> 23 « mes’e totussantus « 2011 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 23/11/2011

“Bruno est líberu”. Bellomonte: “Est stétiu unu protzessu políticu”. Is comunicaus de Pcl e Sns

(IlMinuto) – Casteddu, 23 de su mesi totussantus – “Si calencunu iat pentzau ca custu no est stétiu unu protzessu políticu at faddiu de meda. Est stétiu unu protzezzu bófiu e […] ghiau, poita ddoi furiant cunditzionis pretzisas de esecutai. E bosàterus [giornalistas] ddu scidiais, ma addolumannu fissientementi no ndi feuddais. Ndi fueddais candu besseus de is galeras, mai candu ddoi intraus”. Cun custus fueddus Bruno Bellomonte at arrespustu a is preguntas fatas de is giornalistas, ariseru a merì in s’aereoportu de S’Alighera, a sa contoniada de su dirigenti de aMpI in Sardìnnia a pustis de 29 mesis de impresonamentu preventivu. Bellomonte est stétiu aghilliu de unu grupu mannu de militantis de a Manca, ca “Tziu Bruno” at primu saludau a buciconi serrau e agoa imbratzau forti unu po unu. Sa nova de s’assolutzioni e liberatzioni de Bellomonte est stétia pigada cun prexu mannu puru de su Pcl. Sighi a ligi ‘“Bruno est líberu”. Bellomonte: “Est stétiu unu protzessu políticu”. Is comunicaus de Pcl e Sns’

Partidus: in Casteddu s’VIII cungressu provintziali de su Prc

(IlMinuto) – Casteddu, 23 de su mesi totussantus – Cungressu provintziali po su Prc de sa Federatzioni de Casteddu. S’avenimentu s’at a tenni domínigu chi benit, a cumentzai de is 9.00, in s’Idea Hotel (ex Motel Agip) de Pirri. “Unu cungressu – scririt su segretàriu provìntziali passau Giuseppe Stocchino – de importu mannu po determinai sa política de su Prc a livellu natzionali e puru a livellu provintziali […] in d-unu mamentu malu meda de sa vida política e sotziali de s’Itàlia”. Sighi a ligi ‘Partidus: in Casteddu s’VIII cungressu provintziali de su Prc’

(Italiano) Documento: lettera aperta di Sinistra Critica Sarda in solidarietà ai compagni indipendentisti indagati (20 novembre 2011)

Sighi a ligi ‘(Italiano) Documento: lettera aperta di Sinistra Critica Sarda in solidarietà ai compagni indipendentisti indagati (20 novembre 2011)’

In Pauli si chistionat de ratzismu a 100 annus de su maceddu de Itri: sa destrossa de is sardus

(IlMinuto) – Casteddu, 23 de su mesi de totussantus – Funt passaus 100 annus de sa destrossa de Itri: su maceddu de is sardus. In Itri, una bidda de su meridioni de su Laziu, in su mesi de argiolas de su 1911 furiant stétius bocius seti operàjus chi furiant ingunis impari a àterus cuatruxentus personis po traballai a su fàbricu de sa ferruvia. Su maceddu fut aprontau e fatu de sa genti de su logu – operàjus e massarzus – intzulau de sa camorra – poita is “sardegnoli” si furiant arrefudaus de pagai su “pizzo” – e cun s’adduimentu de is autoridadis: síndigu e carabineris po primus. De custu maceddu scaresciu – e in su tempus scabudau de s’Avanti puru – e de su ratzismu de ariseru e de oi s’at a chistionai cenàbara chi benit, 25 de su mesi de totussantus, a is 18.00, in Pauli, cun is istudiantis de s’Istitutu Alberghieru Gramsci. Su merì at essi obertu de sa proietzioni de su film “Sangue verde”, asuba de is fatus de Rosarnu. Sighi a ligi ‘In Pauli si chistionat de ratzismu a 100 annus de su maceddu de Itri: sa destrossa de is sardus’

Líburus: in Bàini sa presentada de “Is primus milli fueddus – Sas primas 1000 allegas in sardu”

(IlMinuto) – Casteddu, 23 de su mesi de totussantus – Cenàbara chi benit 25 de su mesi de totussantus – a is 17.00, in sa Biblioteca Comunali de Bàini – s’at a tenni sa presentada de su líburu de Stefano Cherchi: “Is primus milli fueddus – Sas primas 1000 allegas in sardu”. Ant a pigai parti a s’avenimentu s’autori Antonello e su pueta Dino Maccioni. At a cordinai sa cosa Giuseppe Manis. Sighi a ligi ‘Líburus: in Bàini sa presentada de “Is primus milli fueddus – Sas primas 1000 allegas in sardu”’