> 26 « mes’e marzu « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 26/03/2012

“Torraus a oberri su presoni de s’Asinara” Is primus bulladuras a sa proposta de su Guvernu Monti

Ascurta custa nova

(S’úrtima nova) – Casteddu, 26 de su mesi de martzu – Su Guvernu est pighendi in cunsidériu sa possibilidadi de torrai a oberri, po is reatus prus grais, comenti cussus prevìdius de su 41 bis po apartenéntzia a organizatzionis mafiosas, su presoni de seguresa in s’ísula de s’Asinara. Ddu at nau unus cantu de diris fait su Ministru de sa Giustítzia Paula Severino, in d-un’ascurtamentu a petus a sa Cumissioni Antimafia. Una proposta chi – narat Maria Grassia Caligaris de s’assótziu Sotzialismu Diritus e Reformas – arriscat de fai de sa Sardigna un’”Ísula-presoni”. “No serbint – acrarat Caligaris – ísulas bunker puru poita funt cuntràrias a is fundamentus costitutzionalis e intraversant su torrai a s’insertai in sa sotziedadi a chini scontat una pena. Sa chistioni a custu puntu est sotziali e pertocat diversus ministerus de su a is políticas sotzialis fintzas a su de su traballu. Sa Sardigna est istraca de un’impitu de su territóriu chi favoressat su spopulamentu”. Sighi a ligi ‘“Torraus a oberri su presoni de s’Asinara” Is primus bulladuras a sa proposta de su Guvernu Monti’

Binti spricullitaus po sa “sindrome de Cuirra”. Is Cumentus de “Sinistra critica sarda” e Claudia Zuncheddu

(IlMinuto) – Casteddu, 26 de su mesi de martzu – In is diris passadas sa procura de sa Reprúbica de Lanusèi at annutziau sa fini de is spricullitus asuba de s’impestadura a su poligonu de Cuirra. Binti personis iscruculadas: generalis, graduaus, ténnicus, piritus, datoris e su síndigu de Foghesu puru. Is úrtimus spricullitus, fatus apitzus de is corpus disinterraus de unus cantu de pastoris mortus in su territóriu, ant svelau sa preséntzia de “torio” radiuativu in is tessius. Impestadas, a cantu narant is averiguaduras, puru is depósitus de àcua chi alimentant is acuedotus po su bacu, in d-un’area aundi bivint 20milla personis. Apitzus de sa chistioni fueddant Sinistra Critica sarda e su consilleri regionali de is Indipendentistas Claudia Zuncheddu. “Custa est una diri importanti – scririt Sinistra Critica sarda – no scéti po is vìtimas, ma puru po is chi ant gherrau in custus annus po issus: is veterinàrius e is pastoris, is mobilitadas contra a sa militarizatzioni, is grupus indipendentistas e is boxis alientosas in sa surdesa de is istitutzionis, intre is calis amentaus de Mauro Bulgarelli e Gigi Malabarba in su Senau de sa Repúbrica. Sighi a ligi ‘Binti spricullitaus po sa “sindrome de Cuirra”. Is Cumentus de “Sinistra critica sarda” e Claudia Zuncheddu’

aMpI presentat a su pópulu sardu su Paperi de Convergétzia Indipendentista

(IlMinuto) – Casteddu, 26 de su mesi de martzu – Est stétia presentada sàbudu passau de a Manca pro s’Indipendetzia, in is aposentus de s’Hotel Mediterràneu de Casteddu, in d-una cuferéntzia de imprenta chi iat essi depi essi stétia unitaria, su Paperi de Convergétzia Indipendentista. Unu documentu chi bit sa luxi agoa de un’annu de traballu animau de unu dibàtidu políticu de importu mannu, fillu de visionis e anàlisi difarentis, chi cunfrontendusì ant donau sa vida a un’istrumentu istóricu, unu puntu de partentza po su caminu de liberamentu natzionali de su pópulu sardu. A sa scriidura de su Paperi ant difatis pigau parti, in prus de aMpI, puru ProgRes, Sardigna Natzione Indipendentzia, e, primu de fai sceberus diversus,  Paris Malu Entu puru. Unu caminu, su marcau de is fortzas indipendentistas, chi tenit comenti obietivu primu su de portai “sa Sardigna a foras de sa dipendéntzia económica e política de s’Itàlia”. S’arrasutau est unu documentu fatu in duas perras: is puntus de adesioni e is puntus de convergétzia. “Sa Sardigna est una natzioni, tenit sa cuscéntzia de s’identidadi colletiva natzionali bia, presenti e oberta a su tempus benidori: tenit unu territóriu cumunu e nodidu, una cultura, un’istória e una língua custas puru cumunas e nodidas”. Sighi a ligi ‘aMpI presentat a su pópulu sardu su Paperi de Convergétzia Indipendentista’

Mostras: in Biddanòa “Is màchinas de Leonardo da Vinci”

(IlMinuto) – Casteddu, 26 de su mesi de martzu – Su comunu de Biddanòa, cun s’agiudu de s’ATI Monti Baranta – A S’Andira, aghillit sa mostra multimediali ”Is màchinas de Leonardo da Vinci”. Inaugurada sàbudu 24 de su mesi de martzu, s’aparada cuncordat trinta modellus de is imbentus de su pintori e scientziau italianu, fatas de sa família de artesanus fiorentinus Niccolai. A cumpletai s’asparada, is descritzionis a is argumentus istimaus a Leonardo. Sighi a ligi ‘Mostras: in Biddanòa “Is màchinas de Leonardo da Vinci”’