> 2011 mes’e paschixèdda 05 | ilMinuto

Archíviu de sa diri 5/12/2011

Galsi: crescint is adesionis a sa manifestada no galsi de su 10 de su mesi de paschixèdda. Css e Sni promovint una consultatzioni atressu de is sms

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – Su 14 de su mesi de paschixèdda, in Roma, s’at a arreuniri sa Cuferéntzia de is Serbítzius po nai su fueddu, forsis, definitivu, apitzus de su Galsi. Pagu diris primu, su 10 de su mesi de paschixèdda, at a cabai in pratza in Casteddu su movimentu chi narat ca no a su Metanodotu Algeria Sardìnnia Itàlia* e a su Putzu Saras in Arborea. Sa cosa est stétia presentada sàbadu passau, in d-una cuferéntzia de imprenta a faci de su Consillu regionali de sa Sadìnnia. “Su corteu – at acrarau Cristiano Sabino, boxi de a Manca pro s’Indipendentzia, s’organizatzioni chi at promòviu sa manifestada – at a tucai de pratza de is Centumilla e at a lompi a faci de sa domu de sa Regioni, poita sa Regioni at tentu un’arrolu de importu mannu in s’operatzioni Galsi. Un’òpera chi at essi scéti una tzerachia de trasida po permiti a su continenti de arriciri su metanu. A is sardus no at a intrai nudda de custa operatzioni. Custu sceberu est stétiu impostu cun d-unu métodu chi contravenit […] is cuntzetus de sa demogràtzia e de interventu populari. Eus a tenni milla e prus de milla ispropiamentus fatus a sa marolla”. Sighi a ligi ‘Galsi: crescint is adesionis a sa manifestada no galsi de su 10 de su mesi de paschixèdda. Css e Sni promovint una consultatzioni atressu de is sms’

Una dimanda po salvai Tuvixeddu-Tuvumannu

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – Acotzai sa proposta de lei regionali po fai su Parcu de Tuvixeddu–Tuvumannu cun d-una firma. Custu s’obietivu de sa dimanda – chi podit essi firmada puru online – promòvia de Legambiente Sardìnnia. Intre is primus a ai firmau sa cosa ddoi est Giovanni Lilliu, archeólogu e académicu de is “Lincei” chi giai in su 10981 iat propostu de fai “de Tuvixeddu un parcu archeológicu públicu”. Sighi a ligi ‘Una dimanda po salvai Tuvixeddu-Tuvumannu’

Prétzius in Casteddu: in su mesi de totussantus sa fruta est aumentada de su (+10.9%)

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – In Casteddu is prétzius sighint a cresci. A cantu narat sa nota de su giornali fata connosci de su Serbítziu Informatica e Statistica de su Comunu, in su mesi de paschixèdda sa carestia est aumentada de su 0,2 po centu, mentris in su mesi de ledàminis s’aumentu furiat stétiu de su 0,3 po centu. S’aumentu de is prétzius computau po totu s’annu est frimu a su 2,7 %. Sighi a ligi ‘Prétzius in Casteddu: in su mesi de totussantus sa fruta est aumentada de su (+10.9%)’

Iscola: 100milla eurus po imparai in língua sarda

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – Sa matematica, s’istória, sa giografia o calisisiat àtera matéria previdia in is programas de is iscolas de sa Sardìnnia ant a podi essi, intre pagu tempus, imparadas in língua sarda. S’assessorau regionali de sa Pública istrutzioni at difatis publicau unu bandu de 100milla eurus po totus is iscolas sardas chi s’agatant – si ligit in d-una nota de imprenta – in “is comunus chi apricant is dispostas de amparu de is minorias linguìsticas istóricas”. Is dimandas de finantziamentu ant a depi essi presentadas intru su 9 de su mesi de paschixèdda de su 2011. Sighi a ligi ‘Iscola: 100milla eurus po imparai in língua sarda’

Teatru: in su Garau de Aristanis “Lianora De Arborea”

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – S’at a tenni cenàbara 7 de su mesi de paschixèdda a is 21.30, in is aposentus de su Teatru Garau de Aristanis, s’ispetàculu “Lianora De Arborea”. Protagonistas de s’interpretamentu ant essi is fillus de Arti Medas. “Lianora De Arborea” at essi interpretau po GoFAR in faori de sa cica apitzus de s’”Atassia”. S’intróitu de su merì – si ligit in d-una nota – “at esii donau totu a su Comitau RUDI onlus” cun s’iscopu de agiudai sa cica scientífica apitzus de s’Atassia de Friedreich. Sighi a ligi ‘Teatru: in su Garau de Aristanis “Lianora De Arborea”’