> 06 « mes’e ledàminis « 2011 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 6/10/2011

Crisi: cras in Tàtari sit in de su Pcl contra a Berlusconi

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de ledàminis – Cabai in pratza contra a su Guvernu Berlusconi. Cun custu obietivu su Pcl apronta po cras – est a nai primu de sa mobilitada de su 25 de su mesi de ledàminis – unu sit in a faci de sa domu provintziali de Tàtari de su Pdl, in bia Roma. S’atopu est po is 18.00. Sighi a ligi ‘Crisi: cras in Tàtari sit in de su Pcl contra a Berlusconi’

Pranu de assistu disàbilis. Cgil, Cisl e Uil: “Sa Regioni penalitzat is antzianus”

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de ledàminis – “S’handicap est una cunditzioni de amparai ponendi de parti s’edadi de is disàbilis, sa Regioni invecis sceberat de penalitzai a is antzianus”. Cun custus fueddus Cgil, Cisl e Uil bullant sa delíbera asuba de is pranus de assistu ad personam po chini tenit handicap grai, fata connosci de s’assessori regionali a sa Sanidadi , Simona De Francisci. Sa delíbera previdit difatis un’irminorigamentu de s’agiudu económicu po is disàbilis chi ant fatu 65 annus. Sighi a ligi ‘Pranu de assistu disàbilis. Cgil, Cisl e Uil: “Sa Regioni penalitzat is antzianus”’

Militarizatzioni: in su Surcis firmada noa a is radar. Su sit in in Casteddu e s’assembrea cun Mazzeo

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de ledàminis – Mesu bitória po is Cumitaus. Ariseru sa Càmera de Consillu de su Tar de sa Sardìnnia at difatis cunfirmau sa firmada a su fàbricu de is radar de sa Guardia de Finantzia in Frùmini Mayori e in Santu Antiogu, in abetu de sa senténtzia prevìdia po su mesi de gennàrgiu o su po mesi de fiàrgiu. Sa senténtzia po su fàbricu de s’istrutura in Tresnuraghes est invecis po su mesi de totussantus. Po custa acuntéssia, perou, s’abogau de su Statu at batacollau sa legalidadi de s’arrecursu, chi iat a essi stétiu presentau a tradu. Po s’udiéntzia de su Tar is Comitaus no Radar ant aprontau unu sit in a faci de sa domu de su Tar Sardìnnia, pratza de su Cramu, in Casteddu: centu e prus personis chi rapresentànt is Comitaus territorialis e is movimentus chi funt contra a sa militarizatzioni de sa Sardìnnia. De radar s’est chistionau puru in su merì cun d-un’assembrea in s’àula magna de sa Facoltadi de Sciéntzias Políticas de Casteddu. Sighi a ligi ‘Militarizatzioni: in su Surcis firmada noa a is radar. Su sit in in Casteddu e s’assembrea cun Mazzeo’

Universidadi de Casteddu: custumerì sit in contra a decadessimentu de is istudius

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de ledàminis – Manifestada noa contra su “decadessimentu” de is istudius po chini, in s’Universidadi de Casteddu, no est giustu cun is esàminis. Custu merì is istudiantis de su Cumitau “Contra a s’art.37 e a s’art.57″ s’ant a agatai a is 16.00 a faci de sa sedi de su Retorau, po s’atopu chi at biri impari Senau académicu e Consillu de aministratzioni. Sighi a ligi ‘Universidadi de Casteddu: custumerì sit in contra a decadessimentu de is istudius’

Avenimentus: in Gallùra solidariedadi e cosa de papai bella a sa “Festa de su Coxineri 2011″

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de ledàminis – Su 30 de su mesi de ledàminis torrat in Terranòa sa “Festa de su coxineri 2011″. Puru d’editzioni 2011 de s’avenimentu at essi animada de sa beneficetzia e de su bonu coru. Funt, difatis, giai in béndida is billetus de sa loteria de su coxineri. Po su segundu annu de fil’e pari a beneficiai de s’agiudu de is coxineris galluresus at essi s’assótziu “Casa”, chi – si ligit in d-una nota – “gràtzias a is donatzionis at potziu cumentzai is traballus po su fàbricu de sa domu de arricida po is malàdius de cancru”. Sighi a ligi ‘Avenimentus: in Gallùra solidariedadi e cosa de papai bella a sa “Festa de su Coxineri 2011″’