> 19 « mes’e paschixèdda « 2011 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 19/12/2011

Ispidalis psichiàtricus giuditziarius: casteddaiu giòvanu internau po duus annus in Montelupo. Caligaris (Sdr): “Sderrota mala po is istitutzionis sardas”

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mesi de paschixèdda – Unu casteddaiu giòvanu, cun strobus a conca grais, est stétiu internau in s’Ispidali Psichiàtricu de Montelupu Fiorentinu. Ddu fait sciri cun d-unu comunicau de imprenta Maria Grazia Caligaris, presidenti de s’Assótziu “Socialismo Diritti e Riforme”. Est – pretzisat Caligaris – “una sderrota grai po is istitutzionis sardas chi cicant solutzionis diversas a is ispidalis psichiàtricus giuditziarius chi iant a depi essi serraus cantu primu”. Sighi a ligi ‘Ispidalis psichiàtricus giuditziarius: casteddaiu giòvanu internau po duus annus in Montelupo. Caligaris (Sdr): “Sderrota mala po is istitutzionis sardas”’

“Artists in Resistance”: in Pòrtu Turre mostra e dibàtidu po chistionai de 30 annus de impestadura. Is aprontadoris: “Progetu censurau”

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mesi de paschixèdda – Una mostra documentària e unu dibàtidu públicu po chistionai de is trint’annus de impestadura fatus de s’industria in Pòrtu Turre. Custu su coru chi at fatu movi “Artists in Resistance”, su progetu promòviu de su colletivu artístigu Az.Namusn.Art po cenàbara passau 16 de su mesi de paschixèdda in sa Turri Aragonesa, po s’obertura de su protzessu a unus cantu capus mannus de su grupu Eni cun s’acusa de “disastro ambientale e concorso continuato e consapevole in avvelenamento doloso di sostanza destinate all’alimentazione”. Unu progetu chi est stétiu cuadu de is “mass media”. “Artists in Resistance – si ligit in d-una nota de imprenta – sa mostra innui seis stétius cumbidaus, est stétia censurada de is abisóngius de unu grupu de poderi fatu de pagu genti [...]“. Sighi a ligi ‘“Artists in Resistance”: in Pòrtu Turre mostra e dibàtidu po chistionai de 30 annus de impestadura. Is aprontadoris: “Progetu censurau”’

Protzessu Portovesme srl: cras sa senténtzia. Sit in de protesta a faci de Tribunali de Casteddu

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mesi de paschixèdda – Est po cras 20 de su mesi de paschixèdda, agoa de una fibera de atrassaduras, sa senténtzia de su protzessu a s’arresponsabili de su sistema gestioni ambientali de sa Portovesme srl e a s’arresponsabili de sa gestioni arrefudus de su mantessi stabilimentu. Personis acusadas de ai donau s’órdini de intenterrai in manera abusiva deximilla metrus cubus de arrefudus industrialis de s’azienda – 15.000 tunneladas de arrefudus toscus e noxilis – in is tretus de Setimu, Serramanna e asuta de s’arruga de s’ispidali Businco, in Casteddu. Po sa senténtzia su Cumitau “Carlofortini Preoccupati” at pròmoviu un’àtera borta unu sit in de protesta, chi s’at a sboddiai de is 9.30 a faci de s’intrada de su Tribunali, in pratza Repúbrica. Sighi a ligi ‘Protzessu Portovesme srl: cras sa senténtzia. Sit in de protesta a faci de Tribunali de Casteddu’

Operàjus Rockwool: sighit s’ocupatzioni de sa galleria Bidda Marina. Apellu de solidariedadi

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mesi de paschixèdda – Sighit sa lota de is operàjus Rockwool de Igrèsias. De una cida una dexina de traballadoris at difatis ocupau sa galleria Bidda Marina in sa miniera de Monteponi. Is operàjus – cun is amortitzadoris sotzialis in scadéntzia a su 31 de su mesi de paschixèdda – pedint de essi pigaus in is pranus de bunífica ambientali, ma fintzas a imoi de sa Regioni no funt arribadas is arrespustas chi depiant lompi. Ariseru est cumintzada s’arregorta de adesionis a un’apellu in solidariedadi a is traballadoris. Sighi a ligi ‘Operàjus Rockwool: sighit s’ocupatzioni de sa galleria Bidda Marina. Apellu de solidariedadi’

Avenimentus: in sa Frumentaria mostra de Elio Pulli

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mesi de paschixèdda – Est stétia oberta cenàbara 16 de su mesi de paschixedda in sa Frumentaria de Tàtari sa mostra de Elio Pulli. Is terrinas e is sculpiduras de Pulli s’ant podi amirai in s’istóricu Palatzu de bia de is “Murallas” fintzas a su 18 de su fiàrgiu de su 2012. Sa mostra de s’artista tataresu est stétia fata de su comunu cun s’agiudu de sa Banca de Tàtari. Sighi a ligi ‘Avenimentus: in sa Frumentaria mostra de Elio Pulli’