> 18 « mes’e ledàminis « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 18/10/2012

(Italiano) Documento: aMpI “Consulta Rivoluzionaria: facciamo chiarezza”

Sighi a ligi ‘(Italiano) Documento: aMpI “Consulta Rivoluzionaria: facciamo chiarezza”’

In Buoncammino cumpromitiu su diritu a sa saludi. Caligaris Sdr: “Netzessàriu ismamai is proceduras burocraticas”

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mesi de ledàminis – “Sa Asl n.8 depit luegu providiri a assignai in su presoni de Buoncammino seti datoris ispecialistas. Sa lentesa in is proceduras burocraticas ferrit in modu grai a is presoneris conditzionant in manera negativa su diritu a sa saludi”. Est cantu afirmat Maria Grazia Caligaris, presidenti de s’assótziu Sotzialismi Diritus Refomas, pretzisendi ca “su presoni, agoa de s’intrada de sa Asl in sa meixina penitentziària, depit essi cunsiderau comenti unu presídiu sanitàriu cun is figuras professionalis chi abisongiant a fiàntzia de is tzitadinus privaus de sa libertadi chi imbecis oindì presentant fresas grais in su serbítziu”. In Buoncammino difatis no ddoi funt: su “pneumologo”, s’ortopédicu, su chirurgu, s’otorinu, s’oculista, su fisioterapista e su neurologu. Cali sa càusa? A oi no funt stétius rennovaus is cumbénius chi ddoi furiant primu che funt giai iscadius de diversas cidas . Sighi a ligi ‘In Buoncammino cumpromitiu su diritu a sa saludi. Caligaris Sdr: “Netzessàriu ismamai is proceduras burocraticas”’

In apróliu in Sardigna 50% de is presoneris 41 bis. Zuncheddu s’ísula “àteru muntronaxu de arrefudus ispecialis e perigulosus”

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mesi de ledàminis – “Conturbanti is dichiaras de su Síndigu Tendas de Aristanis chi bint in s’importatzioni in Sardigna de is presoneris 41bis e de sa criminalidadi oraganitzada, una resossa po s’ecunumia nostra”. Est cantu denuntziat sa Consillera indipendentista de SardignaLibera Claudia Zuncheddu in d-una nota imprenta de su 15 ledàminis passau. A sa Sardigna funt difatis destinaus prus o mancu de su 50% de is presoneris 41 Bis. Est custu un’àteru ”arregalu” chi su Guvernu Monti fait a s’ísula. “Un’àtera borta – cumentat Zuncheddu – s’Istadu italianu betit in sa terra nostra sa criminalidadi peus chi tenit, creendi in is territórius interessaus possíbilis intraduras mafiosas in s’ecunumia nostra e in sa sotziedadi nostra giai arrematada de sa crisi económica. Custus fenómenus de penetratzioni criminali in sa realidadi sarda funt stétius giai denuntziaus e avreguaus de sa mantessi Magistradura, in su Nord-Est de s’ísula, e no scéti ingunis”. S’agataus no solu ananti de unu regimi chi ndi liat sa dignidadi a su presoneri sardu in abetu de giudítziu o cundennau, chi subracarrigat su discumbéniu de is famílias sardas e de is abogaus, contra a su printzípiu de sa territorialidadi de sa pena, chi difatis po podi biri a su presoneri depint andai in sa penísula. S’agataus a faci de unu sistema chi negat su diritu de is presoneris sardus de passai sa presonia in sa terra insoru. Sighi a ligi ‘In apróliu in Sardigna 50% de is presoneris 41 bis. Zuncheddu s’ísula “àteru muntronaxu de arrefudus ispecialis e perigulosus”’

Milla scientis chentza de “paga”. Cgil: “Sa Regioni ndi liat is pagamentus po mori de su ‘Patto di stabilità’”

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mesi de ledàminis – Milla giòvanus e prus pigaus de su mesi de argiolas a fai traballus de públicu profetu e de importu sotziali agoa de unu bandu prevìdiu de su Pranu istraordinàriu regionali po su traballu no ant a arriciri is “pagas”" (400 eurus a su mesi), liadas de su mesi de cabudanni po mori de su “Patto di stabilità”. Est cantu denuntziat cun d-unu comunicau de imprenta sa Cgil sarda. “Comenti est possíbili – pedit su sindacau a sa Giunta Cappellacci – programai mesuras aici chentza de asseguai agoa is risorsas netzessàrias? Si fueddat de 5 milionis e 800 milla eurus destinaus, a cantu narat unu primu bandu, a 979 disimperaus chi funt stétius insertaus in entis moralis, assótzius e onlus, comenti scientis impegnaus po binti oras a sa cida po un’annu, cun d-una paga de 400 eurus a su mesi”. Sighi a ligi ‘Milla scientis chentza de “paga”. Cgil: “Sa Regioni ndi liat is pagamentus po mori de su ‘Patto di stabilità’”’

In Terraba unu seminàriu musicali cun Gianni Maroccolo e Claudio Rocchi

(IlMinuto) – Casteddu, 18 de su mesi de ledàminis – S’at a isboddiai cenàbara 26 de su mesi de ledàminis a is 18.00 in is aposentus de su Teatru cívicu de Terraba su seminàriu musicali chi at a biri comenti protagonistas a su musitzísta e produtori Gianni Maroccolo, bassista e babu de is Litfiba, de is Csi e de is Pgr e a Claudio Rocchi, intre is babus de is Stormy Six. S’atopu est aprontau de s’assótziu culturali Rizoma e apogiau de su Comunu de Terraba e de s’assessorau a sa cultura.

Sighi a ligi ‘In Terraba unu seminàriu musicali cun Gianni Maroccolo e Claudio Rocchi’