> 10 « mes’e gennàrgiu « 2011 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 10/01/2011

Is prus lígias in língua sarda de cida passada

lingua sarda

Scisma Irs. Cumpostu (Sni): “Is protagonistas funt is próprius chi iant dividiu Sni in su 2002″

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mes”e paschixèdda – “Frimausì a atuai”. Est custu s’apellu chi su cordinadori natzionali de Sardigna Natzione Indipendentzia, Bustianu Cumpostu, fait a is fortzas de s’indipendentismu sardu a pustis de sa divisioni, de pagu diris fait, de Irs, ammentendi su scisma biviu de Sni ot’annus fait ()

Polìgonu “Salto di Quirra”: “Su 65% de is pastoris maladius de cancru de su sànguni”. ‘Gettiamo le basi’: “A candu su monitoraggiu asuba de totu sa genti”

(IlMinuto) – Casteddu, 4 de su mes”e gennàrgiu – Su demóniu donat is pingiadas e no is cobertoris. Nonostanti “su dópiu rolu de controllori e controllau fattu de is Fortzas Armadas, de su Ministeru de sa Difesa e de sa Nato”, su Monitoraggiu de su Polìgonu “Interforze Salto di Quirra” at donau aicitoru arrisurtaus de foras de conca. ()

Cumpostu (Sni): solidariedadi a Morittu. “In su mes”e fiàrgiu un’atóbiu mannu de totus is indipendentistas”

Sighi a ligi ‘Is prus lígias in língua sarda de cida passada’

Eletzionis comunalis in Casteddu. Idv: “No participaus a is primarias. Calencunu bollit pigai totu”

italia dei valori(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e gennàrgiu – “Italia dei Valori” no at a participai a is primarias po su sceberu de su candidau a síndhigu de su centrusinistra a is eletzionis comunalis de Casteddu. Ddu narat cun d’una nota de imprenta sa segreteria regionali de su partidu de Antonio Di Pietro. “No seus contràrius a is primarias po princípiu, ma iaus pensau – acrarat sa segreteria regionali – a unu raportu diversu tra sa genti de s’alleàntzia, unu raportu chi bidiàt su sceberu de su candidau comunu fattu totus impari po tenni prus possibbilidadis de binci, senz”e chi ddoi fessat calencunu chi si bolliat pigai totu”. Sighi a ligi ‘Eletzionis comunalis in Casteddu. Idv: “No participaus a is primarias. Calencunu bollit pigai totu”’

“Serbítziu psichiatricu trasferiu in s’istrutura carcerària. Poita?. Interrogatzioni Espa-Diana (Pd)

interrogazione pd(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e gennàrgiu – Sa chistioni de su Serbítziu psichiatricu de Diàgnosi e Cura 1 de Casteddu, trasferiu po su momentu in d’un’area de s’ispidali torrada a fai e atressada po aghilliri un’istrutura carcerària sanitària, arribbat in Consillu regionali cun d’un’interrogatzioni presentada de is democràticus Marco Espa e Giampaolo Diana. Sighi a ligi ‘“Serbítziu psichiatricu trasferiu in s’istrutura carcerària. Poita?. Interrogatzioni Espa-Diana (Pd)’

Ísula ‘e Sàntu Pèdru: 100 grammus de fluoru e allumíniu po unu chilu de terra, aMpI: “Belenus stuaus de is industrias de Potovesme”

a manca pro s'indipendentzia(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e gennàrgiu – 100 grammus de fluoru e allumíniu po unu chilu de terrenu esaminau. Est s’arresurtau de is anàlisi fattas de s’Edam srl in s’Ísula ‘e Sàntu Pèdru. Ddu fait connosci cun d’unu comunicau su Diretivu políticu natzionali de aMpI. “A Manca pro s’Indipendentzia – si ligit in su scritu – espressat agiudu e solidariedadi a su cumitau fattu de sa genti ‘e su logu impignau de meda tempus in d’un’importanti òpera de monitoraggiu po tutelai a sa saludi de is citadinus de s’ísula de is belenus stuaus de is industrias de Portovesme”. “Is anàlis ambientalis – precisat aMpI – ant dimustrau un’impestadura de fluoru e allumíniu diaderus mala. Est de foras de conca chi sa Edam (ambientali s.r.l. de Gallarate) chi at fattu is anàlisi apabas de sa pressioni de su cumitau po contu de su comunu de Carluforti apat cuau sa présentzia de unus cantu de metallus[...], chi s’agantant in is terrenus e in is àcuas, chi funt tóssicus e chi produsint su cancuru”. Sighi a ligi ‘Ísula ‘e Sàntu Pèdru: 100 grammus de fluoru e allumíniu po unu chilu de terra, aMpI: “Belenus stuaus de is industrias de Potovesme”’

Istrutzioni. Is precàrius de Aristanis scrirint a s’Anci: “Is comunus nerant no a sa serradura de is iscolas”

istruzione(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e gennàrgiu – Sa serradura de is iscolas in is medas centrixeddus de sa Sardigna e su dispàciu de is precàrius de s’Istrutzioni de mundu de su traballu. Ant essi custas is cusseguéntzias de s’apricu de su “Pranu de Irminorigamentu iscolasticu regionali” segundu is “línias guidas” aprovadas su 30 de su mes”e paschixèdda de sa Giunta regionali. Est cantu denunciat su Cordinamentu Precàrius de s’Iscola de Aristanis cun d’una lítera oberta mandada a su Presidenti regionali de s’Anci e de is Presidentis de s’Unioni de is Comunus de sa Provìntzia de Aristanis. Su “pranu de irminorigamentu” at a apricai sa lei 133 de su 2008. “Intru 60 diris – acrarat su Cordinamentu – is Provìntzias ant essi lamadas a fai cussu chi esti stetiu aprovau primu, determinendi aici sa serradura de medas iscolas in is centrixeddus sardus”. Sighi a ligi ‘Istrutzioni. Is precàrius de Aristanis scrirint a s’Anci: “Is comunus nerant no a sa serradura de is iscolas”’