> Presonis. Puru su fillu de sa nonixedda de 79 annus in su penitentziàriu de Buoncammino « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Presonis. Puru su fillu de sa nonixedda de 79 annus in su penitentziàriu de Buoncammino

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mesi de cabudanni – At torrau a atopai a sa mama su fillu de sa nonixedda de 79 annus impresonada in Buoncammino. Po podi abarrai cun sa mama s’ómini at tentau sa fura de unu motocarru e at patuiu cuàturu mesis de presonia. Est custu “s’ésitu assurdu – comentat Maria Grazia Caligaris, presidenti de s’assótziu Sotzialismu Diritus e Reformas – de s’acontéssia foras de contu chi tenit comenti protagonista a Stefania Malu, 79 annus, e a su fillu Casimiro Floris, 52 annus”. Floris, colpiu de malis meda, beniàt curau de sa sorri de sa mama antziana, chi in custu mamentu s’agatat a afrontai una situatzioni grai inerenti a sa saludi de su pobiddu. “Mama e fillu – afirmat Caligaris – si funt atopaus e ant potziu chistionai in presoni. Puru si custu si podit parri una cosa foras de conca s’acostamentu de su fillu at asseliau a sa fémina a sa cali sa lontanantzia e s’impossibilidadi de ddu biri donàt ànsia e discumbéniu”. Un’acontéssia, sa chi s’est benia a creai, chi “depit essi resòlvia – pretzisat sa nota de imprenta – poita is cunditzionis de saludi de Casimiro Floris funt incompatìbilis cun sa presonia”. A custu s’aciungit puru s’incompatibilidadi de s’impresonamentu de sa mama antziana de s’ómini: is cunditzionis fisicas, s’edadi, sa situatzioni de su fillu e sa distàntzia in su tempus de su reatu fatu, ant difatis portau a s’abogau suu a imbiai a su Capu de s’Istadu Giorgio Napolitano dimanda de gràtzia.

Fotografia de Clarita82. Pigada de Flickr

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Arrespustas a “Presonis. Puru su fillu de sa nonixedda de 79 annus in su penitentziàriu de Buoncammino”


Is cummentus funt serraus.