> 05 « mes’e paschixèdda « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 5/12/2012

“Manifestaus po sa língua nostra”. Su Majolu difendint a sa língua sarda

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – No si frimat s’impignu de s’assótziu de is istudiantis Su Majolu in faori de su sardu. Agoa di ai pigau parti a sa Cuferéntzia regionali de sa língua sarda chi s’est tenta in Azos sàbudu e domínigu passaus, innoia ant contau su traballu fitianu chi isboddiant aintru de s’Universidadi de Tàtari po torrai a donai dignidadi a su sardu, un’àteru atopu ddus at a biri in primu línia. Fueddaus de su sit in chi s’at a isboddiai su 13 de su mesi de paschixèdda a is 10.00 in sa pratza de s’Universidadi tataresa. Tema de sa manifestada de sa cali Su Majolu est aprontadori est sa ratífica de sa Carta europea de is línguas regionalis e de minoria, sbisuriada de su parlamentu italianu, chi imbecis di avalorai a sa língua sarda e a s’insertamentu suu in s’iscola, in is média e in sa giustítzia, comenti previdint is standard europeus istabilius de su Consillu di Europa, dda penalitzat e dda abasciat a língua de segundu classi. Sighi a ligi ‘“Manifestaus po sa língua nostra”. Su Majolu difendint a sa língua sarda’

In Mamone est record furesteris. “No ddoi at su traballu”

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – Aumentant is furesteris in sa Colónia Penali de Mamone, in provìntzia de Nùgoro. S’arribu di àterus 17 tzitadinus privaus de sa libertadi at portau s’índixi de is preséntzias a su 93% (in su mesi de ledàminis furiat arribau a s’88%). Craramenti una percentuali aici arta no podit “tenni fiàntzia de traballu adecuau mancai is programas di avaloramentu de is produtzionis agriculas”, afirmat Maria Grazia Caligaris, presidenti de s’Assótziu Sotzialismu Diritus e Reformas, pretzisendi ca “su dinai po su finantziamentu de is fainas po su traballu istraordinàriu e comunu funt iscassas e sa majoria de is presoneris est custrinta a abarrai po tempus meda chentza de fai nudda in is camaronis”. Analizendi sa situatzioni de is presonis est netzessàriu pretzisai ca sa Sardigna est s’únicu territóriu cun tres colónias penalis, e ca duncas tenit s’índixi prus artu de terrenus destinaus a tzerachia penitentziària. In prus, is presoneris chi funt iscontendi s’iscampulitu de pena a foras funt po su prus marochinus, tunisinus e rumenus. “Su datu cumparrit galu prus significativu – cumentat Caligaris – si si cunsiderat ca po su Dipartimentu de s’Aministratzioni Penitentziària, cun is datus agiornaus a su 30 de su mesi de cabudanni de su 2012, is presoneris furesteris furiant in totu su 36% de is galeristus in is 206 Istitutus de sa Penísula. Sighi a ligi ‘In Mamone est record furesteris. “No ddoi at su traballu”’

Língua sarda: Milia “sa língua est stétia sacrificada in nòmini di unu progressu fartzu”

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – S’assessori de sa Pública Istrutzioni Sergio Milia at serrau is traballus de sa de seti Cuferéntzia regionali de sa língua chi s’est tenta in Azos su fini de cida passau afirmendi ca “Su bilinguismu est una risossa contra a sa crisi e podit essi su fundamentu po unu progetu nou de promotzioni económica, sotziali e culturali po sa Sardigna. Sa língua sarda e is variedadis ‘alloglotte’ depint auniri a sa genti nostra no dda depint iscrobai”. In Gallùra si funt isboddiadas duas diris de dibàtidu e cunfrontus, di esperiéntzias e testimónias. Protagonistas: operadoris, ativistas, militantis, atoris, musicistas, puetas e iscritoris chi dógnia diri lotant in nòmini de sa língua de su popólu sardu. Su filu condutori de is traballus divídius in cuàturu setzionis est stétiu – comenti si ligit in su comunicau de imprenta – “assegurai sa subravivéntzia de sa língua sarda istórica, impari a is àteras minorias linguìsticas chi ddoi funt in Sardigna: su catalanu de s’Alighera, su ligure de Carlofòrte e Cal’e Sèda, su turritanu e su galluresu, chi at tentu unu tratamentu e atentzionis de riguardu biu sa domu isceberada ocannu”. Su divulgamentu sighiu de banalidadis, pregiuditzius e disinformatzioni e de s’iscassa atentzioni de is média funt is problemas bessius a pillu siat in sa sessioni de sàbudu a mangianu dedicada a su teatru, siat in sa dedicada a su mundu de is prémius literàrius de poesia de sàbudu a merì. Sighi a ligi ‘Língua sarda: Milia “sa língua est stétia sacrificada in nòmini di unu progressu fartzu”’

Sinistra Critica Sarda a su costau de is traballadoris lissentziaus de sa Coca Cola

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – “Un’àtera borta su capitalismu amostat sa faci sua e is fueddus chi si podint ligi in su giassu ofitziali de sa Coca Cola Itàlia (‘indaminaus ambientis de traballu obertus chi siant vàrius aici comenti funt vàrius is mercaus innoia praticaus, aundi is diritus in s’ambienti de traballu siant arraspetaus e is personis incidadas a donai is arrasurtaus mellus e a fai sa difaréntzia’) s’isvelant po cussu chi funt: bullucheddas”. Aici su cordinamentu de Sinistra Critica Sarda cumentat a su determinu de sa multinatzionali americana de lisssentziai a 16 traballadoris incarrigaus de sa produtzioni in s’istabilimentu de Su Masu, in provìntzia de Casteddu. Sighi a ligi ‘Sinistra Critica Sarda a su costau de is traballadoris lissentziaus de sa Coca Cola’

A sa XXVII editzioni “Atopus de Música Populari”

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mesi de paschixèdda – Est aprontau de su grupu folk Onnigaza po sàbudu 8 de su mesi de paschixèdda s’avenimentu “Atopus de Música Populari 2012″, chi lómpiu a sa XXVII editzioni s’at a isboddiai in sa Turri Aragonesa de Ilàrtzi a cumentzai de is 16.30. S’atóbiu di ocannu at tenni po títulu “Sonos de festa” e at essi dedicau a su raportu intre música e festa in Sardigna. Contestus e vàrias espressionis, traditzioni e innovatzioni, mudamentus e paticipatzioni ant essi is allegas isvilupadas in su merì. S’intentu est su de donai una mirada a is espressionis musicalis traditzionalis analizendi música ‘strumentale’ e cantu, e profundendi is contestus siat profanus ca sacrus. E galu, s’at a atinai asuba de su divulgamentu de sa música traditzionali e asuba de is contestus de impitu de istrumentus musicalis particularis. Aintru de s’atopu s’ant a marcai puru is raportus chi ddoi funt in Sardigna intre is músicas de traditzioni orali e is festas. Sighi a ligi ‘A sa XXVII editzioni “Atopus de Música Populari”’