> 15 « mes’e làmpadas « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 15/06/2013

NUR 18

Disignu de Dottor Fonk

S’istòria de Roberto. Unu piciocu chi bisat de fai circa cumenti si depit

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 15 de su mesi de làmpadas – At istudiau mùsica e filosofia e agoa de ai acabau su caminu de istùdius, Roberto, classi 1972, at incumentzau a biaxai po aprofundai is conoscéntzias suas in is campus pigaus. Primu in Germania, agoa in Franza, in Ungheria e a s’acabada in Croazia. “Custa – si contat – furiat puru sa punna mia cùmius is istùdius, biaxai po podi fai esperiéntzias noas, imparai is lìnguas furesteras e avreguai unus cantu de abiléntzias”. Fueddendi de is tìtulus suus, su piciocu de Casteddu si narat ca sa laurea in filosofia ddu at betiu a traballai a foras de is làcanas de Sardigna, in s’Istitutu de Cultura de Zagabria. “Difatis – si pretzisat – no ia ap’ai potziu inghitzai a traballai ingunis si no essi tentu una laurea umanistica, biu ca furiat cunditzioni essentziali po podi imparai s’italianu comenti L2″. E sighendi s’allega afirmat ca sa laurea ddu at lassau unu bagàgliu bellu meda de sabiduria e si marcat: “no tengu mùtrias po s’iscera fata ca est stétia de su cumentzu pretzisa e inevitàbili”. Arrexonendi de Sardigna e de is problemas chi ferrint a is laureaus sardus Roberto afirmat: “deu seu unu laureau “béciu” e no connosciu meda sa realidadi de is chi funt friscus de laurea”. E sighit: “Est fasciugu a nai ca mi ddus imazinu in barrancus circhendi logu po is pròprius spédius professionalis o de circa. Sighi a ligi ‘S’istòria de Roberto. Unu piciocu chi bisat de fai circa cumenti si depit’