> mes’e marzu « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e marzu 2013

S’istória de Silvia arragus, bisus e ispérius de un’archeóloga

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 30 de su mesi de martzu – Dipromada in su litzeu issentíficu de Aristanis, Silvia classi 1979 sighit a istudiai e s’iscririt in Líteras modernas in Casteddu, ma si contat “est stétiu un’iscampadórju su bisu miu furiat su de istudiai Costoimentu de is Benis Culturalis in Tàtari”. Sa picioca de Àidumajore fait aici s’esamu de intrada, ma a dolu mannu no ddu passat. Silvia intzaras fait un’acórdiu cun issa etotu e iscerat de s’iscriri in Líteras cun s’idea de torrai a provai a intrai in sa Facoltadi tataresa s’annu infatu. Ma sa sorti no est stétia bona e sa picioca imbecis at dépiu mudai a sa marolla is programas suus chi dda ant bia acapiada po tres annus a sa facoltadi casteddaia. In su 2001 sa furriada, oberrint in Aristanis unu cursu de laurea de tres annus in Acónciu e Costoimentu de is Benis Culturalis, po Silvia lompit sa luxi. Fait s’esami e ddu passat e inghitzat aici su caminu de istúdiu disigiau. Sighia in su caminu nou de un’amori mannu po is matérias chi studiat in su 2005 si laureat. A pustis de ai pigau sa triennali sa picioca carriga de cuntentesa manna cumentzat su cursu de annestru in archeologia cun incarreramentu preistóricu e protostóricu. Impari a su cursu de annestru Silvia traballat po duas istaxonis de fila ‘e pari puru in d-unus cantu cantieris de iscavu archeológicu, intre custus in sa Tumba de is Zigantis de Àidumajore agoa de sa tesi di laurea finali lòmpia in su 2011. A pustis de pagu tempus sa picioca de Àidumajore bincit puru unu cuncursu po s’iscola de annestru in Benis archeológicus de s’Universidadi de is Istúdius de Tàtari. Iscola chi est fait galu. Sighi a ligi ‘S’istória de Silvia arragus, bisus e ispérius de un’archeóloga’

(Italiano) I primi della classe per la produzione di olio d’oliva in Sardegna

Custu artìculu s\\\\\\\’agatat sceti in %LANG:

S’istória de Roberta una laurea e unu bisu mannu, su de fai sa piscologa

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 28 de su mesi de martzu -Roberta, classi 1979, a pustis de ai istudiau comenti ‘e ragioniera at iscerau de s’iscriri in sa Facoltadi de Psicologia de Casteddu. In su 2001 sa picioca guspinesa andat a Roma po podi pigai s’indiritzu de istúdiu clinicu e de comunidadi, unu caminu chi in cussu mamentu no ddoi furiat in sa facoltadi casteddaia. A pustis de cuàturu annus Roberta si laureat in Psicologia in Sa Sapienza. Fait s’amaistramentu in d-una coperativa sotziali de Roma e fiamenti in su 2007 arribat puru sa licéntzia de istadu: Roberta est psicologa. Pigat aici su determinu de torrai un sa terra sua, sa Sardigna. Su bisu de sa piscologa furiat agatai unu traballu in su sotziali, ma dd’at acumpangiada unu caminu prenu de arrescegus. Agoa de diversus collóchius e cuncursus andaus mali, sa picioca de Guspini si ponit a circai calisisiat traballu cun s’ispériu de podi fai un’iscola de annestru in piscoterapia o unu master de annestru chi dd’essat permítiu de fai su caminu cumentzau cun sa laurea. Su bisu prus mannu de Roberta furiat difatis su de fai sa psicologa in su prevenimentu e s’imparu. Sa picioca iat presentau puru diversas propostas a is iscolas e a is assótzius chi traballant in su sotziali, ma su chi arrenesciat a otèniri furiant impreus iscàbulus cun incàrrigus diversus. Sa laurea – si contat – “m’at permítiu de amanniai is conoscéntzias e is cumpeténtzias in campu psicologicu e no scéti in custu. Endi bíviu in Roma po ses annus apu tentu sa possibilidadi de mi cunfrontai cun àterus istudiantis e professioneris chi lompiant de totus s’Itàlia e de totu su mundu, onniunu cun d-un’istória diversa”. Una letzioni de vida chi dd’at fata cresci culturalmenti e chi dd’at fatu connosci una realidadi diversa de sa sua. Sighi a ligi ‘S’istória de Roberta una laurea e unu bisu mannu, su de fai sa piscologa’

(Italiano) Documento: Carlofortini Preoccupati e Adiquas rispondono a Rsu Filctem Cgl

Custu artìculu s\\\\\\\’agatat sceti in %LANG:

(Italiano) “Addio continente”: presentazione a Cagliari nella libreria Mieleamaro

Custu artìculu s\\\\\\\’agatat sceti in %LANG: