> mes’e làmpadas « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e làmpadas 2013

S’istòria de Giusepu unu piciocu disterrau chi tenit unu bisu scéti: torrai in sa terra sua


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 29 de su mesi de làmpadas – Giusepu classi 1973, casteddaiu e disterrau in terra allena. Dipromau, pigat su determinu de sighiri is bisus suus, mancai custu at bòfiu nai a si nci andai de sa Sardigna. Su piciocu de Casteddu movit aici in Bologna, innoia incumentzat unu caminu de istùdiu in su Dams, laurendusì in su 2004. “Agoa de su diproma – si contat – no apu tentu dudas, e mi sei iscritu luegu in s’Universidadi”. “Traballau – sighit – comenti camareri. In s’ierru in su fin’e cida, e agoa, comenti cumentzàt s’istagioni, moviu a mi fai totu un’istadi de traballu”. Su chi bessit a pillu fuenddendi cun Giusepu est un’amori mannu po su tzìnema, una passioni chi ddu at ghiau, a s’iscriri in su Dams, mancai – s’acrarat – “ddu apu fau cun dabori, poita no est po nudda simpli a lassai sa terra tua. Ma no teniu medas isceras”. “Su chi no boliu furiat a mi tramudai in d-unu de is medas disterraus sardus chi a s’acabada abarrant arrescius in sa retza de issus etotu, est a nai sa no arrennesci a torrai in Sardigna. E a dolu mannu, imbecis mi seu mudau in custu, parrit unu frastimu! Fortzis est su sufrimentu chi depu marturiai po mi nci essi andau. No ddu sciu, no mi ddu pedu nimancu prus!”. Allega allega su piciocu si narat de ai passau is annus de s’universidadi intre lìburus e traballu, poita, isclamat: “mi depiu pesai puru, ca su dinai furiat pagu meda e a istùdiai est una carestia mala”. Sighi a ligi ‘S’istòria de Giusepu unu piciocu disterrau chi tenit unu bisu scéti: torrai in sa terra sua’

(Italiano) Inchiesta: lo strano caso del Palazzetto dello Sport di Tempio Pausania. Terza puntata

Sighi a ligi ‘(Italiano) Inchiesta: lo strano caso del Palazzetto dello Sport di Tempio Pausania. Terza puntata’

S’istòria de Alberto, unu piciocu chi tenit tres progetus mannus po su tempus benidori suu

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 27 de su mesi de làmpadas – Alberto, classi 1987, fueddendi cun nos si contat de ai iscerau su caminu universitàriu suu mòviu de de sa “passioni” po su campu contàbili aministrativu aziendali. Un’amori chi in su tempus s’est tramudau “in d-un’interessu prus forti po un’àteru campu, est a nai su gestionali e mangeriali”. Est aici chi su piciocu de Muristei s’est iscritu in sa facoltadi de Econumia de s’Universidadi de is Istùdius de Casteddu. Mancai is diversus impeditzus, cun sacrifitzius mannus e cun d-unu rìtimu unu pagu dasianu, po mori ca fatuvatu at frimau su caminu de istùdius po traballai, su piciocu pigat su tìtulu de Datori in Econumia pagus mesis fait. “Chistionendi de is punnas mias sa diri infatu de sa laurea – si marcat – mi at a benni de arraspundi cun d-un’essida: ‘Teniu un’iaxi de punnas fintzas a sa diri de sa laurea, sa diri infatu est stétia orrorosa’. Po su berus custa essida – pretzisat – tenit una beridadi manna, poita apu sémpiri bisau de tenni, pigau su tìtulu, unu ruolu de manager in d-una PMI, tambeni mellus si in d-un’azienda manna. Imbecis, de laureau, bogada sa faci in su mundu de su traballu, su cuadru est stètiu pagu bellu meda. Ma de siguru no mi fatzu truncai de is apretus, difatis apu pigau, in dògnia modu, unu caminu chi tenit comenti iscopu su de pratigai sa lìbera professioni de Connoscidori de su Traballu, puru si de custus tempus no creu de mi podi permiti, aici comenti su prus de is fedalis mius, de no pigai in cunsidériu àteras bagas, puru in campus difarentis de su de is istùdius mius”. A dògnia modu Alberto afirmat ca sa laurea dd’at betiu a unu cumpredòniu prus mannu de is abiléntzias e de sa fortza de boluntadi sua, ma puru a un’obertura prus manna abia de unu mundu nou, abia de intzìdius e de obietivus nous. Sighi a ligi ‘S’istòria de Alberto, unu piciocu chi tenit tres progetus mannus po su tempus benidori suu’

(Italiano) Il Comune di Sardara dice no alla speculazione energetica

Sighi a ligi ‘(Italiano) Il Comune di Sardara dice no alla speculazione energetica’

(Italiano) Ammazzati dalla speculazione energetica. “No al Termodinamico” di Cossoine scende in piazza

Sighi a ligi ‘(Italiano) Ammazzati dalla speculazione energetica. “No al Termodinamico” di Cossoine scende in piazza’