> Giunta binta asuba de su Pranu Domu. Cappellacci: “Mi ndi andu”. Maninchedda (PSdAz): “Andaus a votai” « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Giunta binta asuba de su Pranu Domu. Cappellacci: “Mi ndi andu”. Maninchedda (PSdAz): “Andaus a votai”

(IlMinuto) – Casteddu, 4 de su mesi de totussantus – Una bussinada po sa Giunta Cappellacci. Ariseru a merì su Consillu regionali at aprovau, cun 35 votus in faori e 27 contra,  s’emendamentu de s’opositzioni chi previdit ca dónnia modífica a su Pranu Domu depat essi aprovada puru de s’assembrea de bia Roma. Un’àtera bulladura po sa Giunta at cumbintu a su presindenti Cappellacci de amaletzai is dimissionis a sa torrada de Roma. Asuba de sa possibilidadi de eletzionis fueddat, de is pàginis de su giassu suu Sardegna e Libertà, su sardista Paolo Maninchedda e ddu fait in s’artículu “S’ocasioni de is dimissionis de Cappellacci”. “Deu pentzu ca andai a is eletzionis iat a essi profetosu po sa Sardìnnia. Ddoi est una preséntzia política manna, ddoi funt movimentus medas chi si bolint mesurai cun sa arrapresentàntzia política e cun sa arresponsabilidadi de guvernu, su votu iat a donai a custa genti s’ocasioni manna de impínniu e de acrescimentu […]. Andaus – concluit Manichedda cumentendi sa ditzisioni de Cappellacci – a votai cun asséliu”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Arrespustas a “Giunta binta asuba de su Pranu Domu. Cappellacci: “Mi ndi andu”. Maninchedda (PSdAz): “Andaus a votai””


Is cummentus funt serraus.