> Otu síndhigus po Casteddu. Sa “capitali” de sa Sardigna a 40 diris de su votu | ilMinuto

Otu síndhigus po Casteddu. Sa “capitali” de sa Sardigna a 40 diris de su votu

(Chistionis e Opinionis) – Casteddu, 5 de su mes”e arbili - Tres candidaus de centru destra, duas indipendentistas, una comunista, unu candidau de centrusinistra e unu missinu: a is comunalis de Casteddu de su 15 e de su 16 de su mes”e maju is eletoris ant a tenni unu sceberu mannu e s’ésitu de is eletzionis parrit meda dudosu. A pustis de 10 annus finit s’era de Emili Floris. S’ingigneri Massimu Fantola, 62 annus, de is “Riformatori”, est su candidau a síndhigu uficiali de su centrudestra berlusconianu, acotzau de su Pdl, de s’Udc, de “La Destra” e de sa lista cívica “Centro giovani”. In gara puru su futurista Nàtziu Artizzu (Fli), 46 annus fideli mannu de Gianfrancu Fini, cun 11milla preferéntzias in su 2009 Artizzu est stetiu su consilleri regionali prus votau de totu s’istória de s’autonomia. Su rapresentanti de Fli at essi acotzau puru de su “Movimento Civico Sardo” de Robertu Dal Cortivo (giai síndhigu socialista de Casteddu). De centrudestra puru s’abbogau Pedru Ambrosio, candidau a síndhigu de sa “Lega Italia” de Carule Taormina. Totus is partidus de su centrusinistra – de su Pd a sa Fds – acotzant a Massimu Zedda, 35 annus, de “Sinistra Ecologia e Libertà”, bincidori no previdiu de su duellu cun Antonellu Cabras a is primarias de sa fin”e su mes”e gennàrgiu. Prus a manca Mighela Melotti, 34 annus, candidada a síndhigu de su “Partito comunista dei lavoratori” de Marcu Ferrando. A oi senz”e traballu, Melotti bolit portai su parri “de is traballadoris e de is traballadoras” in Consillu comunali. Is eletzionis comunalis casteddaias de su 2011 ant essi ammentadas puru po sa disfida tra duas candidadas indipendentistas. Craudia Zuncheddu (acotzada de Irs, Sni, Malu Entu e cun s’acotzu esternu de aMpI) e Ornella Demuru, presentada de ProgRes, candidadas chi ant a cunfrontai is progetus insoru po su guvernu de cussa chi po is indipendentistas est “sa capitali de natzioni sarda”. Cun totu chi is leis currentis interdixint sa nàscida a nou in dógnia forma siat de su partidu fascista, a is comunalis at essi presenti puru unu candidau a síndhigu de su “Movimento Sociale Italiano”: Gianmàriu Muggiri, 27 annus.

E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

RAS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7 Arrespustas a “Otu síndhigus po Casteddu. Sa “capitali” de sa Sardigna a 40 diris de su votu”


  • e mera de genti :-) deu non votu funti totusu ugualisi votu sceti po non fai ponni su nucleari

    • veronica, penza mellusu su chi oisi fai: chi no andasa a votai faisi unu prexeri a cussusu chi anti fattu is fattusu insoru finzasa a immoi. toccada a cambiai is cosasa in manera democratica. finzas a s’indipendenzia. salludi meda sorri.

  • Immoi teneusu puru un ateru candidau. Si zerriara Patrizia Serra de “Onestà e progresso”. Da cussu chi appu cumprendiu fairi parti de su “Meet up” de Beppe Grillo.

  • Oihhhhhhhh, a mimi non è prasciu po nudda totu custu arrennegu mau chi si funti pighendi poita s’esti candidada Claudia Zuncheddu, ma chi cussa adi arregotu is firmasa, poita non si depiada candidai? Ananca è fendi une sgarru a cussu piccioccheddu de Zedda, ad’essi bravisceddu puru, ma in is fattus, ita arrabiu adi fattu in s’opposizioni in custus annus?

  • Bravu Nicola funti arrabiausu meda cun Craudia e non si cumprendidi poita, ma non s’ada podi candidai custa pobera cristiana? Ma seus brullendi? Deu puru apu un’iaxi de genti chi esti pighendda mabi custa cosa, non at essi pita issa est una persona valida, non at essi ca dda timinti?

  • “Cun totu chi is leis currentis interdixint sa nàscida a nou in dógnia forma siat de su partidu fascista, a is comunalis at essi presenti puru unu candidau a síndhigu de su “Movimento Sociale Italiano”: Gianmàriu Muggiri, 27 annus”. Custa cosa est
    maba po mei…Cali fini esus a fai mi dimandu deu? Chi est una brulla est legia :(

  • Finas custas eletziones podint essere s’occasione pro intendere discursos in sa limba nostra, ma nudda de nudda

Is cummentus funt serraus.