> Su Beranu de su Pópulu Sardu. In Tramatza nascit sa Consulta Rivolutzionària « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Su Beranu de su Pópulu Sardu. In Tramatza nascit sa Consulta Rivolutzionària

(IlMinuto) – Casteddu 17 de su mesi de cabudanni – Si respirat ària de rennovamentu in Sardigna. Su 14 de su mesi de cabudanni passau, difatis, in Tramatza un’assembrea stibia de centinas de Sardus s’est pinnicada po nai basta a una classi política chi no at mai fatu is interessus de s’ísula, chi dda at isprupada comenti chi fessat propriedadi privada, fosilendi a is traballadoris e bocendi cumpartus produtivus intreus . Cun d-unu brìnchidu felinu chi abruxat a totus, su pópulu traballadori sardu – pastoris, artesanus, operàjus, impiegaus, istudiantis e pensionaus – at donau is nascidas a sa Consulta Rivolutzionària, chi manifestat sa boluntadi frima de cabai in campu po salvai a sa terra sua annullendi su Consillu Regionali. Su sugetu si proponit comenti agu políticu chi iat a depi fai papai prúini a is partidus italianus chi ant fatu diventai sa Sardigna s’umbra de cussa etotu. Est po custu s’obertura de sa Consulta a is indipendentistas: Irs, Sni e a Manca pro s’Indipendentzia e a su movimentu ”La Base” de Efisio Arbau. Presenti puru sa Consillera de Sardigna Libera Claudia Zuncheddu, a sa cali is traballadoris ant pretzisau ca po pigai parti a sa Consulta abisongiat chi presentit is dimissionis suas de su Consillu regionali. Sa boxi de Felice Floris at amonestau a su pópulu sardu a “ponni de una parti is protagonismus e is contiendas iscapuas po fai nasci un’organismu unitàriu, chi rapresentit a totus e siat un’interlocutori frimu e atendìbili po sa sotziedadi”. Unu blocu populari chi nascit de s’abandonu. “Sa classi política espressada de is partidus italianus – comentat a Manca pro s’Indipendentzia – po decennius at difatis impediu a is traballadoris sardus de abèrriri unu surcu insoru a s’isvilupu e at imbecis favoressiu un’ecunumia de dipendéntzia fundada asuba de su clientelismu sindacali e de is partidus, apitzus de su scordonamentu de is diversus cumpartus produtivus e asuba de su ‘assistenzialismo’”. Nascit duncas una classi dirigenti noa, e inseurrat poita ”is traballadoris sardus oi – acrarat aMpI – funt cumentzendi a cumprendi ca tocat truncai is cadenas chi s’acapiant a custu modellu de isvulupu fartzu, e ca tocat a fabricai un’àtera possibilidadi capassu de pigai is determinus netzessàrius a salvai s’ísula nostra de sa guta e de sa morti mala”. In is diris chi benint sa Consulta at istudiai unu programa políticu e unu calendàriu de propostas. Giai fissau unu primu atopu, una manifestada manna in Casteddu in sa segunda metadi de su mesi de ledàminis. Chini s’at podi opòniri a custa boluntadi de rennovamentu?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Arrespustas a “Su Beranu de su Pópulu Sardu. In Tramatza nascit sa Consulta Rivolutzionària”


Is cummentus funt serraus.