> 15 « mes’e làmpadas « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 15/06/2012

In Casteddu un’istadi intre natura e cuaddus

(IlMinuto) – Casteddu, 15 de su mesi de làmpadas – Funt cumentzadas lúnis passau is atividadis de su Campus de s’istadiabi de Casteddu chi tenint comenti protagonistas a is pipius. Una bacàntzia intre sa natura e cun is cuaddus, sa aprontada de sa sotziedadi Ipica Casteddaia. Mari, andai a cuaddu, giogus e divertimentu meda funt is ingrdientis chi s’Iscola po andai a cuaddu donat a is prus pitius. Is traballus annt a tucai a is 9.00 de su mangianu cun is fainas po imparai a andai a cuaddu, de is 11.30 a is 13.30 ddoi ant essi is giogus in s’arenàrgiu, sighit s’impasada po su pràngiu po torrai a cumentzai a is 14.30 cun is atividadis giogu.

Sighi a ligi ‘In Casteddu un’istadi intre natura e cuaddus’

Serrenti oberrit is ennas a sa Domu de is Ajajus

(IlMinuto) – Casteddu, 15 de su mesi de làmpadas – Funt cumentzadas lúnis passau is atividadis de sa Domu de is Ajajus. Ativaus su serbítziu de residéntzia (po antzianus autónomus), su serbítziu de residéntzia no cumpleta e su serbítziu po papai aintru de s’istrutuas o a domitzíliu. Ma ita est da Domu de is Ajajaus? Est una comunidadi de ospidàgiu chi tenit 16 postus po personis autónomas o chi funt po su prus autónomas; unu tzentru acasàgiu a de diri cun fainas de sotzializatzioni e po afortiai is abiléntzias personalis de s’antzianu (residéntzia no cumpleta); un’agiudu a domu a papai cun pastus fatus totu aintru de s’istrutura chi previdit su trasportu e s’intregu a domitzíliu; serbítziu de pastus in su lodu, cun possibilidadi de sceberu de su síngulu o dópiu pastu. Sighi a ligi ‘Serrenti oberrit is ennas a sa Domu de is Ajajus’

In Carluforti sa VI editzioni de Creuza de Mà

(IlMinuto) – Casteddu, 15 de su mesi de làmpadas – Est tucada ariseru in Carluforti sa VI editzioni de Creuza de Mà, su festival de tzínema e música chi at a sighiri fintzas a su 17 de su mesi de làmpadas cun d-unu programa arricu meda. Comenti sèmpiri is diris de Creuza de Mà ant a cumentzai a su meigama po serrai a su merì cun d-una fibera de atopus chi bint comenti guarnícia printzipalis is duus tzínema istóricus de sa bidda, su “Cavallera” e su “Mutua”, “logus – si ligit in d-una nota de imprenta - de is proietzionis e de is atóbius”. In su festival ddoi at essi logu po sa música puru cun su palcu amainau in s’Enna Lioni. Sighi a ligi ‘In Carluforti sa VI editzioni de Creuza de Mà’

(Italiano) Proroga l’imboschimento dei terreni agricoli

Sighi a ligi ‘(Italiano) Proroga l’imboschimento dei terreni agricoli’