoncammino de Casteddu a ai renuntziau a “gosai” de is binifícius de su provedimentu. Ddu denunciat cun d’una nota Maria Grazia Caligaris, presidenti de s’Assótziu Socialismo Diritti e Riforme. “Segundu is presoneris – acrarat Caligaris – ddoi funt medas arriscus de torrai in presoni e scontai una pena prus grai de cussa chi benit trasformada in presonia domiciliai”. In su presoni de Casteddu funt pagus puru is presoneris a tenni is recuisitus po favorèssiri de su decretu. Sighi a ligi ‘Caligaris (Sdr): “In Buoncammino is presoneris renuntziant a su decretu ‘buida presonis’”’

“Orientamento & Lavoro Diversamente Abili”: 67 ammaistramentus in sa provìntzia de Casteddu

provincia cagliari(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e paschixèdda – Favorèssiri a s’insertamentu in su mundu de 67 personis disàbilis, residentis in sa provìntzia de Casteddu, atressu ammaistramentus cun is aziendhas privadas. Est custu s’obbietivu de su progetu “Orientamento & Lavoro Diversamente Abili”. Sa cosa, bófia de s’assessorau a is Políticas de su Traballu de sa Provìntzia, esti stetia presentada in is diris passadas a is organizatzionis sindacalis de sa rapresentanti de sa Giunta provintziali Lorena Cordeddu. Su bandu púbblicu est po is aziendhas cun sedi legali (o operativa) in sa Provìntzia. Is ammaistramentus ant a tenni sa durada de ses mesis. Dógnia aziendha at a arriciri de sa Provìntzia unu contribbutu de 2.400 eurus chi at essi donau a su noviziu cun motas a su mesi de 400 eurus. Sighi a ligi ‘“Orientamento & Lavoro Diversamente Abili”: 67 ammaistramentus in sa provìntzia de Casteddu’

Concertus: in Tàtari Annu nou cun Daniele Sepe e sa Brigada internazionale

(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e paschixèdda – “Sa pàtria nostra est su mundu intreu”, narat unu cantu anàrchicu. Est custu su díciu chi afestat a sa música de sa Brigada Internazionale dirigia de Daniele Sepe, su sassofonista e cumponidori napoletanu bincidori in su 1995 de su Prémiu “Lo straniero”. Cun su mantessi leit motiv, s’orchestra multietnica at a alligrai su noti de annu nou de sa citadi de Tàtari, aundi po s’ocasioni undixi de is dexeseti artistas de s’ensamble ant a artziai asuba de su palcu chi at a benni allestiu in pratza de Itàlia.
“Abetendi sa rivolutzioni manna – si podit ligi in d’una nota de imprenta – sa Brigada Internazionale portat in giru sa música mirífica de sa genti prus pobera de sa terra. E ddu fait in alligria. Po dispetu”. Sighi a ligi ‘Concertus: in Tàtari Annu nou cun Daniele Sepe e sa Brigada internazionale’