> 22 « mes’e totussantus « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 22/11/2013

Paraìmpiu linguìsticu e culturali, in Casteddu is seminàrius de amaistramentu

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de totussantus – S’at a sboddiai sàbudu 23 de su mesi de totussantus in arruga Lianora de Arborè 10, in Casteddu a cumentzai de is 8.30 su seminàriu de amaistramentu po fai su paraìmpiu linguìsticu e culturali aprontau de s’Assòtziu Culturali Alfabetu de su Mundu. Su seminàriu, acapiau a su progetu “Legalidadi chentza làcanas”, at a afrontai temas diversus e de importu mannu chi ant a fuddeai de sa cultura araba, de is minoris furesteris, de su diritu de s’imigratzioni, e at a chistionai de is paticularidadi puru de is chi traballant in assistu familiari, e de is diversus tipus de permissus po abarrai innoi. Sighi a ligi ‘Paraìmpiu linguìsticu e culturali, in Casteddu is seminàrius de amaistramentu’

“Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in Mànnigos de Memória”

S’autori
Antoni Cossu nàscidi a Santu Lussurzu in su 1927, fàidi is scolas superioris in Aristanis e si pìgada sa laurea in Lìteras in s’Universidadi Stadali de Milanu e innoi, ingudheni, in Cuntinenti, atóbiada e cannoscidi a Adrianu Oliveti, industriali studiau meda e dimugràtigu ki ìada donau inghitzu a su Moimentu de Cumunidadi, Antoni Cossu abàrrada trabballendi cun custu de sighiu po cincu annus a Turinu e Ivrea. Custu moimentu si fudi cuncordau fintzas is Editzionis de Cumunidadi po prentzai giorronalis e lìbburus, e medas in cussus’annus, Antoni fùrriada in Sardìnnia in su 1959 e cun Dedegu Are e Arbertu Maister incumìntzanta totu unu trabballu sotziali e curturali in sa cussórgia issoru e dhu testimóngiada su lìbburu Otonumia e solidariedadi in su Montiferru. Intzaras brìntada a trabballai cumente a dirigenti in s’arregioni sarda in su tzentru de sa programatzioni innui atóbiada àteras personis prenas de interessus pulìtigus e de gana de trabballai in su sotziali.

In su 1967 pùbrigada su primu arrumanzu cosa sua Is fillus de Perdu Paulu, cun sa domu prentadora de sa Valleki, ki esti sa matessi domu prentadora, in cuddus annus, de Batore Cambosu po su lìbburu cosa sua Meli marigosu. Antoni Cossu po i custu primu lìbburu bincìdi su prémiu Gràtzia Deledha. In su 1969 sèmpiri po sa Valleki pùbrigada su segundu lìbburu S’arriscatu. Cust’arrumanzu esti torrau fintzas in lìngua ingresa: The sardinaian ostage, Isabel Quigly, London, Hollis & Carter, 1971. Sighi a ligi ‘“Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in Mànnigos de Memória”’

Una Terra de fortza e solidariedadi. Zuncheddu: una “destrossa, chi po pagu scéti est ‘sciacu’”

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de totussantus – Un’ìsula de solidariedadi, una terra forti chi no mollat mancai totu. Est custa sa fotografia de sa Sardigna agoa de su degògliu chi in is diris passadas at fertu su terròtoriu po mori de su mumujoni Cleopatra. Funt avenimentus fitianus, fillus de s’abandonu e de is afàrius. In faori de is colletividadis fertas si pesat sa boxi de su consilleri regionali de SardignaLibera, Claudia Zuncheddu, chi cumbidat a sa Regioni Autònoma de Sardigna a intzutzulai a su Guvernu italianu po s’arreconoscimentu de su stadu de sciacu naturali po totu s’ìsula. “No pedeus sa limùsina a su Stadu italianu ma s’arreconoscimentu de unu diritu nostru [...] a manera chi is fainas produtivas e artesanalis fertas no andint perdias, fadendi àteru disimpreu e disisperu sotziali”. Unu territòriu sbuzarrau, su sardu, prusatotu in is tretus urbanitzaus meda, ma no scéti innia. Sighi a ligi ‘Una Terra de fortza e solidariedadi. Zuncheddu: una “destrossa, chi po pagu scéti est ‘sciacu’”’