> 07 « mes’e maju « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 7/05/2013

S’istòria de Maria una gherra cumentzada 10 annus fait

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 7 de su mesi de maju – S’istòria de oi est un’istòria cumetzada 10 annus fait, i est cumetzada a pabas de una scriania de un’ufitziu. “Apu traballau – si contat Maria, classi 1970 – po tempus meda comenti segretària aministrativa, in mesu a muntonis de documentus e telèfonus chi no finiant mai de trinniriai”. Po diversus annus sa picioca de Casteddu at fatu, dògnia diri in su pròpriu oràriu, sa mantessi arruga, is mantessis filas in is semàforus cun s’axiu de lompi a tradu. “Depit essi stétiu candu – si marcat – in diris unu pagu totus agualis, ca mi seu amentada de s’incrasi de su diproma, arregodendumì ca mi seu dépia movi a mi circai unu traballu poita in domu su dinai furiat pagu meda e babu miu e mama mia iant ai dépiu fai sacrificius meda po mi pagai is istùdius a s’universidadi”. Diris bivias aintru de s’abitùdini, chi ant fatu atuai a Maria, ca teniat su traballu e ca no pesada prus asuba de is pabas de nisciunu, in pagus fueddus podiat portai a cumprimentu su bisu allogau de sighiri a istudiai. Sa picioca casteddaia s’iscririt aici in Filosofia, e sighendi a fueddai cun nos afirmat: “Apustis de otu oras fatas traballendi in d-un’uficiu privau, scidiu ca no iat a essi stétiu fatzili passai is merì, e su prus de is bias is notis puru, in domu a istudiai. Tenia calencuna duda a reguardu, mentris no ndi teniu apitzus de sa facoltadi chi ia ap’ai iscerau: Filosofia. Un’amori béciu, chi mi tragau de candu furiu in iscolas superioris”. Sighi a ligi ‘S’istòria de Maria una gherra cumentzada 10 annus fait’