> mes’e arbili « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e arbili 2013

S’istòria de Istevena, una professora chi mancai precària at pigau su determinu de abarrai e gherrai in sa terra sua

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 30 de su mesi de arbili – “Sa curiosidadi de s”àteru’, de su chi est diversu de mei, po lìngua o po cultura, m’acumpangiat de candu furiu pitia; no seus fueddendi de una sidi chi si podit umpriri poita s’arrichesa chi bessit a pillu de su cunfrontu cun s’àteru t’apretat a arai sèmpiri custa curiosidadi. A sa cusciéntzia ca po cumprèndiri a s’àteru si depat primu isciri chini ses, e deu ci seu lòmpia abellu abellu, ma giai de candu furiu pipia iscidiu ca s’iscàmbiu intre is cultuturas est possìbili scéti chi si comunicat, de innoi s’iscera mia de istudiai lìnguas istrangias”. Est cantu afirmat Istèvena chi agoa de una esperiéntzia de istùdiu longa in is Istadus Unius, innoia at pigau su diproma de iscola superiori, ma prusatotu aundi at imparau sa lìngua, est torrada in Sardigna e innoi in su 1995, at pigau su diproma in su Lizeu Linguìsticu e at sighiu su caminu de istudius suu iscrirendusì in s’Universidadi Casteddu e pighendi su tìtulu in Lìnguas e Literaduras Istrangias. Agoa de sa laurea sa picioca de Crabònia at cumprendiu ca su caminu suu, is sacrificius fatus de issa etotu e, is de su babu e de sa mama, no iant essi bastaus. Tot’in d-unu sa laurea furiat diventada unu puntu de tucada, e no prus unu puntu de arribu; “sa conoscéntzia mia, su diproma americanu miu, is viàgius chi apu fatu in àterus Istadus, pagaus cun is borsas de istùdiu o is notis passadas a traballai in sa càscia de su bar de una discoteca de provìntzia – si narat cun tristura – no m’iant ai assegurau unu primu postu in is listras de s’ufìtziu de collocamentu e nimancu in is graduatòrias de su Proveditorau de is Istùdius”. Sighi a ligi ‘S’istòria de Istevena, una professora chi mancai precària at pigau su determinu de abarrai e gherrai in sa terra sua’

S’istória de Tiziana, una picioca chi at iscerau sa Sardigna

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 27 de su mesi de arbili – Laureada in Giurisprudéntzia, Tiziana classi 1976, at iscerau custu caminu de istùdius poita bisàt de difèndiri a is personis e de agiudai a is chi funt pagu asortaus, a superai is arragus mannus o pitius chi ddis ferrint e chi fatuvatu complicant sa vida de genti meda. “Boliu fai esperéntzia in is Onlus internatzionalis – si contat – e iu pigau cuntatu cun d-unus cantu de custas in Inghilterra, ma sa fini po diversas arrexonis no apu acabau”. At cumentzau aici sa vida de su praticanti legali in s’abetu de perfetzionai s’amaistramentu suu. “Iscera chi m’afligit a su mamentu puru – si pretzisat – poita sa pràtiga in is ufitzius de is abogaus no est regulamentada comenti si depit, e fatuvatu po unu giòvanu laureau si mudat in d-unu traballu de apariéntzia chi donat a papai scéti a is abogaus chi impitant is pròprius praticantis comenti cumissus o signapostus in is àulas de tribunali”. Est po custu chi at furriau s’arruga pigada e at arau s’amori, chi teniat allogau po sa tennologia e s’innovatzioni, fadendi prus arricu su bagàgliu culturali suu. Sa picoca de Bonorva s’est annestrada aici in interaction Designer, “una professioni noa – s’acrarat – chi a dolu mannu in Sardigna a oi no at agatau s’assétiu giustu. Funt stéstius custus istùdius chi m’ant imparau su valori mannu de su traballu de iscuadra e su de sa partecipatzioni”, “chi – sighit – m’ant imparau is possibilidadis mannas chi tenit su web”. Totu custu at cumbintu a Tiziana ca su de s’imparamentu est su caminu giustu de sighiri candu su mercau de su traballu ti donat scéti spiradereddus ma nisciuna baga bera. Mancai totu sa laurea est stétia po sa picioca unu caminu longu chi dd’at fata amanniai de unu parri intelletuali. Sighi a ligi ‘S’istória de Tiziana, una picioca chi at iscerau sa Sardigna’

S’istòria de Alessandro, unu piciocu chi bisat de fàbricai calencuna cosa

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 25 de su mesi de arbili – Classi 1982, Alessandro at iscerau comenti caminu de istùdiu: leis. At fatu difatis sa Facoldadi de Giurisprudéntzia. S’amori po sa professioni forensi ddu at ereditau, candu furiat pitiu, de una personi chi tenit in su coru. Sa laurea pigada, si narat su piciocu de Casteddu: “m’at betiu cosas medas, prusatotu m’at betiu esperéntzias mannas. Seu crésciu, seu diventau una personi manna, un’òmini fatu a petus de comenti furiu candu apu cumentzau su caminu de istùdius miu”. “S’istùdiu – sighit – est sacrifitziu e ti format po is renùntzias chi ses costrintu a fai. I est apagnadori poita fait cresci s’abilesa chi tenis de cumprèndiri. T’atzargiat po s’esperéntzia, calencuna borta crueli puru, de su parri donau de chini t’esaminat”. In pagus fueddus su caminu pigau at fatu Alessandro consciu de is calidadis chi tenit e prusatotu de is mangians chi si tragat. De unu parri pràtigu, imbecis, s’abogau est cumentzendi imoi sa professioni forensi, e tenit gaveta meda de fai, comenti si pretzisat issu etotu, tenit difatis ispesas e is guadàngius funt pagus medas. Alessandro, po imoi no bivit tambeni de su traballu suu “ma custu est scéti – si marcat – s’arrexoni po sighiri a insìstiri sèmpiri de prus”. Arrexonendi de Sardigna, s’abogau casteddaiu, afirmat ca is problemas chi ferrint a is laureaus sardus funt medas. Sa situatzioni polìtica i econòmica posta mali, sa perreria de sa classi dirigenti, chi ghiat sa cosa pùblica po su torracontu personali, no pighendi in cunsidèriu ca oi o cras sa cosa pùblica spaciat imbecis de rèndiri e de si multiplicai. “Su politicu – si pretzisat – tenit su doveri morali de gestiri is cosas in s’interessu de totus”. Una situatzioni chi premiat sa tramperia. Sighendi su fiu de s’arrexoni fatu de s’abogau casteddaiu, est prus fatzili negai calisisiat problema o arragu chi si ferrit e fai consideratzionis sbuidas chentza de fai propostas de bonu sensu. Unu laureau sardu benit fertu in prus de s’isulanidadi puru “po s’isulamentu, po custa bidea – s’acrarat – chi si benit fichia a conca a sa marolla, ca innoi no ddoi est nudda e ca si ndi depeus andai. Ma poita mi ndi depu andai? Est domu mia, ma poita no si ndi andant is àterus?” Sighi a ligi ‘S’istòria de Alessandro, unu piciocu chi bisat de fàbricai calencuna cosa’

S’istória de Laura. Una picioca chi tenit comenti progetu su de abarrai e traballai “in” e “po” sa terra sua

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 22 de su mesi de arbili – Laureada a foras de Sardigna po mori de su fatu ca in sa terra sua no ddoi furiat sa facoltadi de istúdius iscerada, est a nai Literaduras europeas po s’editoria e sa produtzioni culturali, Laura classi 1984, po si pigai su títulu est dépia movi a Pisa. Su caminu de istúdius ddat donau sa possibilidadi de andai in Irlanda a fai s’Erasmus, s’amaistramentu e ingunis a incumentzai puru a pigai su materiali po fai sa tesi. Pigada sa laurea triennali partit a Barcellona innoia traballabat in d-un’assótziu culturali italianu. Torrada in Pisa acabat su caminu de laurea pighendu su titulu e agoa torrat a fai is bagàglius; destinatzioni: Madrid. In Ispagna sa picioca tataresa imparat italianu in is iscolalas médias e in is superioris. Finiu su caminu comenti istudianti, Laura, si contat ca at dépiu redùsiri meda is abetus suus, tenendu su bisu mannu de torrai in Sardigna: “apu dépiu torrai a pentzai a sa marolla – si pretzisat – is punnas mias, a petus de is possibilidadi chi custa terra mi donàt, e chi, a dolu mannu, prusatotu in su campu de s’imparamentu e de sa produtzioni culturali, no funt medas”. Primu de torrai in s’ìsula, sa picioca de Tàtari, chi iat giai traballau in su mundu de s’editoria in Itàlia e in Ispagna puru, at imbiau su curriculum suu a is domus editoras sardas, ma s’arrespusta tenta, si contat: “candu arribàt furiat sèmpiri sa própria: ‘seus una realidadi pitichedda cun pagus traballadoris, e no podeus tenni àtera genti a traballai’”, “ma – sighit – tocat a pigai in cunsidériu ca deu presentau su curriculum po fai s’annestru e no po essi pagada, assumancu po is primus tempus”. Arrexonendi cun nos de Sardigna sa picioca tataresa afirmat ca sa realidadi sarda est ferta de unu dópiu assoloriamentu in su mercau de s’editoria. De una perra is apretus a cumpètiri cun is domus editoras mannas e de s’àtera is arragus po bessiri a foras de is lacanas de s’ísula. “A totu custu – si marcat – s’aciungit puru sa cumpetitzioni cun is megamercaus chi madant ainnantis su mercau a corpus de iscontus in d-una cumbata disuguali, chi is libràjus, e duncas is editoris no podint poderai”. Sighi a ligi ‘S’istória de Laura. Una picioca chi tenit comenti progetu su de abarrai e traballai “in” e “po” sa terra sua’

(Italiano) In mostra a Porto Torres l’antologica di scatti “D’Amore D’Anarchia”