> 16 « mes’e maju « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 16/05/2013

S’istòria de Nicoletta. Una laurea chi dd’at arregallau unu bisu: traballai po una mudantza culturali


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 16 de su mesi de maju – Aintru de su caminu de istùdius fatu in pedagogia, Nicoletta classi 1971, no at tentu un’obietivu definiu chi dessat motivada, furiat movia perou de un’atitudini po is matérias umanìsticas e de un’interessu mannu a sa relatzioni de agiudu chi de sèmpiri si tragat. “Amentu scéti – si contat – ca tot’in d-unu s’istùdiu po s’esàminu de pedagogia generali m’at fatu interessai a s’argumentu de s’educatzioni interculturali”. Est aici chi sa pedagogista at iscerau de fai sa tesi asuba de custu tema chi cunfrontàt, comenti si narat issa etotu, “educatzioni interculturali e Antiratzista me in Itàlia e in su Regnu Uniu”. “Naraus – sighit a si contai – ca apu bòfiu mandai ainnantis un’interessu miu precisu, iscongiuntau puru a ipotesi de traballu”. Agoa de s’ai pigau sa laurea, sa picioca de Portescusi, at cumentzau a reflètiri asuba de sa possibilidadi de fai un’espertiéntzia concreta cun is furesteris chi s’agatant in su territòriu nostru. E si marcat: “depu nai ca s’acuntéssia mia si carateritzat po totu una fibera de situatzionis acidentalis. Atressu de su centru de orientamentu de s’Universidadi de Casteddu imbucu in cuntatu cun d-un’enti religiosu chi s’interessat de s’insertamentu de unu parri sotziali e de unu parri de traballu de Fèminas istràngias vìtimas de trata e de isfrutamentu”. “Agoa de un’esperièntzia de annestru – sighit – fata aintru de una domu amparada cun piciocas po su prus de natzionalidadi nigeriana, vìtimas de trata po isfrutamentu sessuali, s’oberrit unu mundu nou e una passioni chi no connosciu primu. Unu traballu, de no crèiri, chi at agrupau totu una fibera de interessus chi no arrennescìu a intinnai e a ponni impari: sa chistioni de ‘genere’, s’esclusioni sotziali de calencuna categoria fatuvatu spricada comenti ‘disvantagiada’ sa possibilidadi de una sotziedadi interculturali e su traballu educativu a cuntatu cun is personis. Sighi a ligi ‘S’istòria de Nicoletta. Una laurea chi dd’at arregallau unu bisu: traballai po una mudantza culturali’

A Manca ddu iat nau e su Gig ddu cunfirmat: “Sa ‘sdemanializzazione’ de is terras a impitu cìvicu de Nùgoro no est possìbili”

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de maju – Su Grupu de Interventu Giurìdicu cunfirmat su chi de sèmpiri a Manca pro s’indipendentzia denuntziat: s’apropriatzioni ingiusta de is terras cìvicas de Pradu in Nùgoro. Puru su Gig marcat difatis ca is terras innoia s’assentat sa caserma funt cìvicas e ca no est possìbili nisciuna procedura de “sdemanializzazione”. Sighi a ligi ‘A Manca ddu iat nau e su Gig ddu cunfirmat: “Sa ‘sdemanializzazione’ de is terras a impitu cìvicu de Nùgoro no est possìbili”’

Online sa petitzioni contra a sa tzitadinàntzia onorària de David Grossman, inimigu de sa paxi

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de maju – “Sìndigu Zedda istimau Ddi iscriu comenti tzitadinu de Sardigna e de su Mundu cun d-un’apellu iscorau: Ddi prenguntu de si fai frima – e nostra – boxi de un’obietivu de su matessi parri de sodigai sa paxi po ndi fai manera de relatzioni in is comunidadis nostras e in is Natzionis. Custu obietivu m’imponit de Ddi iscriri imoi po Ddi ponni in luxi cantu no siat oportunu su cunferimentu de sa tzitadinàntzia onorària a ‘iscritori israelianu David Grossman”. Funt custas is paràulas chi oberrint su testu de sa petitzioni online promòvia de su Grupu Falastin contra a su determinu pigau de s’aministratzioni de Casteddu de donai sa tzitadinàntzia onorària a David Grossman. Is chi ant firmau no bogant de duda su traballu literàriu isboddiau de sa pinna de s’iscritori. Su chi perou no praxit e benit arreusau funt is pentzus de Grossman “po su chi riguardat a chistionis polìticas delicas”. Sighi a ligi ‘Online sa petitzioni contra a sa tzitadinàntzia onorària de David Grossman, inimigu de sa paxi’

Contra a is impestadoris e a s’impestadura su sit in de su Cumitau NO Chìmica Birdi-No Incinixadori

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de maju – Est prevìdia po lùnis 27 de su mesi de maju, in camera de consillu in Tàtari, sa sighidura de s’incidenti dimostrativu, in giru de is averiguatzionis po s’impestadura de sa darsena e de is bunìficas mancadas de Pòrtu Turre, in cunfrontus de s’Eni e sòtzius. Po sa circustantzia su cumitau NO Chìmica Birdi-No Incinixadori at aprontau unu sit in chi s’at a isboddiai a incumentzai de is 10.00 a faci de sa domu de su Palatzu de Giustìtzia de sa primu tzitati turritana. S’impignu contra a s’impestadura e a is babus suus tambeni impunius benit mandau ainnantis chentza de pàsiu de su cumitau, chi in s’avenimentu fatu connosci atressu de Facebook, marcat: “Piagus parti e ddu naraus a s’Eni, chi depit in calisisiat manera aconciai e sanai, ma ddu naraus primu de totus a is pessimistas, a is chi funt fadiaus, a is arréndius. A totus is chi susprexant ca nci ant a bolli 20 annus. Sighi a ligi ‘Contra a is impestadoris e a s’impestadura su sit in de su Cumitau NO Chìmica Birdi-No Incinixadori’

Sighit sa màrcia de su No a su Progetu Lianora. Frimada benienti: Marrùbiu

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de maju – Sighit sa màrcia po su No a su Progetu Lianora. Est prevìdiu difatis po sàbudu 18 a cumentzai de is 18.00, in sa domu de sa Consulta Giovanili di Marrùbiu, in arruga Arborea 5, s’atopu “Progetu Lianora”: Is arrexonis de su No! – No a su Progetu Lianora!”. Su progetu in chistioni, ddu amentaus, permitit a sa sotziedadi Saras S.p.a. sa circa de idrocarburi licuidus e gassosus atressu de su cumprimentu de unu putzu averiguadori in su territòriu de Arborea, a 187 metrus de su tretu ùmidu de S’Ena Arrubia, logu amparau de sa Conventzioni interenatzionali de Ramsar. Sa “circa” in cantieri s’iat a depi fai acanta de is domus, de is aziendas de sartu e de allibamentu e, acanta puru de su campégiu comunali “S’Ena Arrubia”. Sighi a ligi ‘Sighit sa màrcia de su No a su Progetu Lianora. Frimada benienti: Marrùbiu’