> Sa Sardigna de is tzerachias militaris. Viàgiu in duas frimmadas: is acontéssias de Deximu Mannu e Santu Antiogu | ilMinuto

Sa Sardigna de is tzerachias militaris. Viàgiu in duas frimmadas: is acontéssias de Deximu Mannu e Santu Antiogu

Decimomannu Sant'Antioco(Chistionis e Opinionis) – Casteddu, 2 de su mes”e arbili - 24milla ètarus de demàniu militari contra a is 16milla de totu sa penísula. 12milla ètarus asuta de s’avincu de is tzerachias militaris. Is basis aéreas de Deximu Mannu- Capo Frasca, is Poligonus de Quirra e de Teulada, is dépositus de carburantis. Territórius e tretus de mari mannus meda a su serbítziu de is fortzas armadas italianas e de sa Nato: a cumentzai de is annus Cincuanta sa Sardigna est e sighit a essi una portaèreus in su coru de su Mediterràneu. Unu rolu cunfirmau de is crònacas de is úrtimus tempus. In custas diris funt 22 is aéreus spagnolus, olandesus e de is Emiraus arabus cuncodraus in sa pista de Deximu Mannu chi andant e torrant de Tripoli e chi funt trisinaus in sa gherra cun sa Libia de Gheddafi. E in su mes”e totussantus passau sa mantessi basi at aghilliu a 30 aéreus e prus e 500 sordaus funt stetius trisinaus in s’operatzioni “Vega”, un’esercitatzioni italu-israeliana. Ma is citadinus de Deximu Mannu no depint agguantai a dogn’ora scéti su sciumbullu de is aéreus, ma depint fai atentzioni a no bufai àcua ammesturada cun cherosene. In su mes”e fiàrgiu su síndhigu Luigi Porceddu at difatis fattu unu pragoni po interdìxiri a s’impitu alimetari de s’àcua chi benit de is putzus de is terrenus chi faint parti de su comunu. Unu provedimentu pigau po mori de s’impestadura de is mitzas causau de is pérdidas de is impiantus de furnimentu de is aéreus de sa basi: 30milla litrus de cherosene, segundu cantu scritu de s’Unione Sarda de su 24 de su mes”e arbili de su 2010. No est finia. A sa mapa giai manna de is tzerachias militaris in Sardigna s’iat a podi aciungi unu puntu nou. In su mes”e totussantus una delíbbera de sa Regioni at donau a sa Guardia finanza una fita de s’ex Semaforu, in Santu Antiogu, po prantai unu radar de impitai po contrariai a is sbarcus de is furesteris. Una parti manna de sa genti ‘e su logu parrit giai pronta a si bati contra a custa istrutura noa. Su Cumitau contra a su radar de Capo Sperone narat de nono a un’”àtera militaritzazioni de su territóriu”, oponendusì puru “a sa gherra a is furesteris”. Mércuris passau centu e prus personis ant participau a una reunioni avisada de su Cumitau. “Furiant presentis – acrarat Antonello Tiddia, Rsu Carbosulcis – su síndhigu de Santu Antiogu, calecunu consilleri comunali e provintziali. De sa reunioni funt bessias a pillu diversas propostas e diversus progetus de lota chi ant a cumentzai e ant andai ainnantis senz”e pàsiu”.

E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

RAS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 Arrespustas a “Sa Sardigna de is tzerachias militaris. Viàgiu in duas frimmadas: is acontéssias de Deximu Mannu e Santu Antiogu”


  • Segundu mimmi seusu ancora in tempusu po fai calincuna cosa, si’ndi depeusu scidai; su populu sardu esti agatendusì de tottu custu bagarammini mau chi s’anti vattu. Sperausu chi siada diacci. Sperausu diavverasa. De Quirra a Decimu a Sant’Antiogu non si bidi lusci, ma a pagu a pagu sa genti si ‘ndi scidada, eis a benni a bì. Candu si toccada sa salludi esti diaicci.

  • Is tzeraccasa in su tempu meu, bessianta su giobia e su dominicu, immoi su populu sardu esti atzeraccau ogna di

  • Sempri peus… olinti torrai a fai sa basi de Sa Maddalena, atru ca tzerachias chi si fadeusu frigai diventausu tzeracusu streccausu

Is cummentus funt serraus.