> 11 « mes’e maju « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 11/05/2013

S’istòria de Fidericu. Sacrifìtzius e una laurea chi dd’at fatu fabricai una passioni

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 11 de su mesi de maju – Fidericu, classi 1979, agoa de s’essi dipromau in s’Istitutu de Arti de Aristanis, movit in Roma po sighiri is istùdius suus in Disignu industriali, laurendusì in su 2003 cun d-una tesi asuba de is giogus in linna po sa criadura atestaus Forest Stewardship Council. Cun pretzisioni su caminu pigau de su piciocu de Abas furiat, comenti s’acrarat issu etotu de Ecodesign. “Sa conca mia – si contat – mi fadiat biri fantòcius in dògnia logu, difatis cussu furiat s’obietivu beru chi teniu”. Is progetatzionis ecosustenìbilis ant sèmpiri tenturau s’interessu de Fidericu, puru si furiat orroritzau de depi fai s’amaistramentu a gratis cun cuntratus de annestru de iscrau, po arriscai agoa a 30 annus de abarrai isperendi tambeni de melliorai sa situzatzioni sua. “Naraus – si marcat – ca de cussu parri teniu is ideas craras, no boliu fai su traballu dependenti. Bogai ponendi a parti s’idea de depi imparai, poita bidiu sa cosa pagu praxili. Sa mia furiat un’arruga de su provai e de su cumprovai de isciri fai”. Fueddendi de su tìtulu pigau Fidericu s’acrat ca sa laurea ddi at obertu su ciorbeddu asuba de s’idea de collaborai cun is àterus, s’atentzioni a s’arrespetu po s’ambienti in crai progetuali, e ca ddi at imparau puru a essi cautelosu cun is isperditzius “nau in custa manera – afirmat – parrit una cosa banali, ma no est aici”. E no est aici poita totu custu at agiudau a su maistu de is gioghitus a pigai sa carriera chi est mandendu ainnantis imoi, s’artesanau de s’artìsticu, chi perou comenti si narat issu etotu no escluit su traballu a progetus diversus de is chi funt hondì is produtzionis suas. Sighi a ligi ‘S’istòria de Fidericu. Sacrifìtzius e una laurea chi dd’at fatu fabricai una passioni’