> Master and Back: sighit s’abetu po is camminus de torrada de su 2010. Presentau su bandu nou de arta formatzioni « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Master and Back: sighit s’abetu po is camminus de torrada de su 2010. Presentau su bandu nou de arta formatzioni

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mes’e maju – Is “backistas” depint abetai ancora. Su bandu po is camminus de torrada de su 2010 no at essi pubblicau primu de sa metadi de su mes’ e chi benit “poita tocat abetai chi pagu prus de 500 piciocus finant su camminu dearta formatzioni tra su mes’e maju e su mes’e làmpadas”. Est cantu at acrarau custu mangianu, in d-una cuferéntzia de imprenta in sa sedi de s’assessorau regionali de su Traballu, in Casteddu, su diretori de s’agentzia regionali de su Traballu Stefano Tunis. No est statiu possíbbili pubblicai su bandu “back” intru is primus tres mesis de s’annu (comenti assegurau in d-un’atóbiu cun s’imprenta in su mes’e fiàrgiu passau), ma – promitit Tunis – “is tempus de istrutoria ant essi smesaus e is camminus de torrada no ant a tenni tardamentus”. Est berus – arremaciat Arianna Onidi de su Cumitau Master and Back – chi 500 personis acabbant su camminu de arta formatzioni tra su mes’e maju e su mes’e làmpadas. Ma seus chistionendi de su bandu de su 2010, chi depiat essi pubblicau in s’atóngiu de s’annu passau. Unu bandu abetau de 1500 personis”. In s’atóbiu de oi est stetiu invecis presentau a s’imprenta su bandu nou po s’Arta formatzioni Master & Back po su 2011, chi at essi pubblicau cras. Cun cincu millionis de eurus ant essi finantziadas 100 borsas de istudiu po is camminus de Master de II livellu e Master universitàrius foras de istadu e 20 po is camminus de Dotorau. In su bandu 2011 is scadéntzias po is dimandhas ant essi duas: 31 de su mes’e austu e 30 de su mes’e totussantus. “Po permitiri a totus – at acrarau s’assessori regionali de su Traballu Franco Manca – de podi programmai sa participatzioni a su bandu  pighendu puru in cunsidériu is tempus de is universidadis”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Arrespusta a “Master and Back: sighit s’abetu po is camminus de torrada de su 2010. Presentau su bandu nou de arta formatzioni”


Is cummentus funt serraus.