> 25 « mes’e maju « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 25/05/2013

NUR 5

Disignu de Dottor Fonk

S’istòria de Myriam. Una picioca chi tenit su càstiu girau a sa Sardigna e a is milla potentzialidadis chi tenit

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 25 de su mesi de maju – Myriam, classi 1982, si laureat in su mesi de ledàminis de su 2008, in Lìngua e linguàgius po sa comunicatzioni multimediali e su giornalismu. Unu caminu, su fatu de sa picioca de Terraba chi dda at bia movi puru a fai un’annu de Erasmus in Barcellona. Un’annu biviu perigulosamenti, comenti si contat issa etotu. Sa de sa Catalogna, est stétia, po sa picoca de Terraba, comenti si pretzisat: “siguramenti una de is esperiéntzias prus poderosas, e prus interessantis in su percurtu de imparu de sa vida mia”. Sa terrabesa teniat in su tempus 26 annus, un’iaxi de isperus e totu sa vida ananti (comenti narat unu film nomenau meda). Ma mancai sa conoscèntzia de is lìnguas istràngias, unus cantus de amaistramentus fatus, intre is calis unu de noi mesis puru in s’Universidadi de Barcellona, e unu in s’Ufìtziu relatzionis internatzionalis de s’Universidadi de Casteddu, po Myriam is previsionis de traballu furiant pagu medas bellas. “Mi iat essi praxu – si pretzisat – a mi dedicai a s’imparamentu de s’Italianu L2, ma dògnia proa de intrai in is graduatòrias de su Miur est stétia inùtili”. E sighit: “Sa possibilidadi de fai su dotorau est desvanessia in su mesi de paschixèdda, candu est stétiu craru ca, gràtzias a is irminorigamentus de is leis Gelmini, no iat essi bessiu su bandu de cuncursu”. Calencunu mesi agoa, in su mesi de gennàrgiu, sa picioca movit in Roma po fai unu cursu de iscenegiadura, e po s’atafai fiamenti in su mundu de su traballu. Furiat s’annu 2009. Myriam pentzàt de arrogai totu una borta lompia ingunis, e de agatai traballu luegu. Ma is diris e is mesis passànt e a dolu mannu sa picioca si ndi agatàt ca sa circa de traballu no furiat simpli meda nimancu in sa capitali italiana. “Apu fastigiau unus cantus de redatzionis de cotidianus e de revistas, ma no apu tentu iscofa nimancu in cussu mamentu… a sa faci de s’imprenta de sa manca!”. Ma Myriam no mollat, si pinnicat is manigas, e tapissat totus is murus de sa Garbatella, bixinau innoia biviàt, de annuntzius po fai repititzionis, tempus pagus diris, arribat su primu traballu, depiat agiudai a una picioca a fai is tareas de latinu, italianu, istòria, ingresu e matematica puru, i est aici chi passàt totus is pustispràngius in domu de sa iscienti. “Is repititzionis funt sighias fintzas a s’acabu de s’iscola, in su mesi de làmpadas – s’acrarat – candu est lompia fiamenti una proposta de traballu bera: ses mesis comenti segretària de arricimentu in d-unu de is ospedàgius prus valentis de ‘Villa Borghese’. Ma no furiat unu traballu, benisì unu stage, pagau ai, ma full time, po ses diris a sa cida, cun turnus de otu oras a sa diri”. Sighi a ligi ‘S’istòria de Myriam. Una picioca chi tenit su càstiu girau a sa Sardigna e a is milla potentzialidadis chi tenit’