> Interrogatzioni Madau ProgRes asuba de su Presoni de Massama « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Interrogatzioni Madau ProgRes asuba de su Presoni de Massama

(IlMinuto) – Casteddu, 3 de su mesi de ledàminis – Un’istrutura-mostru chi at a acasagiai mafiosus e camorristas sa chi a Massama, in provìntzia de Aristanis, at a oberri is cellas suas su 7 de su mesi de ledàminis chi benit. Sa denúntzia, fata de su parlamentari de su Pdl Mauro Pili atressu de un’interpellatzioni a su ministeru de sa Giustítzia, est stétia torrada a pigai de ProgReS – Progetu Repùblica chi atressu de su consilleri provintziali suu Sebastian Madau at presentau un’interrogatzioni a sa Giunta provintziali. Sa provìntzia de Aristanis – narat Madau – “s’agat in is úrtimus postus po ‘infrastrutture’ económicas e sotzialis (trasportus, imparu, sanidadi)”, ma su territóriu bit investimentus mannus in istruturas penitentziàrias, gràtzias a su Pranu Istraordinàriu Presonis aprovau de su Guvernu Italianu in su 2009. “Agoa de tres annus – acrarat su consilleri indipendentista – po s’obertura de s’istrutura, custu scuilibramentu de interessus si bit balu de prus de sa nova de su trasferimentu, in su penitentziàriu de Massama, de 70 presoneris mafiosus e camorristas. Un’àtera borta, est craru comenti calisisiat investimentu fatu in su territóriu nostru begat po fatu scéti po arrespundi a is abisóngius chi no funt de is abitantis de sa Provìntzia de Aristanis e nimancu de sa Sardigna”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Arrespustas a “Interrogatzioni Madau ProgRes asuba de su Presoni de Massama”


Is cummentus funt serraus.