> 22 « mes’e totussantus « 2011 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 22/11/2011

“Bruno est líberu”. Sinistra Critica Sarda: “Assolutzioni corpu mannu a su marcatismu a s’italiana” Mulas dedicat ligimentu públicu a Bellomonte. Sa felicidadi su Minadori arrúbiu

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de totussantus – Sinistra Critica Sarda s’allirgat po s’assolutzioni e sa liberatzioni – agoa de 29 mesis de impresonamentu preventivu – de Bruno Bellomonte. Po su cordinamentu sardu de s’organizatzioni anticapitalista e anticolonialista sa senténtzia de ariseru est “unu corpu mannu a sa cassa a is istregas contra a su comunismu e contra a s’indipendentismu, marcatismu beru a s’italiana, chi at biu un’àtera borta a su dirigenti de aMpI comenti vitima”. Cassa a is istregas chi po Sinistra Critica sighit cun s’obertura de s’operatzioni Arcadia e cun s’atrassadura a giudítziu de 18 militantis indipendentistas de manca. Sighi a ligi ‘“Bruno est líberu”. Sinistra Critica Sarda: “Assolutzioni corpu mannu a su marcatismu a s’italiana” Mulas dedicat ligimentu públicu a Bellomonte. Sa felicidadi su Minadori arrúbiu’

Bruno est líberu”. Cumpostu (Sni): “Mai tentu dúbius asuba de s’innocéntzia sua”

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de totussantus – “Benitorrau amigu patriota”. Est mannu su prexu de Bustianu Cumpostu, cordinadori natzionali de Sardigna Natzione, agoa de sa senténtzia e de sa liberatzioni de Bruno Bellomonte, presoneri chentza de proas po 29 mesis e lissentziau in manera ingiusta de Trenitalia. “Sni – scririt Cumpostu – no at mai tentu dúbius asuba de s’innocéntzia sua, connoscit e istimat a Bruno Bellomonte, dirigenti de aMpI e arrapresentanti de UNIDADE INDIPENDENTISTA, scit ca Bruno at sèmpiri fatu sa militantzia sua, comenti totus nos, a sa luxi de su sobi e ca no at mai cretiu in sa lota armada comenti métodu po disciniri chistionis chi depint tenni una solutzioni política”. Sighi a ligi ‘Bruno est líberu”. Cumpostu (Sni): “Mai tentu dúbius asuba de s’innocéntzia sua”’

“Bruno est líberu”. Giua (Cobas iscola): “Stadu crueli cun chini pretendit s’indipendentzia”

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de totussantus – “Prexu mannu meda po sa libertadi torrada”. Cun custus fueddus Nicola Giua de is Cobas Sardìnnia comentat sa senténtzia de assolutzioni de Bruno Bellomonte de sa Corti de Assise de Roma. De ses diris Giua – afiancau de Antonello Tiddia e de àteras personis – iat cumetzau un’isciòpiru de su fàmini in solidariedadi a s’indipendentista presoneri de a Manca, interrumpiu agoa de s’assolutzioni de ariseru. “Benit smuntau aici – scririt Giua – su teorema chi acusàt a Bruno de amanitzai ‘calencuna cosa de malu’ po su G8 de Sa Madalena”. Sighi a ligi ‘“Bruno est líberu”. Giua (Cobas iscola): “Stadu crueli cun chini pretendit s’indipendentzia”’

“Bruno est líberu”. Su prexu de aMpI. Sàbudu assembrea pública in Tàtari

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de totussantus – “Assoltu poita su fatu no esistit”. Furiant is 19.04 de ariseru a merì candu sa presidenti de sa Corti de Assise de Roma at pronuntziau sa senténtzia chi at fatu acabbai is 29 mesis de presonia preventiva de Bruno Bellomonte: dirigenti de su movimentu indipendentista sardu a Manca pro s’Indipendentzia e sindacalista, in galera de su 10 su mesi de làmpadas de su 2009 cun s’acusa de ai pigau parti a unu tentativu de torrai a ponni in pei su brigatismu arrúbiu po  su G8 de Sa Madalena. Po su Diretivu natzionali de aMpI sa senténtzia de ariseru “est una bitória de su movimentu indipendentista”. “Acabbat apustis de tantu – si ligit in d-unu comunicau de imprenta – unu protzessu […] in su cali eus potziu amirai totu s’impiatu acusatoriu chentza de fundamentu e totu sa boluntadi de opressioni in is cunfrontus de is imputaus e po su prus de su dirigenti nostru [...] scéti cun s’iscopu de distruiri sa vida sua e s’agguantu suu e de isolai e scordonai s’organizatzioni nostra. Bruno Bellomonte est stétiu scicutau su 10 de su mesi de làmpadas de su 2009 e de cussu mamentu su stadu italianu at violau totus is diritus tzivilis, políticus e umanus”. Sighi a ligi ‘“Bruno est líberu”. Su prexu de aMpI. Sàbudu assembrea pública in Tàtari’

Avenimentus: in su mesi de paschixèdda in viàgiu cun su trenu a craboni cun “Sardinniavapori”

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de totussantus – S’Assótziu Sarda Trenus Istóricus “Sardinniavapori” at aprontau po domínigu 4 de su mesi de paschixeddaunu viàgiu de Casteddu in Crabònia Serbariu asuba de su trenu a craboni. Su trenu at a tucai a is 9.20 de s’Istatzioni Ferruviaria de Casteddu e at a arribai in Crabònia a faci de is 12.00. Sighi a ligi ‘Avenimentus: in su mesi de paschixèdda in viàgiu cun su trenu a craboni cun “Sardinniavapori”’