> 13 « mes’e làmpadas « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 13/06/2013

S’istòria de Flavio. Una laurea e un’iaxi de aturdius

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 13 de su mesi de làmpadas – Flavio, classi 1980, dipromau in su Lizeu Iscientìficu Leonardo da Vinci de Lanusèi, agoa de su diproma s’est iscritu in sa Facoltadi de Lìteras de s’Universidadi de Casteddu. A pustis de sa laurea su piciocu de Biddamànna Istrisàili teniat un’ùnicu abetu: su de agatai traballu, e si marcat: “si no luegu assumancu agoa de tres o cuatru annus”. Su picocu arrexonendi cun nos si narat ca no iscidiat beni cali punna teniat, dd’iat essi praxu pigai s’arruga de s’imparamentu, ma teniat puru un’àteru amori mannu: su giornalismu. Su chi Flavio, a dolu mannu, at cumprendiu de su caminu de istùdius fatu est ca sa facoltadi de Lìteras no dd’at agiudau po nudda a detzidi de su pròpriu tempus benidori e afirmat cun tristura: “Tocat a nai ca cumenti facoltadi m’at delùdiu meda. Fueddendi de sa laurea pigada su piciocu de Biddamànna Istrisàili si pretziat ca tu tìtulu no dd’at donau e no dd’at betiu nudda e de su chistionu ndi bessit apillu ca is laureaus in Lìteras no funt avaloraus po nudda e ca s’ùnica cosa chi dd’est abarrau de su caminu de istùdius funt is letzionis de Istòria de sa Sardigna e de Istòria de su Risorgimentu fatas cun su professori Ortu, “letzionis – si contat – bellas e brofetosas chi ti fadinat biri a ita serbiat s’Istòria”. Sighi a ligi ‘S’istòria de Flavio. Una laurea e un’iaxi de aturdius’

(Italiano) Approfondimento: degrado e abbandono delle spiagge sarde. Il caso di Rena Majore

Sighi a ligi ‘(Italiano) Approfondimento: degrado e abbandono delle spiagge sarde. Il caso di Rena Majore’

(Italiano) Arriva Soundinia, il nuovo format radiofonico in onda UnicaRadio

Sighi a ligi ‘(Italiano) Arriva Soundinia, il nuovo format radiofonico in onda UnicaRadio’

(Italiano) Workshop sulle strategie di adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici

Sighi a ligi ‘(Italiano) Workshop sulle strategie di adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici’

(Italiano) Serrenti: i lavori del consiglio comunale sulla SS131

Sighi a ligi ‘(Italiano) Serrenti: i lavori del consiglio comunale sulla SS131′