> “Bruno líberu!”: 24 diris de isciòpiru de su fàmini po pediri de liberai a s’indipendentista. Cenàbara sit in in Casteddu « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

“Bruno líberu!”: 24 diris de isciòpiru de su fàmini po pediri de liberai a s’indipendentista. Cenàbara sit in in Casteddu

sciopero della fame per Bruno Bellomonte e sit in (IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mes’e argiolas – Est arribau a 24 diris de fil’e pari s’isciòpiru de su fàmini po pediri de liberai debressi a Bruno Bellomonte, su dirigenti de a Manca pro s’Indipendentzia de duus annus e 26 diris in presoni po mori de acusas chi no funt stetias mai cumprovadas. S’isciòpiru de su fàmini – oi no papant Gianluca Carta, Antoneddu Tedde e Gianluigi Deiana – at a acabai a su mesunoti de gióbia 7 de su mes’e argiolas i at essi sighiu su mangianu de s’8 a is 10.00 de una cuferéntzia de protesta a fac’e su Consillu Regionali. “Una cuferéntzia po […] fai intendi sa própriu boxi, po protestai contr’a s’ingiustitzia de s’impresonamentu cautelari e po sa territorialidadi de sa pena”. S’isciòpiru de su fàmini – promòviu de su Cumitau “lavoratori pro Bellomonte” – est cumentzau su 12 de su mes’e làmpadas. A oi funt pagu prus de 30 is personis chi ant participau a sa protesta po pediri su liberamentu de Bellomonte. “Unu ferruvieri, indipendentista, comunista chi in su mes’e de làmpadas de su 2009 – si ligit in s’apellu chi donat boxi a su sit in – benit arrestau impari a àterus cumpàngius cun s’acusa de ai bófiu torrai a fai nasci a nou is Br, de ai progetau de fai un’atentau po bociri a is meris mannus de su G8 (ammentaus chi in cussu mesi su G8 iat essi depiu essi in Madalena). No ddoi est una proa, no ddoi est un’inditziu, no s’est agatau nudda e fintzas a immoi nisciuna prova est stetia portada in Tribunali”.

Po dimandai scedas e po participai a s’isciòpiru de su fàmini: Cumitau “lavoratori pro Bellomonte” Antonello Tiddia 338/5931619 – tiddia.ant@gmail.com

Po dimandai scedas e po donai sa própriu disponibilidadi a participai a su sit in: salang@alice.it 347/2723955

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Arrespustas a ““Bruno líberu!”: 24 diris de isciòpiru de su fàmini po pediri de liberai a s’indipendentista. Cenàbara sit in in Casteddu”


Is cummentus funt serraus.