> 06 « mes’e fiàrgiu « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 6/02/2012

Euru? Nono gràtzias. De sa Sardigna sa rivolutzioni de su Sardex

Ascurta custa nova

(S’úrtima nova) – Casteddu, 6 de su mesi de fiàrgiu – De su 2010 centinas de impresas sardas, po scàmbiai benis e serbítzius, podint fai de mancu de s’euru, de is bancas e de is interessus. Cun su Sardex – unidadi de crédito cumertziali de su balimentu de un’euru – is aziendas, in d-unu mamentu de crisi s’agiudant a pari. S’idea nascit in su 2006 de unu grupu de giòvanus de Serramanna. In duus annus funt giai 400 is impresas sardas chi funt imbucadas in su tzircúitu, intre custas, ddoi est Tiscali puru. “Pighendu parti a Sardex. net – acrarant is aprontadoris in su giassu ufitziali – as a podi fai comporas po tui etotu e po s’azienda tua, e podis torrai a pagai totu intru de un’annu, bendendi is benis e is serbítzius tuus a is àterus iscritus chi agatas in su tzircúitu”. Sardex no est una muneda, ma podit essi biu, fotzis, comenti unu tipu de scàmbiu atressu de internet, unu scàmbiu innovativu meda. Su scàmbiu si fait intru s’annu e podit trisinai a totus is aziendas de su tzircúitu. Is arrisurtaus de custus duus annus de vida funt bellus meda: unu númeru mannu de aziendas trisinadas ant amenguau s’acapiu a is bancas e ant aumentau is afàrius. Sighi a ligi ‘Euru? Nono gràtzias. De sa Sardigna sa rivolutzioni de su Sardex’

Presoni de Uda. S’azienda: “Eus a pagai is pagas a is traballadoris”. “Assessori Cordeddu”: “Sa Provìntzia a fai cuntrollus”

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de fiàrgiu – S’impresa “Opere pubbliche” at a pagai cantu primu is stipéndius arretaus a is 40 operàjus chi traballant a su fàbricu de su presoni de Uda. Est cantu previdit s’acórdiu intre sa Provìntzia de Casteddu, s’azienda, su Guvernu e is sindacaus firmau cida passada in sa domu de sa Provìntzia. Cun su patu is operàjus ant atzetau de firmai s’isciòpiru, chi s’est sboddiendi de unus cantu cidas. Sighi a ligi ‘Presoni de Uda. S’azienda: “Eus a pagai is pagas a is traballadoris”. “Assessori Cordeddu”: “Sa Provìntzia a fai cuntrollus”’

Universidadi de Casteddu: su Consillu de Istadu donat arraxoni a is istudiantis in decadessimentu. PO su mamentu nisciuna nova in su giassu Unica.it

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de fiàrgiu – Su Consillu de Istadu “bullat” a su Retori de s’Universidadi de Casteddu. Nisciuna nova, a su mamentu, est stétia publicada in sa primu pàgini de su giassu de s’Ateneu de Casteddu, ma una senténtzia depositada su 2 de su mesi de fiàrgiu passau donat arraxoni a is istudiantis in decadessimentu. Is artículus 37 e 57 de su regulamentu carrieras po is istudiantis de s’Universidadi de Casteddu, cussus apitzus de su decadessimentu de chini no est in cursu cun is esàminis, andant annullaus – acrarat sa senténtzia – ma scéti in is partis chi faint dannu a chini iat fatu ricursu in primu gradu. Sighi a ligi ‘Universidadi de Casteddu: su Consillu de Istadu donat arraxoni a is istudiantis in decadessimentu. PO su mamentu nisciuna nova in su giassu Unica.it’

Prétzius in Casteddu: in su mesi de gennàrgiu carestia po sa currenti (+10,7%)

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de fiàrgiu – In Casteddu is prétzius sighint a cresci. A cantu narat su comunicau de su mesi de su Serbítziu Informatica e Statistica de Comunu, in su primu mesi de su 2012 is prétzius po chini comporat funt aumentaus de su 0,6 po centu (in su mesi de paschixèdda furiant crescius de su 0,4). Sighi a ligi ‘Prétzius in Casteddu: in su mesi de gennàrgiu carestia po sa currenti (+10,7%)’

Animatzioni: in Cuartuciu “Fueddus de istórias e is steddus amamungiant su celu”

(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi de fiàrgiu – Tucat oi in Cuartuciu “Fueddus de istórias e is steddus amamungiant su celu”, una fibera de ispetàculus de animatzioni a su ligimentu/contus aprontaus de Gaetano Marino. Su progetu didàticu e de giogu “Fueddus de istórias e is steddus amamungiant su celu”, a pustis de Cuartuciu s’at a tenni in àterus comunus de sa Sardigna. Públicu de is istórias chi s’ant a interpretai, totus is pipius intre is 3 e is 13 annus. Sighi a ligi ‘Animatzioni: in Cuartuciu “Fueddus de istórias e is steddus amamungiant su celu”’