> Su beranu de is tàglius. Irminorigamentu grai a is pranus de assistu de sa lei 162/1998 | ilMinuto

Su beranu de is tàglius. Irminorigamentu grai a is pranus de assistu de sa lei 162/1998

(Chistionis e Opinionis) – Casteddu, 9 de su mes”e arbili - Crescit in totu su territóriu sardu su crepu po su dinai liau a is pranus de assistu specificu finatziaus de sa lei 162 de su 1998. In sa Sardigna de Tramuntana su comunu de Itiri Cannedu est unu furriadroxu de sa protesta contr’a sa mudífica de is critérius po s’assignamentu po is punteggius a is progetus intrada in su mes”e paschixèdda de su 2010. Custu cambiamentu at difatis causau – si ligit in d-una nota imprenta de s’amministratzioni itiresa – “tàglius dràsticus po totus, ma meda de prus e meda prus grais po is disàbilis”. Su Comunu in provìntzia de Tàtari – acrarat su comunicau – “At presentau in totu 241 pranus, de custus 61 funt dimandhas noas e 280 rennous, pighendi unu finantziamentu totali de 967.405 eurus po unu tempus chi andat de su mes”e martzu a su mes”e paschixèdda de su 2011. Is 280 pranus torraus a finatziai si funt bius liaus 167.785,35 eurus. In custu modu a is personis chi tenint patologias grais meda funt stetius assignaus finatziamentus imminoricaus in modu dràsticu”. Calencunu esémpiu? In Itiri Cannedu unu pranu de assistu chi in su 2010 furiat stetiu finantziau cun 750 eurus a su mesi nd’at a arriciri 250 in su 2011. Un’àteru progetu chi s’annu passau iat arriciu dógnia 30 diris 958 eurus, est stetiu imminoricau a 352 eurus a su mesi. Is assistius puntant su didu contr’a s’”ischeda saludi”: su documentu de cumpilai po dimandhai su finantziamentu. “Po comenti est fatta oi – acrarat Frantzìsca Arcadu, presidenti de s”Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare’ de Tàtari – s’Ischeda Saludi de cumproa de su bisóngiu, previdia de sa Regioni Sardigna po determinai sa graesa de sa situatzioni, no fait ponni in ispicu s’incidéntzia chi tenint is patologias neurumucolaris in sa vida de dógnia diri [...]“. “Accontessit aici – precisat Arcadu – chi personis comenti is sócius nostrus, chi no arrennescint a movi is arremus, a si ndi pesai a solus, a si bistiri [...] si biant donaus punteggius aici bàscius de no ddis permitiri nemmancu de tenni un’ora de assistu a sa diri!”. No est accabbada innoi. Su Consilleri regionali de su Pd Marcu Espa denunciat a su tàgliu de sa summa totali destinada a is progetus de sa lei 162 de su 1998. “Funt stestius liaus 22 millionis de eurus”, narat Espa. “De 116 millionis de su 2010 – precisat – passaus a 94 millionis. Un’impiticamentu foras de contu”. Cali est su pensu de sa Giunta regionali? “Cunfirmu una disponibilidadi de risorsas bastantis a assegurai su tanti de ispesa fatta in su 2010 – iat nau a sa fin”e su mes”e paschixèdda s’assessori de sa Sanidadi Antonellu Liori – impignendumì, si necessàriu, a propòniri a su Consillu regionali de aumentai is risorsas fintzas a is 116 millionis de eurus, comenti furiat s’annu passau”.

E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

RAS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Arrespustas a “Su beranu de is tàglius. Irminorigamentu grai a is pranus de assistu de sa lei 162/1998”


  • Poitta pigant su dinai de is pranus e ndi spendint meda po pigai genti de is agenzias interinalis? Deu non ddu sciu, ma custa genti est giochendi diaderus cun sa vida de is prus debilis.

  • Bo… e ita potzu nai? de patti nostra si depiaus piniccai appari e fairi una Class Action oppuru autoriduzione delle tasse

Is cummentus funt serraus.