> 04 « mes’e arbili « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 4/04/2013

S’istória de Michele: unu traballu in Sardigna imbetau ex novo

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 4 de su mesi de arbili – Michele, classi 1974, chistionendi de su caminu de imparu fatu si contat ca agoa de s’essi dipromau in su litzeu clàssicu at sighiu a istudiai isceredi de s’iscriri in sa Facoltadi casteddaia de Isciéntzias Políticas, pighendi sa laurea a pustis de una carriera universitària unu pagu longa e po nudda simpli, ma mancai is arragus atopaus su piciocu de Casteddu agoa de seti annus pigat su títulu. Acabaus is istúdius sa punna sua furiat sa de essi parti ativa in su traballu chi s’isboddiat ingíriu de is fainas internatzionalis i europeas, chi, s’acrarat “furiant incumentzendi a s’incarrerai in cussu mamentu”. Agoa de ai trumentau unu pagu Michele oi fait su traballu suu in d-un’assótziu, una faina chi issu etotu definit “imbentada ex novo” e pretzisat “no potzu negai ca sa Facoltadi de Isciéntzias Políticas, cun su métodu “olistico”, o genéricu dipendit de chini castiat a su caminu de istúdiu, m’apat agiudau a isvilupai unu métodu flessìbili e chi imbratzat matérias medas”.

Sighi a ligi ‘S’istória de Michele: unu traballu in Sardigna imbetau ex novo’

“Tutta mia la città! Sguardi su Cagliari plurale”. Oberrit su cuncursu de fotografia

(IlMinuto) – Casteddu, 4 de su mesi de arbili – “Tutta mia la città! Sguardi su Cagliari plurale”. Est custu su títulu de su cuncursu promòviu de s’assótziu Terra Onlus aintru de su progetu “Baobab. Percorsi interculturali”, finatziau de Regioni Autónoma  de Sardigna. Su cuncursu est obertu a totus is giòvanus intre is 14 e is 30 annus residentis o chi bivint in sa provìntzia de Casteddu chi tengant gana de contai sa tzitadi atressu de is màginis chi – si ligit in d-una nota de imprenta – “fueddint de intercultura populatzioni ativa, difaréntzia intre mascus e féminas, e de sa gherra a sa violéntzia”. Iscopu de sa gara est cuncodrai una mostra fotografica asuba de s’arrichesa interculturali de sa primu tzitadi de sa Sardigna. “Circaus màginis chi pighint is personis e is logus de sa tzitadi nostra, chi amostint s’atopu intre identidadis difarentis, atressu de is arragus de comunicatzioni e is tiras possíbilis, e in sa circa e in s’iscumissa de unu chiostionu positivu”, pretzisant is aprontadoris. Sighi a ligi ‘“Tutta mia la città! Sguardi su Cagliari plurale”. Oberrit su cuncursu de fotografia’

Promòviri su territóriu atressu de s’isport: Marrùbiu oferrit su própriu istàdiu a su Casteddu

(IlMinuto) – Casteddu, 4 de su mesi de arbili – Pedit un’atopu cun su Casteddu s’aministratzioni comunali de Marrùbiu. Sa bidda in provìntzia de Aristanis, difatis, po s’istasoni de calciu 2013/2014 oferrit sa disponibilidadi de su campu nou a sa primu sotziedadi de càlciu de sa Sardigna. Fàbricada de pagu tempus s’istrutura isportiva, chi s’agatat aintru de su campu de atletica, nascit in d-unu logu istrategicu, acanta de s’Istrada Statali 131 ma no est totu, poita e in bidda  s’agatant puru collegamentus de importu. Sighi a ligi ‘Promòviri su territóriu atressu de s’isport: Marrùbiu oferrit su própriu istàdiu a su Casteddu’

“S’una tirat s’àtera”: is duus merì de su tè aprontaus de Sloow Food

(IlMinuto) – Casteddu, 4 de su mesi de arbili – “S’una tirat s’àtera” est un’ocasioni po chini est innamorau de su tè. Aprontada de Slow Food, sa proposta est dedicada a s’istória, a sa giografia, a is tipus e a is atastus de su tè chi ant a tenni comenti protagonistas Dario Elia e Sara Contu. S’avenimentu s’at a isboddiai in is Cantinas Argiolas de bia Roma in Serdiana su 18 de su mesi de arbili e s’at a fueddai de is tè nieddus, in su mantessi logu sa diri infatu s’at a chistionai imbecis de is tè birdis. Sighi a ligi ‘“S’una tirat s’àtera”: is duus merì de su tè aprontaus de Sloow Food’