> 12 « mes’e marzu « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 12/03/2012

De Buoncaminu s’apellu de is presoneras chi pedint sa libertadi de Rossella Urru

Ascurta custa nova

(S’úrtima nova) – Casteddu, 12 de su mesi de martzu – “Saludi Ross, seus innoi a ti scriri un’àtera lítera, ascurtendi is notas de Bob Marley chi narat no fémina no prangias, i est su chi imoi t’eus a bolli nai, eus a bolli essi ingunis a su costau tuu a ti poderai sa manu e a ti stringi forti, a ti nai de no timi, ca totu est acabendi, a ti nai de no t’impensamentai po nos: sa família tua e is amigus tuus”. Cumentzat aici sa lítera scrita s’8 de su mesi de martzu in su giassu http://www.rossellaurru.it/ e firmada is amigus. Naturalmenti sa Ross de sa lítera est Rossella Urru, sa coperanti de Samugheo arrapignada impari a duus collegas ispagnolus su 22 de su mesi de ledàminis de unu campu disterraus de su pópulu saharawi. Diversas is testimonias de afetu e is apellus de sa Sardigna. Intre custus ddoi est su de is presoneras de su presoni casteddaiu de Buoncaminu, chi s’8 de su mesi de martzu passau ant dedicau su pentzu de libertadi insoru a sa fémina de Samugheo chi totus is sardus isperant de torrai a imbratzai debressi. Sighi a ligi ‘De Buoncaminu s’apellu de is presoneras chi pedint sa libertadi de Rossella Urru’

Convergéntzia Indipendentista: ProgRes, Sni e aMpI presentat su Paperi su pópulu sardu

(IlMinuto) – Casteddu, 12 de su mesi de martzu – Est de un’annu fait, po sa pretzisioni de su 17 de su mesi de martzu de su 2011, sa proposta de Convergéntzia Natzionali fata de a Manca pro s’Indipendentzia a totus is organizatzionis indipendentistas. Una data sceberada. Su 17 de su mesi de martzu de su 2011 furiat difatis sa diri in sa cali s’Itàlia afestàt su cumprimentu de is annus suus: 150 annus de Tricolori. Unu cumprimentu de is annus, su “de’Itàlia unia” chi no est stétiu indendiu de totus comenti una festa. “Is cunditzionis económicas, culturalis, sotzialis e ambientalis de sa Sardigna funt malas meda. Custa situatzioni no derivat de una cumbinatzioni ma est filla de sa gestioni política i económica italiana de s’ísula nostra. No ddoi est sceberu de s’Itàlia e de sa política de s’autonomia chi no apat tentu un’efetu malu meda asuba de sa terra nostra in is úrtimus 150 annus. Inghitzat diaici su documentu chi aMpI at discuti agoa, impari a is àteras organizatzionis indipendentistas, su 27 de su mesi de arbili de su 2011 in Tièsi, in su contestu de sa festa natzionali de is Sardus, “Sa die de sa patria sarda”. Su 17 de su mesi de martzu de su 2012, a un’annu giustu de sa proposta fata de sa manca indipendentista, in is aposentus de s’Hotel Mediterràneu, in s’arburada Diaz in Casteddu, a is 10.30, is organizatzionis políticas de Progetu Repùblica de Sardigna, Sardigna Natzione Indipendentzia e a Manca pro s’Indipendentzia ant a presentai e ant a sotoscriri totus impari in d-una cuferéntzia de imprenta, su Paperi de Convergéntzia Indipendentista. Sighi a ligi ‘Convergéntzia Indipendentista: ProgRes, Sni e aMpI presentat su Paperi su pópulu sardu’

Nascit in S’Alighera su Comitau No Radar Cabu Cassa

‎(IlMinuto) – Casteddu, 12 de su mesi de martzu – Sa protesta contra a is Radar de sa Guardia de Finanza lompit in S’alighera: a pustis de s’assembrea de scedas de su 3 de su mesi de marztu, est nàsciu su comitau naturali NO Radar Cabu Cassa po frimai su fàbricu de unu de is 4 radar chi iant a depi nasci in sa costera de otzidenti. Si a s’inghitzu is giassus staxaus furiant Argentiera, Ischia Ruja, Cabu Sproni e Cabu Brebei imoi, agoa de is cuntestaduras de is comunidadis e su recursu a su Tar, sa Guardia de Finanza at staxau àterus giassus, intre is calis ddoi est Cabu Cassa in su comunu de s’Alighera. Sighi a ligi ‘Nascit in S’Alighera su Comitau No Radar Cabu Cassa’

Eletzionis Rsu. Cobas Iscola: “Arrasutau bellu meda, puru si sighint a si negai su diritu de assembrea e is permissus sindacalis”

(IlMinuto) – Casteddu, 12 de su mesi de martzu – Arrasutau bellu meda po is Cobas in is eletzionis de is Rsu de s’Iscola de su 5,6 e 7 de su mesi de martzu. Sa lista de su sindacau de basi addopiat i votus in Nùgoro, Aristanis e Tàtari e in sa provìntzia de Casteddu ndi pigat 1.800 e su peschentu de su 36 po centu. Po su prus is Cobas de s’Iscola funt sa lista votada de prus in Casteddu tzitadi in su Litzeu Clàssicu “Dettori”, in su Litzeu Issentíficu “Pacinotti”, in su Professionali “Pertini”, in su Litzeu Artísticu “F.Fois”, in su Círculu Didàticu de bia Castiglione, aici comenti in dexinas de àteras iscolas puru. Sighi a ligi ‘Eletzionis Rsu. Cobas Iscola: “Arrasutau bellu meda, puru si sighint a si negai su diritu de assembrea e is permissus sindacalis”’

Mostras: in Gonnosfanàdiga is curiosidadi asuba de sa cosa cun “De su campu a su pratu”

(IlMinuto) – Casteddu, 12 de su mesi de martzu – Est stétia oberta su 5 de su mesi de martzu passau in is aposentus de sa Biblioteca Comunali de Gonnosfanàdiga, sa mostra bibliogràfica “De su campu a su pratu: caraterìsticas, preparatzionis, curiosidadis de sa cosa de papai”. S’aparada si sboddiat aintru de is fainas culturalis prevìdias de su Sistema bibliotecàriu Monti Linas po s’annu 2012. Una mostra particulari sa “De su campu a su pratu”. Is líburus aparaus, difatis, ant a podi essi prenotaus po s’impréstidu. Sighi a ligi ‘Mostras: in Gonnosfanàdiga is curiosidadi asuba de sa cosa cun “De su campu a su pratu”’