> 16 « mes’e marzu « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 16/03/2012

Trasformai s’isperdítziu in resossa. Sighit in Sardigna su progetu Alimentis

Ascurta custa nova


(S’úrtima nova) – Casteddu, 16 de su mesi de martzu – Torrai a promovi s’ética de is cunsumus alimentaris. Est custu s’iscopu de su progetu Alimentis, promòviu de s’Agentzia regionali po su traballu, cun s’agiudu de sa “Caritas Santu Saturninu Fondatzioni Onlus”, e nàsciu de s’idea de trasformai s’isperdítziu in resossa recuperendi e torrendi a distribuiri sa cosa de papai chi no est stétia bendia, ma chi si podit tambeni papai. Ma chini funt is sugetus beneficiàrius de sa spartzimenta? Naturalmenti is assótzius de assistu chi tenint in gestioni is mensas de is pòberus e assegurant agiudu a is animabis de afetu. “Cun custa proposta – at nau s’assessori regionali a su Traballu Antonellu Liori in su seminàriu chi s’est tentu apitzus de su Progetu Alimentis – si torrat a promovi s’ética de is cunsumus alimentaris chi, biu su mamentu delicau de crisi chi funt passendi diversas familias, donat cabali mannu a s’idea”. Sighi a ligi ‘Trasformai s’isperdítziu in resossa. Sighit in Sardigna su progetu Alimentis’

“Cherimus chi su sardu e s’italianu in s’Universidade sian duas limbas chin sa mantessi dignidade”. Intervista a is piocus de Su Majolu

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de martzu – Atopu nou po “Ndi chistionaus impari”, sa fentana de “IlMinuto” chi chistionat de sa língua sarda e de sa política linguística. Custa cida sa redatzioni at fatu una bella arrexonada cun is istudiantis de s’Universidadi de Tàtari, sótzius de s’assótziu Su Mjolu. Unu grupu de giòvonus impignaus po s’avaloramentu de sa língua sarda, poita is istudiantis sardus puru tengant cantu primu su diritu de “studiai sa limba cosa nosta”.

Comenti sótziu de su Majolu si podit contai s’interessu po su sardu? Comenti est nàsciu? E comenti est crescendi su traballu chi fadeis dógnia diri?

Chin sos àteros istudentes de Su Majolu pessamus chi b’at bisonzu chi in Sardigna donzunu trabballet in su chi fachet cada die, pro facher diventare unu pacu menzus su locu inube istat. Nos semus addobiaos pessande si podiabamus facher carchi cosa pro sa terra e pro sa zente nostra, trabballande in sa realtade chi vivimus cada die: s’Universidade de Tàtari. Semus belle totucantos de sas biddas e pro custu amus isseperau pro numene Su Majolu, comente sos pitzinnos de sas biddas chi anticamente andaban a istudiare in Casteddu. Sos problemas de sa Sardigna sun mannos meda e b’at bisonzu chi sos istudentes puru si mogan pro facher unu pacu menzus cust’isula. Amus cumintzau chind un’addòbiu in s’Universidade pro su referendum contr’a su Nucleare chi nos cherian ponnere in Sardigna, pro sensibilizare sos istudentes issupra ‘e custu periculu mannu; e deretu amus pessau chi pro cussa, comente pro sas àteras initziativas, depimus faveddare o in sardu o a su mancu in sardu e in italianu: non pro resones particulares o pro pessamentos mannos, semplicemente ca est sa limba nostra. Paritzos istudentes chi istan in Tàtari su sardu lu faveddan, ca est sa limba chi si faveddat cada die in dommo e in bidda issoro. Su problema est chi s’Universidade est unu de sos locos inube sa diglossia est prus forte: mancari unu pitzinnu faveddet in sardu dae cando si pesat a cando si che corcat, chin sos cumpanzos suos, a mensa, ispassiandesi, mancu li artziat a conca de faveddare in sardu chind unu professore, a letzione, a s’esame. Sighi a ligi ‘“Cherimus chi su sardu e s’italianu in s’Universidade sian duas limbas chin sa mantessi dignidade”. Intervista a is piocus de Su Majolu’

Língua sarda: arribant is finantziamentus po is portellitus de is entis de su territóriu

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de martzu – Tucant is progetus po s’amparu de is minorias linguísticas. Is entis de su territóriu, is cameras de cumérciu e is aziendas localis tenit tempus fintzas a su 30 de su mesi de arbili po presentai a s’Assessorau regionali de sa Pública istrutzioni is dimandas de finantziamentu po ponni in motu is portellitus linguísticus, de fainas culturali, de imparu e progetus po sa toponomàstica. Is progetus funt finantziaus de sa lei 482 de su 1999, po sa salvaguàrdia, sa promotzioni e sa difusioni de su sardu e de is àteras “línguas de minoria”. Sighi a ligi ‘Língua sarda: arribant is finantziamentus po is portellitus de is entis de su territóriu’

V Diri Natzionali de is Ferruvias Scarescias. In viàgiu cun su trenixeddu birdi

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de martzu – Est po su 25 de su mesi de martzu a is 9.30, tuchendi de s’istatzioni de Macumère, su viàgiu in is carrotzas a carrellus de su 1913 firmadas Bauchiero. Su trenu at a cumentzai sa cursa sua po totu sa prana basaltica chi portat a Bosa. Diversas is frimadas previdias de su caminu. Sa primu at essi su monastériu cistercensi de “S. Maria di Corte”, agoa si sighit abia de Tresnuraghes po is atastus de drucis e de marvasia. De innoi su viàgiu at a torrai a pigai fintzas a lompi a destinatzioni. Capulinea: s’istatzioni de Bosa Marina. In sa tzitadina in provìntzia de Aristanis is viagiadoris ant a tenni sa possibilidadi de fai una scampirrada in bateu in su Temo, únicu arriu navigàbili in Sardigna, e de passillai puru in su bixinau medievali de Sa Costa. Sighi a ligi ‘V Diri Natzionali de is Ferruvias Scarescias. In viàgiu cun su trenixeddu birdi’