> 10 « mes’e cabudanni « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 10/09/2013

Documentu votadu in Bilartzi dae s’Assemblea Generale Indipendentista

Documentu votadu, in duas votatziones diversas e cun una majoria manna meda, dae s’Assemblea Generale Indipendentista chi s’est addobiada in Bilartzi s’8 de cabudanni de su 2013.

Votatzione 1 S’Assemblea de s’8 de cabudanni de Bilartzi pensat chi siat pretzisu de fraigare unu fronte indipendentista pro sas eletziones sardas de su 2014, comente passàgiu fundamentale pro sa fraigadura de unu progetu de liberatzione natzionale e sotziale in sa Terra nostra, abertu a totu cussas fortzas polìticas, sotziales, intelletuales e econòmicas chi cumpartzint unu programma de indipendèntzia cumprida.

Votatzione 2 S’Assemblea Generale Indipendentista s’at a organizare in sos territòrios in manera democràtica e partetzipativa, formende comitados provintziales, pro fraigare totu paris su programma, chi at a èssere pensadu pro sos bisòngios reales de su pòpulu sardu. Sighende su matessi critèriu partetzipativu e democràticu ant a èssere iscritas sas listas eletorales e seberadu su candidadu Guvernadore. Sighi a ligi ‘Documentu votadu in Bilartzi dae s’Assemblea Generale Indipendentista’

(Italiano) “Rete del pescatore sardo”: primo corso per operatori settore pesca e acquacoltura

Sighi a ligi ‘(Italiano) “Rete del pescatore sardo”: primo corso per operatori settore pesca e acquacoltura’

(Italiano) Nella Bassa Baronia muore il diritto allo studio. L’indignazione di Scida

Custu artìculu s\\\\\\\’agatat sceti in %LANG:

(Italiano) Al Man di Nuoro le “Animazioni” di Norman McLare

Sighi a ligi ‘(Italiano) Al Man di Nuoro le “Animazioni” di Norman McLare’